WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

склалася тенденція по випередженню темпів росту витрат обігу (136%) порівняно з темпами росту валових доходів (103%), що відповідно привело до зниження прибутків по магазину за два роки на 4,8 тис.грн.
Важливим аспектом аналізу формування прибутку є його визначення не тільки у діючих цінах, але й у порівняльних. Про те , як формувався у 1998 році прибуток від реалізації у порівняльних цінах, свідчать дані таблиці 3.1.9.
Як видно з розрахованих даних таблиці, для всіх показників, що формують прибуток, в динаміці характерна тенденція до зниження. Це пов'язане з тим, що на прибуток вплинув ціновий фактор.
Кількісна оцінка факторів, що обумовили зміну обсягу прибутку по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу, приведена в таблиці 3.1.10.
Як свідчать результати проведених розрахунків, зниження обсягу роздрібного товарообороту на 81,19 тис.грн. негативно вплинуло на формування прибутку від реалізації (-2.64тис.грн.). Зростання середнього рівня валового доходу на 1.12% до обороту позитивно вплинуло на збільшення прибутку на 13.32 тис. грн. В зв'язку з зростанням середнього рівня витрат обігу на 2.58 %фактична сума прибутку зменшилася на 30.78тис.грн. Негативно на суму балансового прибутку вплинув податок на додану вартість. За 1997-1998 роки він знизився на 17,13тис.грн., а у відсотках до товарообороту він зменшився на 1.3%, що збільшило фактичну суму прибутку порівняно з минулим роком на 15,83 тис. грн.
Загальний вплив всіх факторів за 2 роки призвів до зменшення прибутку по магазину "Орхідея" на 4.8тис.грн.
Для більш повної оцінки ефективності комерційної діяльності підприємства використовуються узагальнюючі показники, коли співставляються результати діяльності підприємства з усіма витраченими засобами, включаючи вкладення засобів в основні і оборотні фонди.
Для дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу поряд з основним показником рентабельності товарообороту /табл.3.1.7./ нами розраховані показники рентабельності по відношенню до різноманітних видів використаних ресурсів /табл.3.1.11/.
Наведені дані свідчать про те, що по всіх показниках спостерігається зниження рентабельності в динаміці, найбільш суттєве по іммобілізованим засобам (-435.37).
Показники рентабельності мобільних засобів зменшилася з 19.14 грн. на початок року до 17,89 грн. на кінець року у зв'язку з зменшенням мобільних засобів на 11.7 тис.грн. і прибутку від реалізації на 4.8 тис.грн..
Рентабельність іммобілізованих засобів різко знизилася, тому що на протязі 1997-1998 pоків темпи росту основних фондів випереджали темпи росту прибутку від реалізації.
Рентабельність трудових ресурсів за аналізуємий період знизилася на 19.89 тис.грн., що пояснюється випередженням темпів росту коштів на оплату праці (10 1.2 %) порівняно з темпами росту операційного прибутку (88.39 %)
Рентабельність використання майна у 1998 p. дорівнює значенню 16.І3 грн. В динаміці цей показник знизився на 2.48 тис.грн., що пов'язано з випередженням темпів росту середньої вартості майна підприємства над темпами росту прибутку від реалізації.
Рентабельність власного і постійного капіталу має однакові значення. У зв'язку з відсутністю позикових коштів ці показники характеризують розмір прибутку, що отримує власник на кожний власний карбованець, що вкладений в дане підприємство.
Оцінка впливу на прибуток зміни обсягу та ефективності використання ресурсів приведена в таблиці 3.1.12.
Як свідчать наведені дані, можна констатувати, що всі ресурси магазину у 1997-1998 роках використовувалися не ефективно.
Таким чином, діяльність магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу по формуванню прибутку можна оцінити позитивно, однак аналіз показників рентабельності свідчить, що ефективність використання наявних фінансових ресурсів в динаміці мас тенденцію до спаду.
Комерсант - це передусім організатор. Організувати - значить визначити мету, знати фінансові і матеріальні ресурси і уміти використати їх для досягнення мети. Організатор повинен уміти формулювати задачу, доводити її до безпосереднього виконавця і контролювати виконання. Організація комерційної діяльності припускає уміння приймати правильні рішення, розподіляти обов'язки і відповідальність. Визначенню шляхів підвищення ефективності господарської діяльності буде присвячений наступний розділ дипломної роботи.
3.2. Шляхи удосконалення роботи магазину на основі маркетингу
Тактика роботи фірмових магазинів показує, що на стадії їх створення, виникають умови, що заважають ефективній роботі: відкриття фірмових магазинів в непристосованих для цієї мети приміщеннях, площа і планування яких не відповідає вимогам. Це приводить до того, що задачі по вивченню і формуванню попиту, рекламі нових товарів, забезпеченню високого рівня торговельного обслуговування населення, що покладені на фірмові магазини, не виконуються взагалі або виконуються формально.
Часто фірмові магазини відкриваються без повного обліку інтенсивності покупців.
Причина виникнення полягає в тому, що відсутня науково-обгрунтовна організаційно-методична система вивчення попиту у фірмових магазинах. Тому виникає необхідність у розробці такої системи, яка б могла чітко регламентувати:
організаційні форми служб попиту і у фірмовій торгівлі;
порядок взаємодій фірмових магазинів з промисловими об'єднаннями в процесі вивчення і формування попиту населення, впровадження результатів її роботи при плануванні об'ємів і асортиментної структури виробництва товарів народного споживання.
Участь фірмової торгівлі в просуванні нових товарів до споживачів не повинно обмежуватись виконанням традиційних задач по вивченню попиту та його формуванню. Фірмові магазини повинні взяти на себе значну частину роботи по вивченню окремих контингентів споживачів нових товарів. Тобто фірмова торгівля повинна забезпечити отримання наступної інформації про групи споживачів, потреби і способи їх задоволення в конкретному регіоні; про склад груп споживачів товарів "фірми", про оцінку місця виробів "фірми" поряд з аналогічними виробами вітчизняного виробництва та імпорту; про оцінку діючого асортименту з споживачами і покупцями; про оцінку споживачами нових виробів, про договірні ціни, про ефективність реклами, про тенденції змін в складі споживчих груп і способів задоволення їх потреб, в тому числі виробами "фірми", про очікуємі зміни в об'ємах і структурі виробництва, аналогічних профілю "фірми" і потреби населення в цих виробах.
Подібна інформація повинна забезпечити прийняття конкретних управлінських рішень по перспективному і поточному плануванню асортиментної структури виробництва товару і формуванню раціонального споживання, а саме дати відповіді на такі питання: при доцільність виробництва нових товарів, виготовлення зразка дослідної серійної партії; про порядок обслуговування

 
 

Цікаве

Загрузка...