WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

Економіка виробничо-господарських процесів - Курсова робота

3.5. Визначаємо необхідну кількість технологічного устаткування для виробів А і Б разом (одиниць).

,

n – кількість найменувань предметів, які обробляються на устаткуванні;

Ni – кількість предметів і–того найменування, які обробляються за розрахунковий період;

ti – норма часу на обробку і-того предмету;

Тр – плановий фонд часу, роботи одиниці устаткування за розрахунковий період;

Кн – коефіцієнт врахування норми часу.

Тр=Фном.Кн.пр.,

де Фном. – номінальний фонд часу за 1 робітника при роботі в 2 зміни;

Кн.пр. – коефіцієнт нормативних простоїв, устаткувань в ремонті (Кн.пр.≈0,93-0,97. Береться 0,95).

Фном.=25182=4016 (норм/год.);

Тр=40160,95=3815,2 (год.);

n уст.==

3.6. Визначаємо чисельність працівників (за категоріями), для цього:

3.6.1. Визначаємо бюджет робочого часу одного працівника (за списком) на 2010 рік:

А) календарний фонд часу – 365 (днів);

Б) кількість неробочих днів:

- всього: 114 (днів), в тому числі:

- вихідних: 104 (дня);

- святкових: 10 (днів).

В) номінальний фонд часу – 251 (день);

Г) неявка на роботу має наступний вигляд:

- всього:

21, 335 (днів), в тому числі:

-чергові і додаткові відпустки:

2515,3% / 100% = 13,303 (днів),

- відпустки у зв'язку з пологами:

251 0,2% / 100% = 0,502 (днів),

- відпустки учнів за професіями:

251 0,2% / 100% = 0,502 (днів),

- невиходи через хворобу:

251 2,5% /100% = 6,275 (днів),

- виконання громадських обов'язків:

251 0,3% /100% = 0,753 (днів),

- прогули (за фактом);

- цілоденні простої (за фактом).

Д) явочний робочий час:

251 – 21,335=229,665 (днів);

Е) номінальна тривалість робочого часу – 8 (год.);

Ж) витрати часу (регламентовані законом):

- всього – 0,024 (год.);

- для зайнятих в шкідливих умовах праці:

80,1%/100%=0,008 (год.);

- для матерів-годувальниць:

80,1%/100%=0,008 (год.);

- для підлітків:

80,1%/100%=0,008 (год.);

- внутрішньо змінні простої (за фактом).

З) дійсний річний фонд робочого часу одного працівника:

229,665(8 – 0,024)=229,6657,976=1831,808 (год.).

Отримані результати заносимо в таблицю 3.

Таблиця 3.

Річний (плановий) бюджет робочого часу одного працівника.

№ п/п

Структура часу

Одиниця виміру

Фактичний час

1

Календарний фонд часу

Днів

365

2

Кількість неробочих днів – всього в т. ч.:

114

  • Вихідних

Днів

104

  • Святкових

Днів

10

3

Нормативний фонд часу працівника (1 – 2)

Днів

251

4

Неявка на роботу, всього в т.ч.

21,335

Чергові і додаткові відпустки

Днів

13,303

Відпустки у зв'язку з пологами

Днів

0,502

Відпустки учнів за професіями

Днів

0,502

Невиходи через хворобу

Днів

6,275

Виконання громадських обов'язків

Днів

0,753

Прогули (за фактом)

Днів

-

Цілоденні простої (за фактом)

Днів

-

5

Явочний робочий час (3 – 4)

Днів

229,665

6

Номінальна тривалість робочого дня

Год.

8

7

Витрати часу (регламентовані законом) – всього, в т.ч.

0,024

Для зайнятий в шкідливих умовах праці

Год.

0,008

Для матерів-годувальниць

Год.

0,008

Для підлітків

Год.

0,008

Внутрішньо змінні простої (за фактом)

Год.

-

8

Дійсний річний фонд робочого часу одного працівника [5(6-7)]

Год.

1831,808

3.6.2.Визначаємо чисельність основних робітників, потрібних на річну програму (разом для виробів А і Б):

Чо.р.=,

де, Чо.р. – чисельність працівників, потрібних на річну програм; Тр.п. – розрахунковий ефект фонду часу одного працівника; Кв.н. – очікуваний коефіцієнт виконання норми виробітку; ti – планова трудомісткість одиниці і – того виду виробу; mi – кількість виробів і – того виду; n – кількість виготовлених одиниць.

Чо.р.=

Визначаємо чисельність верстатників, потрібних на річну програму для виробів А і Б разом:

Чвер.=;

де, Чвер. – чисельність верстатників потрібних на річну програму; Тр.п. – розрахунковий ефект фонду часу одного працівника; Кв.н. – очікуваний коефіцієнт виконання норми виробітку; Кi – планова верстатомісткість одиниці і- того виду виробу; mi – кількість виробів і–того виду; n – кількість видів виготовлених одиниць.

Чвер= = =

3.6.3. Визначаємо чисельність інших категорій працівників.

- допоміжних робітників: Чд.р.=Чо.р.16,5%/100%=192416,5%/100%=318 (чол.).

- загальну чисельність робітників:

Чзаг.=Чо.р+Ч.д.р.=1924+318=2242 (чол.).

- інженерно-технічних працівників:

Чітп=Чзаг15,5% /100% =224215,5%100%=348 (чол.);

- службовців:

Чсл=Чзаг8%/100%=22428%/100%=179 (чол.);

- молодшого обслуговуючого персоналу (МОП):

Чмоп= Чзаг4,5%/100%=22424,5%/100%=101 (чол.);

- загальну чисельність працівників:

Чпрац= Чзаг+ Чітп+ Чсл+ Чмоп=2242+348+179+101=2870 (чол.).

3.7. Проводимо розрахунки заробітної плати (за категоріями працівників):

3.7.1. Розрахунок основної заробітної плати основних робітників за відрядною формою оплати:

ЗПо.о.р.=СгодtN,

де, ЗПо.о.р. – основна заробітна плата основних робітників; Сгод. – годинна тарифна ставка по розряду робітника; t – нормативна трудомісткість; N – обсяг річної виробничої програми.

А) на один виріб – окремо для А і Б:

ЗПо.о.р.(А)=3,10,3966600=8102,16 (тис. грн.);

ЗПо.о.р.(Б)=3,10,4803600=5356,8 (тис. грн.).

Б) на річний обсяг виробництва – разом А і Б:

ЗПо.о.р.= ЗПо.о.р.(А)+ ЗПо.о.р.(Б)=8102,16+5356,8=13458,96 (тис. грн.).

3.7.2.розрахунок додаткової заробітної плати основних робітників:

А) на один виріб – А і Б окремо:

ЗПо.о.р.(А)=8102,1612%/100%=972,26 (тис. грн.);

ЗПо.о.р.(Б)=5356,812%/100%=642,81 (тис. грн.).

Б) на річний обсяг виробництва – разом А і Б:

ЗПд.о.р. = ЗПд.о.р.(А) + ЗПд.о.р. (Б) =972,26+642,81=1615,07 (тис.грн).

3.7.3 Розрахунок сумарної заробітної плати основних робітників:

А) на один виріб – окремо А і Б:

ЗПсум.о.р.(А) =8102,16+972,26=9074,42 (тис. грн.);

ЗПсум.о.р.(Б) =5356,8+642,81=5999,61 (тис. грн.).

Б) на річний обсяг виробництва – разом А і Б:

ЗПсум.о.р. = ЗПсум.о.р.(А) + ЗПсум.о.р.(Б) =9074,42+5999,61=15074,03 (тис. грн.).

3.7.4. Фонд основної заробітної плати допоміжних робітників за погодинною формою оплати:

ЗПо.д.р. = Тст.д. Фд Чд.р. / 1000,

де, ЗПо.д.р – фонд основної заробітної плати допоміжних робітників; Тст.д. – тарифна ставка допоміжних робітників; Фд – дійсний річний фонд робочого часу одного робітника; Чд.р. – кількість допоміжних робітників.

ЗПо.д.р.=2,551831,808318/1000=1485,41 (тис. грн.).

3.7.5. Фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників:

ЗПд.д.р. = ЗПо.д.р 5,1/100%=1485,415,1/100%=75,75 (тис. грн.).

3.7.6. Фонд основної заробітної плати ІТП за посадовими (місячними)окладами:

ЗПітп = Оітп 12 Чітп / 1000,

де, ЗПітп – фонд основної заробітної плати інженерно-технічних працівників; Оітп - середньомісячний оклад інженерно-технічного працівника; Чітп – кількість інженерно-технічних працівників.

ЗПітп =72012348/1000=3006,72 (тис. грн.).

3.7.7. Фонд додаткової заробітної плати ІТП:

ЗПдітп = ЗПітп 17% /100% =3006,7217% /100% =511,14 (тис. грн.).

3.7.8. Фонд основної заробітної плати допоміжних робітників:


 
 

Цікаве

Загрузка...