WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

Отримані результати заносимо у таблицю 8.

Таблиця 8. Повна собівартість виробів А і Б за калькуляційними статтями.

№ п/п

Калькуляційні статті витрат

Вибір А

Вибір Б

Сума на один виріб, тис. грн.

Частка, %% до повної собівартості

Сума на один виріб, тис. грн.

Частка, %% до повної собівартості

1

Вартість основних і допоміжних матеріалів

0,748

0,357

2

Вартість купованих комплектуючих виробів та послуг кооперованих фірм

1,20

8,98

1,310

6,19

3

Вартість енергії і палива на технологічні цілі

0,016

0,12

0,029

0,14

4

Вартість поворотних відходів (віднімається)

Умовно не враховуються

5

Зарплата основних виробничих робітників

4,32

32,31

7,93

37,45

6

Відрахування на соціальні заходи основних робітників

1,62

12,12

2,97

14,03

7

Витрати на підготовку та освоєння виробництва нової продукції

0,09

0,67

0,07

0,33

8

Відшкодування зносу інструменту та спеціальних пристроїв

0,07

0,52

0,04

0,19

9

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

0,71

5,31

1,30

6,14

10

Разом технологічна собівартість виробу

8,77

65,59

14,01

66,18

11

Загальновиробничі витрати

0,61

4,57

1,12

5,29

12

Разом, цехова собівартість

9,38

70,16

15,13

71,47

13

Загальногосподарські витрати

2,16

16,16

3,97

18,75

14

Витрати від технологічного (регламентованого) браку

Умовно не враховуються

15

Інші виробничі витрати

1,40

10,47

1,39

6,57

16

Виробнича собівартість

12,94

96,78

20,49

96,78

17

Поза виробничі витрати на збут

0,43

12,76

0,68

3,21

18

Повна собівартість

13,37

100

21,17

100

3.21. Визначаємо витрати підприємства на виробництво і реалізацію річного обсягу продукції (кошторис витрат):

1) матеріальні витрати, в т.ч.:

- сировина і матеріали: 6843,20 (тис. грн.).

- комплектуючі вироби: 13899,6 (тис. грн.).

- зворотні відходи (віднімаються): умовно не визначаються;

- паливо і енергія на технологічні потреби: 103,71(тис. грн.).

2) витрати на оплату праці, в т.ч.:

- основних робітників: 13458,96 (тис. грн.).

- допоміжних робітників: 1485,41 (тис. грн.).

- ІТП: 3517,86 (тис. грн.).

- службовців: 721,22 (тис. грн.).

- МОП: 689,11 (тис. грн.).

3) відрахування на соціальні заходи:

37815,8637,5%/100%=14180,95 (тис. грн.).

4) амортизація основних фондів: 2291,34 (тис. грн.).

5) інші витрати, в т.ч.:

- платежі з обов'язкового страхування майна:

374,09+228,94=603,03(тис. грн.).

- сплата процентів за боргові зобов'язання:умовно не визначаються:

Умовно не визначається.

- витрати на удосконалення технології і організації виробництва:

429,31 (тис. грн.).

- витрати, пов'язані з набором робочої сили: 9,74 (тис. грн.).

6) інші витрати: (13,376600+21,173600) –(6843,20+13899,6+103,71+13458,96+1485,41+3517,86+3517,86+721,22+689,11+14180,95+2291,34+603,03+9,74)=(88242+3621,17)-58233,44=33629,73 (тис. грн.).

Визначимо загальну суму кошторису:

6843,20+13899,6+103,71+13458,96+1485,41+3517,86+3517,86+721,22+689,11+14180,95+2291,34+603,03+9,74+33629,73=67259,46 (тис. грн.).

Отримані результати заносимо у таблицю 9.

Таблиця 9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції*

(за економічними елементами).

№ п/п

Статті витрат

Сума,

тис. грн.

1

Матеріальні витрати, в т.ч.:

сировина і матеріали;

6843,20

комплектуючі вироби;

13899,6

зворотні відходи (віднімаються);

умовно не визначаються

паливо і енергія на технологічні потреби

103,71

2

Витрати на оплату праці, в т.ч.:

Основних робітників;

13458,96

Допоміжних робітників;

1485,41

ІТП;

3517,86

Службовців;

721,22

МОП.

689,11

3

Відрахування на соціальні заходи

14180,95

4

Амортизація основних фондів

2291,34

5

Інші витрати, в т. ч.:

67259,46

Платежі з обов'язкового страхування майна;

603,03

Сплата процентів за боргові зобов'язання;

Умовно не визначається

Витрати на удосконалення технології і організації виробництва;

429,31

Витрати пов'язані з набором робочої сили.

9,74

6

Інші витрати

33629,73

Всього

*)ПРИМІТКА. Перелік статей неповний.

3.22. Визначаємо величину прибутку від реалізації річного обсягу продукції А і Б окремо і разом:

- прибуток від реалізації одного виробу А буде дорівнювати:

13,378%/100%=1,07 (тис грн.).

- прибуток від реалізації одного виробу Б буде дорівнювати:

21,1710%/100%=2,12 (тис. грн.).

- прибуток від реалізації річного обсягу продукції виробу А:

1,076600=7062 (тис. грн.).

- прибуток від реалізації річного обсягу продукції виробу Б:

2,123600=7632 (тис. грн.).

- прибуток від реалізації річного обсягу продукції виробів А і Б разом:

7062+7632=14694 (тис. грн.).

3.23. Визначаємо величину податку на додану вартість (ПДВ1), що сплачується постачальниками ресурсів (матеріалів, комплектуючих виробів, енергії і палива):

(6843,20+13899,6+103,71)20%/100%=4169,30 (тис. грн.).

3.24. Визначаємо величину ПДВ2, що вноситься в ціну річного обсягу продукції А і Б :

17914820%/100%=35829.6

3.25. Визначаємо "Ціну підприємства" (виробника) річного обсягу продукції А і Б окремо і разом:

- "Ціна підприємства" одного виробу А дорівнює:

13,37+1,07=14,44 (тис. грн.).

- "Ціна підприємства" одного виробу Б дорівнює:

21,17+2,12=23.29 (тис. грн.).

- "Ціна підприємства" річного обсягу продукції виробу А:

14,44 6600=95304 (тис. грн.).

- "Ціна підприємства" річного обсягу продукції виробу Б:

23.293600=83844 (тис. грн.).

- "Ціна підприємства" річного обсягу продукції виробів А і Б разом:

95304+83844=179148 (тис. грн.).

3.26. Визначаємо сумарну величину ПДВ3 , що сплачується в держбюджет від реалізації всієї продукції А і Б разом:

35829.6-4169,30 (тис. грн.).

3.27. Визначаємо рівень рентабельності виробу "А" і "Б" окремо:

- для виробу А:

8%;

- для виробу Б:

.

3.28. Визначаємо рівень рентабельності виробництва в цілому:

3.29. Проводимо розрахунки беззбитковості:

3.29.1 Будуємо на одному рисунку графіки беззбитковості для кожного з двох найменувань виробів:

Побудова графіка беззбитковості

Побудова графіка беззбитковості виробів А і Б здійснюється в певній послідовності. Попередньо формуємо графік для виробу А:

1. Обчислюємо і показуємо на графіку вартість виторгу річного обсягу виробництва продукції А (валового доходу), яка відповідає заданому обсягу річної виробничої програми:

- річна кількість виробу А - 6600 шт., а ціна продажу одного виробу – 14,44 тис. грн.; тоді вартість виторгу річного обсягу продукції –


 
 

Цікаве

Загрузка...