WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему: "ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФІРМОВОГО МАГАЗИНУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ"
(НА МАТЕРІАЛАХ ФІРМОВОГО МАГАЗИНУ "ОРХІДЕЯ")
ЗМІСТ
Вступ
1. Фірмова торгівельна мережа, її задачі і перспективи розвитку
1.1. Передумови створення фірмової торгівельної мережі
1.2. Задачі фірмової торгівельної мережі в сучасних умовах
2. Організація роботи магазину "Орхідея" та шляхи підвищення її ефективності
2.1. Організація вивчення попиту населення та формування асортименту товарів
2.2. Організація рекламної роботи в магазині
2.3. Організація продажу і обслуговування покупців
3. Шляхи удосконалення роботи фірмового магазину та обслуговування покупців
3.1. Оцінка фінансово-економічних показників господарської діяльності
3.2. Шляхи удосконалення роботи магазину на основі маркетингу
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП
В умовах ринкових відносин взаємопов'язаний розвиток виробництва і торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації виробництва і підвищення рівня життя людей.
Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі, що обумовлює необхідність пошуку нових організаційних форм і принципів економічного регулювання господарських зв'язків, які сприяють підвищенню ефективності виробництва.
В умовах подальшого удосконалення господарських зв'язків торгівлі з промисловістю важливе значення має вивчення попиту населення і на основі цього формування асортименту товару.
Внаслідок недоліків у вивченні і прогнозуванні попиту багато-які можливості покращання торгового обслуговування населення залишаються невикористаними.
Насичення ринку товарами потребує певного зміщення прийняття господарських рішень від виробничих підприємств до тих, які займаються реалізацією товарів - до магазинів. Промисловість, збуваючи товари, прагне заставити покупця брати те, що вона може йому запропонувати. Але ринкова економіка направлена на те, щоб заставити промисловість (виробника) робити те, що бажає покупець.
Економічні інтереси виробників і споживачів не завжди співпадають. Задачі торгівлі - врахувати ці обставини і добиватись поєднання інтересів як виробників, так і споживачів. В цих умовах інтереси споживачів є визначальними.
Задачі торгівлі і промисловості в цій галузі зводяться, по-перше, до того щоб виявити потенційні можливості ринку і в короткий строк налагодити виробництво нових товарів, які б відповідали вимогам населення, і по-друге, до того, щоб за допомогою реклами і других засобів підготувати ринок до нових товарів, а часом і створювати його, розвивати потреби, виховувати смаки населення і тим самим перетворювати потенційні можливості реалізації в дійсний попит і задовольняти його.
В сучасних умовах не можна обмежуватись тільки вивченням попиту і навіть його прогнозуванням. Необхідно навчитися організовувати, регулювати попит, управляти ним. Це потребує проведення досліджень з тим, щоб на науковій основі вирішувати що виробляти і продавати, кому, де і як продавати.
Між торгівлею і промисловістю повинно бути певне розділення праці в галузі вивчення попиту.
Торгівля повинна вивчати попит для обгрунтування замовлення на потребу в товарах на наступний рік і забезпечення поточного товаропостачання роздрібної мережі.
Задачі промисловості - прогнозувати попит на перспективу, без чого вона не може планувати розвиток галузі і вірно використовувати капітальні вкладення в її розвиток.
В зв'язку з цим промисловість має потребу у специфічних джерелах інформації і не може обмежуватись тільки тією інформацією, яку дає їй торгівля. Одним із джерел інформації промисловості і повинні бути фірмові магазини.
Але в роботі фірмових магазинів є ще багато недоліків, багато магазинів, ще не відрізняються від звичайних торгівельних підприємств і не є зразковими, як це передбачено Положенням про фірмові магазини.
Все це, з урахуванням великого значення фірмових магазинів визначає актуальність вибраної теми дипломної роботи і є мотивом її вибору.
Метою дослідження є вивчення сучасних літературних джерел, методичної літератури, а також дослідження фактичного стану роботи магазину "Орхідея" і на цій основі розробити шляхи удосконалення його роботи на основі маркетингу.
Об'єктом дослідження є фірмовий магазин "Орхідея" відкритого акціонерного товариства Коломийський сирзаводу.
Предметом дослідження є аналіз організації роботи магазину по вивченню попиту населення, формуванню асортименту товарів, організації рекламної роботи, організації продажу і обслуговування покупців.
Теоретичну і методологічну основу написання дипломної роботи склали діалектичні методи аналізу, системний підхід до дослідження економічних процесів, програмні документації уряду по питаннях ринкової економіки, удосконалення механізму розвитку внутрішньої торгівлі України.
В ході виконання дипломної роботи використовувалась спеціальна література по цій проблемі, досвід роботи фірмового магазину "Орхідея", дані статистичної і відомчої звітності.
В процесі дослідження використовувались методи порівняння, системного аналізу і синтезу статистичних групувань, розрахунків, на основі примінення комп'ютерної техніки.
Фірмовий магазин "Орхідея" утворений в 1993 році і є структурною одиницею відкритого акціонерного товариства "Коломийський сирзавод".
Згідно Положення магазин виконує наступні функції:
" реалізація продовольчих і промислових товарів;
" дослідження попиту населення щодо нових видів продукції;
" організація заготівлі та переробки сільськогосподарської сировини;
" комерційна, посередницька, торговельна і зовнішньо-економічна діяльність;
" комісійна торгівля;
" надання транспортних послуг.
Загальна площа магазину складає 78 м2, в тому числі торговельна -
56 м2.
Магазин обладнаний сучасним торговельно-технічним обладнанням для розміщення, показу товарів.
Торговельний зал технологічно пов'язаний з приміщенням для зберігання і підготовки товарів до продажу, що забезпечує зручність у поповненні товарних запасів у торговому залі.
Штат магазину на 01.01.1999 року - 13 чоловік, в тому числі працівників торгівлі - 6 чоловік.
Управління магазином здійснюється по одноланковій системі, при якій всі працівники магазину безпосередньо підпорядковані директору магазину.
1. Фірмова торгівельна мережа, її задачі і перспективи розвитку
1.1. Передумови створення фірмової торгівельної мережі
В сучасних умовах в Україні фірмові магазини набули широкого розповсюдження.
Незважаючи на значне розповсюдження фірмових магазинів, до цього часу ще немає чіткого поняття цього

 
 

Цікаве

Загрузка...