WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Обігові кошти - Реферат

Обігові кошти - Реферат

експлуатуються;
2) грошова оцінка складських запасів за повною заготівельною вартістю, а предметів. що використовуються 50% первісної вартості;
3) відмова від нормування у днях споживання предметів, що експлуатуються, і розрахунок норм на підставі коефіцієнтів, що характеризують залежність від розміру запасів, від чисельності персоналу, кількості робочих місць, вартості окремих видів устаткування.
2) Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.
Залежить від обсягу продукції, що виробляється, собівартості окремих її видів, характеристики розподілу витрат протягом виробничого циклу.
Тобто оборотні кошти змінюються прямо пропорційно динаміці масштабі випуску та с/в продукції. При цьому має бути враховано співвідношення середньої с/в незавершеного виробництва і с/в готової продукції, яке заведено називати коефіцієнтом наростання витрат.
Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві
Ту - середня тривалість виробничого циклу в дн.
Vg - середньодобовий випуск товарної продукції.
Кнв - коефіцієнт наростання витрат (с/в в незавершеному виробництві).
1) Vg - середньодобовий випуск товарної продукції обчислюється:
а) ділення запланованого випуску на кількість днів розрахункового періоду;
б) середньозважувальне за питомою вагою окремих виробів в с/в товарної продукції.
Розподіл витрат на виготовлення виробу за днями виробничого циклу (грн.)
Дні виробничого циклу Щоденні витрати Сума витрат нароста-ючим підсумком
Перший
Другий
Третій
Четвертий
П'ятий
Шостий
Всього 30000
3000
3500
4000
4000
5600
50100 30000
33000
36500
40500
44500
50100
234600
2) Коефіцієнт наростання потреб потребує спеціальних попередніх розрахунків. Найточніше його можна визначити через розподіл витрат за днями виробничого циклу. Це показано в таблиці. В даних видно, що с/в незавершеного виробництва середня дорівнює:
234600:6=39100 грн.
а коефіцієнт нарощування витрат
39100:50100=0,78
Якщо велика номенклатура виробів, то визначення коефіцієнта таким способом надто трудомістке, тому:
Кнв=Снц+0,5Срц/Св
Снц - первісні витрати на початок виробничого циклу;
Срц - решта витрат на виготовлення виробу;
Св - виробнича с/в виробу.
Виходячи з даних таблиці:
Кнв=30000+0,5(50100-30000)/50100=0,8
різниця між першим і другим розрахунком 0,02, що цілком допустимо.
Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах.
3) Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів розраховується виходячи з залишків коштів на початок періоду та суми витрат протягом розрахункового періоду з відрахунком величини наступного погашення витрат за рахунок с/в продукції.
Наприклад, на початок розрахункового періоду залишок витрат майбутнього періоду 8000 грн. потреба в них протягом цього періоду 82000, на с/в буде віднесено в рахунок погашення раніше здійснених витрат 36000 грн.
Норматив = (8000+82000)-36000=54000 грн.
4) Норматив оборотних коштів у залишку готової продукції визначається як добуток вартості одноденного випуску готових виробів на норму їхнього запасу в днях. У свою чергу норма запасу складається з кількості днів, необхідних для підготовки продукції до реалізації, комплектування, пакування, виписування та здавання платіжних доручень в банк.
Сукупний норматив оборотних коштів на розрахунковий (плановий) період - це загальна сума нормативів, обчислених для окремих видів елементів - виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів та залишків готової продукції.
4. Оборотні кошти становлять значну частину матеріально-грошових активів. Тому раціональне та економне використання має неабияке значення для н/г.
Ефективність використання оборотних коштів.
основні показники способи підвищення ефективності
- коефіцієнт оборотності
- коефіцієнт завантаження
- тривалість одного обороту
- рентабельність - оптимізація запасів і ресурсів незавершеного виробництва
- скорочення тривалості виробничого циклу
- поліпшення організації МТЗ
- прискорення реалізації товарної продукції
Коефіцієнт оборотності - діленням вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період.
Коефіцієнт завантаження - скільки оборотних коштів припадає на кожну грошову одиницю реалізованої продукції - тобто обернений показник до коефіцієнту оборотності.
Тривалість одного обороту в дн. (швидкість обороту) - співвідношення кількості днів у розрахунковому періоді (квартал - 90, рік - 360) і коефіцієнта оборотності за той самий час.
Рентабельність - відношення прибутку підприємства до його оборотних коштів.
Унаслідок прискорення оборотності фінансових коштів зменшується потреба в них, тобто відбувається процес вивільнення оборотних коштів з обороту. Розрізняють абсолютне (зменшення потрібної суми коштів) та відносне (реалізація більшої кількості продукції за фіксованої суми коштів завдяки поліпшення їхнього використання).
Оптимізація запасів дає змогу скоротити запаси на підприємстві, особливо з матеріаломістким виробництвом.
Зменшення тривалості виробничого циклу на 1 день дає змогу зменшити обсяг незавершеного виробництва на суму понад 2 млн. грошей.
Якщо прискорити реалізацію продукції на 1 день, то можливе вивільнення оборотних коштів становитиме 1/3 обсягу залишків готової продукції на складах.

 
 

Цікаве

Загрузка...