WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

ЗПсл = Осл 12 Чсл / 1000,

де, ЗПсл – фонд основної заробітної плати службовців; Осл – середньомісячний оклад службовця; Чсл – кількість службовців.

ЗПсл =58012 179/1000=1245,84 (тис. грн.).

3.7.9. Фонд додаткової заробітної плати службовців:

ЗПдсл = ЗПсл 10% /100% =1245,84 10% /100% =124,58 (тис. грн.).

3.7.10. Фонд основної заробітної плати МОП за посадовими (місячними) окладами:

ЗПмоп = Омоп 12 Чмоп / 1000,

де, ЗПмоп – фонд основної заробітної плати молодшого обслуговуючого персоналу; Омоп – середньомісячний оклад молодшого обслуговуючого персоналу; Чмоп – кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

ЗПмоп =470 12 101/ 1000=596,64 (тис. грн.).

3.7.11. Фонд додаткової заробітної плати МОП:

ЗПдмоп = ЗПмоп 15,5%/100%=596,6415,5%/100%=92,47 (тис. грн.).

3.7.12.Річний (сумарний) фонд заробітної плати всіх працівників підприємства.

- основних робітників:

ЗПсум.ор =15074,03 (тис. грн.).

-допоміжних виробничих працівників:

ЗПсум.др = ЗПодр + ЗПддр =1485,41+75,75=1561,16 (тис. грн.).

а) зайнятих обслуговуванням устаткування (60% від загальної чисельності допоміжних робітників):

ЗПодр(оу) = ЗПодр 60% /100% =1485,41 60% /100%=891,25 (тис. грн.),

ЗПддр(оу) = ЗПддр 60% /100% =75,75 60% /100%=45,45 (тис. грн.),

ЗПсум.др(оу) = ЗПодр(оу) + ЗПддр(оу) =891,25+45,45=936,7 (тис.грн).

б) інші (решта 40% від загальної чисельності допоміжних робітників):

ЗПодр(і) = ЗПодр 40% /100% =1485,41 40% /100% =594,16 (тис. грн.),

ЗПддр(і) = ЗПддр 40% /100% =75,75 40% /100%=30,3 (тис. грн.),

ЗПсум.др(і) = ЗПодр(і) + ЗПддр(і) =594,16+30,3=624,46 (тис грн.).

  • інженерно-технічних працівників:

ЗПсум.ітп = ЗПітп + ЗПдітп =3006,72+511,14=3517,86 (тис. грн.),

  • службовців:

ЗПсум.сл = ЗПсл + ЗПдсл =596,64+124,58=721,22 (тис. грн.).

  • молодшого обслуговуючого персоналу:

ЗПсум.моп = ЗПмоп + ЗПдмоп =596,64+92,47=689,11 (тис. грн.).

Розрахуємо загальну сумарну основну заробітну плату всіх робітників:

ЗПзаг.о = ЗПоор + ЗПодр(оу) + ЗПодр(і). + ЗПітп + ЗПсл + ЗПмоп=13458,96+891,25+594,16+3006,72+1245,84+596,64=19766,57 (тис. грн.).

Визначаємо загальну сумарну додаткову заробітну плату всіх робітників:

ЗПзаг.д = ЗПдор + ЗПддр(оу) + ЗПддр(і). + ЗПдітп + ЗПдсл + ЗПдмоп =1615,07+45,45+30,3+511,14+124,58+92,47=2419,01 (тис. грн.).

Визначимо загальну сумарну заробітну плату всіх робітників:

ЗПзаг.сум = ЗПсум.ор + ЗПсум.др(оу) + ЗПсум.др(і) + ЗПсум.ітп + ЗПсум.сл + ЗПсум.моп =15074,03+936,7+624,46+3517,86+721,22+689,11=21563,38 (тис. грн.)

Отримані дані заносимо в таблицю 4.

Таблиця 4.

Річний фонд оплати праці виробничого персоналу.

№ п/п

Категорії виробничого персоналу

Основна зарплата, тис. грн.

Додаткова зарплата, тис. грн.

Сумарний фонд оплати праці, тис. грн.

1

Основні виробничі робітники

13458,96

15074,03

28532,99

2

*Допоміжні виробничі робітники:

1485,41

75,75

1561,16

А) зайняті обслуговуванням устаткування;

891,25

45,45

936,70

Б) всі інші.

594,16

30,3

624,46

3

ІТП

3517,86

511,14

4029

4

Службовці

721,22

124,58

845,8

5

МОП

689,11

596,64

1285,75

6

Всього:

21357,97

16457,89

37815,86

*ПРИМІТКА. Умовно приймається, що чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування становить 60% від загальної чисельності допоміжних працівників, всі інші – 40%.

3.8. Визначаємо витрати на утримання і експлуатацію устаткування, тис. грн.

а) амортизація устаткування, транспортних витрат, електронно-обчислювальної та інформаційної техніки:

381,56+299,28+1150,36=1831,2 (тис. грн.).

б) % (орендна плата) за користування основними фондами технологічного призначення:

оренда устаткування відсутня.

в) витрати на експлуатацію устаткування (технічний огляд обслуговування):

ЗПсум.др(оу)+(ЗПсум.др(оу)37,5%/100%)+(Сеп70%/100%)+((299,28+1150,36) 0,5%/100%)=936,70+(936,7037,5%/100%)+(103,7170%/100%)+((299,28+ +1150,36) 0,5%/100%)=936,70+351,26+72,59+7,24=1367,79 (тис. грн.).

г) витрати на ремонт устаткування і транспортних засобів:

(2992,80+7669,05+7669,05)8%/100%=1466,47 (тис. грн.).

д) витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів:

1466,471%/100%=14,66 (тис. грн.).

е) вартість зносу малоцінного і швидкозношуваного інструменту і пристроїв:

1466,470,5%/100%=7,33 (тис. грн.).

ж) інші витрати:

умовно не визначаються.

з) сума всіх витрат:

1831,2+1367,79+1466,47+14,66+7,33=4687,45(тис. грн.).

і) знайдемо % до заробітної плати основних робітників:

100%=16,43%.

Отримані результати вносимо в таблицю 5.

Таблиця 5.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

№ п/п

Статті витрат

Сума, тис. грн.

1

Амортизація устаткування, транспортних засобів, електронно-обчислювальної техніки

1831,2

2

Проценти (орендна плата) за користування основними фондами технологічного призначення

Оренда устаткування відсутня

3

Витрати на експлуатацію устаткування (технічний огляд, обслуговування)

1367,79

4

Витрати на ремонт устаткування і транспортних засобів

1466,472

5

Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів

14,66

6

Вартість зносу малоцінного і швидкозношуваного інструменту і пристроїв

7,33

7

Інші витрати

Умовно не визначається

8

Всього

4687,45

9

% до заробітної плати основних робітників

16,43

3.9. Визначаємо загальновиробничі (цехові) витрати:

а) витрати на управління виробництвом:

(402940%/100%)+(845,830%/100%)+(1285,7525%/100%)+((1611,6+253,74+321,44) 37,5%/100%)=2186,78+820,04=3006,82 (тис. грн.).

б) оплата службових відряджень:

3006,820,5%/100%=15,03(тис. грн.).

в) амортизація будівель, споруд цехового призначення:

381,5645%/100%=171,7 (тис. грн.).

г) сплата % за використання основних фондів (орендна плата) загально цехового призначення:

оренда відсутня.

д) витрати на удосконалення технологій та організації виробництва:

(624,4650%/100%)+(312,2337,5%/100%)=312,23+117,08=429,31(тис. грн.).

е) витрати на обслуговування виробничих процесів:

(429,310,6%/100%)+(103,71/100%)=2,58+30,08=32,66 (тис. грн.).

ж) витрати на пожежну та сторожову охорону:

845,80,02%/100%=0,16 (тис. грн.).

з) витрати зносу малоцінного та швидкозношуваного цехового обладнання:

429,312%/100%=8,59 (тис. грн.).

і) платежі з обов'язкового страхування майна:

37409,11%/100%=374,09 (тис. грн.).

к) інші витрати:

умовно не визначаються.

л) розраховуємо загальну суму загальновиробничих витрат:

3006,82+15,03+171,7+429,31+32,66+0,16+8,59+374,09=4038,36 (тис. грн.).

м) знаходимо % до зарплати основних робітників:

Одержані результати заносимо в таблицю 6.

Таблиця 6.

Загальновиробничі витрати.

№ п/п

Статті витрат

Сума, тис. грн.

1

Витрати на управління виробництвом

3006,82

2

Оплата службових відряджень

15,03

3

Амортизація будівель, споруд цехового призначення

171,7

4

Сплата процентів за використання основних фондів (орендна плата) загальноцехового призначення

Оренда відсутня

5

Витрати на удосконалення технологій та організацій виробництва

429,31

6

Витрати на обслуговування виробничих процесів

32,66

7

Витрати на пожежну і сторожову охорону

0,16

8

Витрати зносу малоцінного та швидкозношуваного цехового інвентаря

8,59

9

Платежі з обов'язкового страхування майна

374,09

10

Інші витрати

Умовно не визначаються

11

Всього

4038,36

12

% до заробітної плати основних робітників


 
 

Цікаве

Загрузка...