WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

660014,44=95304 (тис. грн.);

- в певному масштабі відкладаємо 6600 шт. виробів А на осі абсцис (горизонталі) (М 1 см : 500 шт.), а в підібраному масштабі –95304 тис. грн. (М 1см : 3000 тис. грн.).

- з'єднуємо точку АА з початком координат; одержана лінія характеризує виторг від продажу продукції А (валовий дохід).

2. Розмір постійних витрат (загальна величина для виробів А і Б) приймається як сума загальновиробничих витрат, загальногосподарських витрат і амортизації активної частини основних фондів.

4038,36++1909,78 = 12803,42 (тис. грн.).

Цю величину умовно ділимо між виробами А і Б пропорційно обсягам їх виробництва (6480 виробів А і 3480 виробів Б), тобто співвід-

ношення як 65,06 : 34,94 відсотків від загальної кількості виробів А і Б;

Таким чином сума постійних витрат для виробів А складає:

12803,42 65,06% / 100% = 8653,561 (тис. грн.);

а для виробів Б:

12803,42 34,94% / 100% = 4647,331 (тис. грн.).

Проводимо лінію постійних витрат для виробу А паралельно осі абсцис на рівні 8653,561 тис. грн. Перетин цієї лінії з віссю ординат – точка ДА;

3. Обчислюємо і показуємо на графіку змінні і загальні витрати (з постійними разом):

- розмір змінних витрат на один виріб А визначається як сума калькуляційних статей з таблиці 8 – позицій 1,2,3,5,6,7,8,15,17; до цієї суми додається частина витрат на утримання і експлуатацію устаткування, розрахована таким чином:

0,767 = 0,484 (тис. грн.).

Тобто,

0,751 + 1,412 + 0,016 + 2,729 + 1,023 + 0,106 + 0,077 + 0,714 + 0,29 + 0,484 =

= 7,602 (тис. грн.).

Змінні витрати на виріб А склали 7,602 тис. грн.;

- розмір змінних витрат на річний обсяг виробництва визначаємо як добуток річної кількості виробів "А" на витрати на один виріб;

7,602 6480 = 49260,96 (тис. грн.).

- суму змінних і постійних витрат на річний обсяг виробництва виробу "А" (8653,561 + 49260,96 = 57914,521тис. грн.) відкладаємо на осі ординат 57914,521 тис. грн. Перетин перпендикуляра до осі ординат в точці ВА з перпендикуляром до осі абсцис – це точка СА;

- з'єднуємо точку СА з точкою ДА; одержана лінія – це загальні (валові) витрати.

4. Точка беззбитковості визначається за умови рівності виторгу від продажу продукції А і сумарних витрат, тобто, це точка, яка відповідає такому положенню, коли прибуток і збитки відсутні. Ця рівність досягається в точці МА перетину прямої валових доходів з прямою валових витрат. Цій точці відповідає обсяг виробництва (на осі абсцис) - 5,63см 500шт. = 2815 шт. виробів А. Це і є точка беззбитковості (критична) для продукції А. Заштрихований трикутник, що розміщений зліва від точки МА перетину прямої валових доходів з прямою валових (сумарних) витрат, відображає діапазон збитків підприємства. Трикутник справа від точки МА беззбитковості відповідає діапазону прибутків. Як тільки підприємство "переступить" межу 2815 одиниць виробу А, кожна наступна одиниця продукції почне забезпечувати зростаючий прибуток.

Аналогічним чином формуємо графік виробу Б:

1. Обчислюємо і показуємо на графіку вартість виторгу річного обсягу виробництва продукції "Б" (валового доходу), яка відповідає заданому обсягу річної виробничої програми:

- річна кількість виробу Б - 3480 шт., а ціна продажу одного виробу – 15,572 тис. грн.; тоді вартість виторгу річного обсягу продукції –

  1. 5,572 = 54190,56 (тис. грн.);

- в певному масштабі відкладаємо 3480 шт. виробів Б на осі абсцис (горизонталі) (М 1 см : 500 шт.), а в підібраному масштабі – 54190,56 тис. грн. (М 1см : 3000 тис. грн.).

- з'єднуємо точку АБ з початком координат; одержана лінія характеризує виторг від продажу продукції Б (валовий дохід).

2. Розмір постійних витрат (загальна величина для виробів А і Б) приймається як сума загальновиробничих витрат, загальногосподарських витрат і амортизації активної частини основних фондів.

4330,552 + 7117,24 + 1853,1 = 13300,892 (тис. грн.).

Цю величину умовно ділимо між виробами А і Б пропорційно обсягам їх виробництва (6480 виробів А і 3480 виробів Б), тобто співвідношення як 65,06 : 34,94 відсотків від загальної кількості виробів А і Б;

Таким чином сума постійних витрат для виробів А складає:

13300,892 65,06% / 100% = 8653,561 (тис. грн.);

а для виробів Б:

13300,892 34,94% / 100% = 4647,331 (тис. грн.).

Проводимо лінію постійних витрат для виробу Б паралельно осі абсцис на рівні 4647,331 тис. грн. Перетин цієї лінії з віссю ординат – точка ДБ;

3. Обчислюємо і показуємо на графіку змінні і загальні витрати (з постійними разом):

- розмір змінних витрат на один виріб Б визначається як сума калькуляційних статей з таблиці 8 – позицій 1,2,3,5,6,7,8,15,17; до цієї суми додається частина витрат на утримання і експлуатацію устаткування, розрахована таким чином:

1,428 = 0,901 (тис. грн.).

Тобто,

0,351 + 1,10 + 0,03 + 5,081 + 1,905 + 0,072 + 0,143 + 0,716 + 0,438 + 0,901 =

= 10,737 (тис. грн.).

Змінні витрати на виріб Б склали 10,737 тис. грн.;

- розмір змінних витрат на річний обсяг виробництва визначаємо як добуток річної кількості виробів А на витрати на один виріб:

10,737 3480 = 37364,76 (тис. грн.).

- суму змінних і постійних витрат на річний обсяг виробництва виробу Б (4647,331 + 37364,76 = 42012,091 тис. грн.) відкладаємо на осі ординат 42012,091 тис. грн. Перетин перпендикуляра до осі ординат в точці ВБ з перпендикуляром до осі абсцис – це точка СБ;

- з'єднуємо точку СБ з точкою ДБ; одержана лінія – це загальні (валові) витрати.

4. Точка беззбитковості визначається за умови рівності виторгу від продажу продукції Б і сумарних витрат, тобто, це точка, яка відповідає такому положенню, коли прибуток і збитки відсутні. Ця рівність досягається в точці МБ перетину прямої валових доходів з прямою валових витрат. Цій точці відповідає обсяг виробництва (на осі абсцис) - 2,1см 500шт. = 1050 шт. виробів Б. Це і є точка беззбитковості (критична) для продукції Б. Заштрихований трикутник, що розміщений зліва від точки МБ перетину прямої валових доходів з прямою валових (сумарних) витрат, відображає діапазон збитків підприємства. Трикутник справа від точки МБ беззбитковості відповідає діапазону прибутків. Як тільки підприємство "переступить" межу 1050 одиниць виробу Б, кожна наступна одиниця продукції почне забезпечувати зростаючий прибуток.

38

3.29.2. Визначаємо точку беззбитковості в грошовому виразі (виторг, який дорівнює витратам):

Річна кількість виробів, шт.:

- для виробу А - 6480 шт.;

- для виробу Б - 3480 шт.

Ціна продажу одного виробу, грн.:

- для виробу А - 10616 грн.;

- для виробу Б - 15572 грн.

Змінні витрати на один виріб, грн.:

- для виробу А - 7602 грн.;

- для виробу Б - 10737 грн.

Маржинальний дохід на виріб:

- для виробу А:

10616 – 7602 = 3014 грн.;

- для виробу "Б":

15572 – 10737 = 4835 грн.

Постійні витрати на обсяг, грн.: для виробів А і Б - 13300892 грн.;

Маржинальний дохід на обсяг продажу, грн.:

- для виробу А:

  1. 014 = 19530720 грн.;

- для виробу Б:

  1. 835 = 16825800 грн.

- сумарний маржинальний дохід на обсяг продажу виробів А і Б:

19530720 + 16825800 = 36356520 грн.

- Коефіцієнт маржинального доходу:

- для виробу А:

= 0,284% ;

39

- для виробу Б:

= 0,31% ;

Загальний коефіцієнт маржинального доходу:

= = = 0,29% .

Таблиця 10.

Розрахунок точки беззбитковості в грошовому виразі (виторг від продажу, який дорівнює витратам виробництва). Умовний приклад.

Види

продукції

Річна кількість виробів, шт.

Ціна прода-жу одного виробу грн.

Змінні витрати на один виріб, грн.

Маржи-нальний дохід на виріб, грн.

Постійні витрати на обсяг, грн.

Маржи-нальний дохід на обсяг продажу, грн.

Коефіцієнт маржиналь-ного доходу

заг.

коеф-т маржи-нального доходу

А

100

200

150

50

5000

2,5%

Б

50

500

400

100

5000

2,0%

Всього:

-

8000

10000

0,22


 
 

Цікаве

Загрузка...