WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

середнього рівня реалізованих торговельних надбавок відповідно збільшує або зменшує суму валового доходу.
Вплив зміни обсягу товарообороту і середнього рівня торговельних надбавок можна визначити методом різниці.
Розрахунок впливу обсягу товарообороту і середнього рівня торговельних надбавок на динаміку виконання валового доходу по магазину "Орхідея" за 1997-1998 роки представлено в табл. З.1.2.
З результатів проведених розрахунків можна зробити висновок, що в 1998 році за рахунок зменшення обсягу товарообороту на 86,19 тис.грн., сума валового доходу від реалізації товарів зменшилася у порівнянні з минулим роком на 9.6 тис. грн..
За рахунок збільшення порівняно з минулим роком середнього рівня реалізованих торговельних надбавок на 4.24 %, сума валового доходу від реалізації зросла на 13.84 тис.грн..
В таблиці 3.1.3 наведені дані про факторний аналіз валового доходу у розрізі кварталів року.
Як видно з наведених даних, лише у І кварталі спостерігається негативний впливфакторів на величину валового доходу за рахунок зменшення обсягів товарообігу ( на 6.25 тис.грн.) розмір валового доходу знизився на 0.84 тис.грн., а за рахунок зменшення середнього рівня валового доходу на 1,38% розмір валового доходу знизився на 2.73 тис.грн. Позитивні тенденції характерні у ІІІ, IV кварталах, тобто валовий дохід зріс за рахунок збільшення обсягу товарообігу і середнього рівня валового доходу.
На основі даних, приведених в таблиці 3.1.4., можна оцінити коефіцієнти співвідношення темпів росту валового доходу і товарообороту. Так, в в динаміці для магазина "Орхідея" характерна тенденція випередження темпів росту валового доходу порівняно з темпами росту товарообороту. Коефіцієнт співвідношення склав - 1.1. У розрізі кварталів спостерігаються певні коливання коефіцієнту від 0.9. в І кварталі до 1.14 в 1Y кварталі. Значення коефіцієнта менше 1.0 підтверджує раніше зроблений нами висновок про характерні спадні тенденції в динаміці по показникам товарообороту і валовому доходу у 1 кварталі.
Динамічні зміни товаробороту і валового доходу відображені на мал.3.1.1.
При аналізі формування валового доходу треба не тільки перевірити виконання кінцевих фінансових результатах але й дослідити як використовується сформований валовий дохід.
В сучасних умовах основою самофінансування підприємств і організацій є прибуток підприємства, який визначається як різниця між валовим доходом та витратами обігу.
Динаміка розподілу валового доходу представлена в табл.З.1.5.
Як видно з наведених данних, валовий дохід використовувався по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу у 1998 році слідуючим чином: з суми валового доходу в розмірі 11,6 тис.грн. сплачено податок на додану вартість. Після сплати податку на додану вартість підприємство відшкодовує витрати обігу, які зросли порівняно з минулим роком на 26.17тис. грн., або на 36.26%, при цьому рівень витрат знизився проти рівня 1997 року плану на 3.09 %.
Після цього визначаємо прибуток від реалізації, який склав у 1998році 36.65 тис.грн., що на 4.8 тис.грн. менше минулого року. Рівень рентабельності товарообороту зменшився порівняно з минулим роком на 0.18%.
Аналіз достатності валового доходу магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу проведемо по розрахованим даним в таблиці 3.1.6.
Як свідчать наведені дані валовий дохід, що приходиться на 1 тис.грн. товарообороту зріс на 0.01 тис.грн., що пояснюється випередженням темпів росту валового доходу порівняно з темпами росту товарообороту.
Розмір валового доходу в розрахунку на 1-го працівника зменшився з 9.48 тис.грн. до 9.16 тис.грн., що пов'язано зі зростанням чисельності працюючих на 1 чоловіка.
Валовий дохід, в розрахунку на 1 тис.грн. зменшився з 1.97 тис.грн. до 1.49тис.грн., що пов'язано із зростанням витрат обігу на 26.17тис.грн. порівняно з минулим роком.
Залежність між зростанням валових доходів і витрат обігу у розрізі кварталів представлена на мал.3.1.2.
Підводячи підсумки проведеного дослідження достатності сформованого валового доходу , можна зробити такий висновок:
отримані валові доходи забезпечили магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу в цілому нормальну зону прибутковості, що дозволило сплатити платежі в бюджет і сформувати кошти на виробничий і соціальний розвиток колективу. Однак, зона прибутковості була би значно більшою, якщо б магазин отримав валові доходи у розмірі, які забезпечили би йому хоча б мінімально-необхідну суму прибутку.
Найважливішим показником ефективності роботи торгового (комерційного) підприємства є прибуток, в якому відображаються результати всієї торгової діяльності підприємства - обсяг продукції ,що реалізувалася, його склад і асортиментна структура, продуктивність праці, рівень витрат, наявність непродуктивних видатків і втрат і т.д.
Від розміру отриманого прибутку залежать поповнення фондів, матеріальне заохочення робітників, сплата податків і ін. Наявність прибутку свідчить про те, що видатки торгових підприємств повністю покриваються доходами від реалізації товарів і надання послуг. Прибуток торгового підприємства розраховується як різниця між всіма його валовими доходами і валовими витратами. В торгівлі розрізняють прибуток від реалізації товарів (операційний прибуток) і чистий, або балансовий, прибуток. Операційний прибуток - це різниця між торговими надбавками і операційними витратами ( витратами обігу). Розглянемо як формувався прибуток по магазину. Формування прибутку за 1997- 1998 роки по магазину "Орхідея" наведено в таблиці 3.1.6.
Фактична сума прибутку від реалізації в 1998 році склала 36.55 тис.грн. Порівняно з минулим роком прибуток від реалізації зменшився на 11.6%. Зменшення розміру прибутку по сумі викликало зменшення і прибутку у відсотках до товарообороту, який представляє собою рівень рентабельності. Фактичний рівень рентабельності у 1998 році склав по магазину "Орхідея" 3.07%, що менше рівня минулого року на 0.18%.
На зміну рівня рентабельності позитивно вплинуло зростання рівня валового доходу - на 1.12%, зменшення суми нарахованого податку на додану вартість позитивно вплинуло на рівень рентабельності - на 1.28%, зростання рівня витрат обігу негативно вплинуло на зниження рівня рентабельності - на 2.58%.
Про динамічні зміни прибутку від реалізації по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу за 1997-1998 роки свідчать дані таблиці 3.1.8.
Для прибутку від реалізації характерні такі динамічні зміни: 1) зменшився товарооборот на 81.19 тис. грн., що пов'язано з зниженням купівельної спроможності населення, 2) зниження обсягу товарообороту вплинуло на зменшення податку на додану вартість на 17.1З тис.грн., 3)витрати обігу зросли на 26.17 тис.грн, що пояснюється зростанням вартості ресурсів, які необхідні для здійснення виробничо-торговельного процесу.
В динаміці

 
 

Цікаве

Загрузка...