WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

 1. Принцип, що лежить в основі розподілу промислової продукції на групу "А" і групу "Б": поділ за екон. призначенням. Група "А" – засоби вир-ва (засоби праці і предмети праці), група "В" – предмети споживання (продовольчі і непродовольчі товари).

 2. Чинником об'єднання товарів в асортимент не є:

 3. Широтою товарного асортименту називається:

 4. Товарна продукція – це: загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених на продаж або для реалізації різним споживачам.

 5. Обсяг реалізованої продукції – це: обсяг продукції, за яку сплачені рахунки.

 6. Матеріально-технічне забезпечення – це процес планування та організації своєчасного комплексного забезпечення підприємства необхідними мат. ресурсами (визначення потреби в матер.-тех. ресурсах, пошук і купівля ресурсів, організація доставки, зберігання й видача окремим споживачам на підприємстві).

 7. Технічна сторона матеріально-технічного забезпечення пов'язана з...

 8. Економічна сторона матеріально-технічного забезпечення є ...

 9. Корисність будь-яких товарів відбиває їх: споживну вартість.

 10. За змістом технічний рівень вужче за поняття якість, оскільки охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик.

 11. Об'єктивний метод визначення рівня якості виробів означає: оцінювання рівня якості продукції за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу.

 12. Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, називається: органолептичним.

 13. Національним органом, що проводить і координує роботу з сертифікації продукції в Україні є: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

 14. Показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства в економічній теорії називають – загальними показниками якості продукції.

 15. Абсолютний рівень якості продукції: знаходять обчисленням вибраних для його вимірювання показників, не порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних виробів.

 16. Рівень якості , за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання продукції у певних умовах її споживання є мінімальною, називається: оптимальним.

 17. Показники якості виготовлення продукції характеризують:

 18. Яка група показників якості продукції відображає ступінь використання винаходів при проектуванні виробів? Патентно-правові (коефіцієнт патентного захисту та коефіцієнт патентної чистоти).

 19. Показник якості продукції, що відображає ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання його споживачем, це: економічні показники (ціна за одиницю виробу, прибуток з одиниці виробу, рівень експлуатаційних витрат часу й коштів).

 20. Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу, характеризує його: надійність.

 21. Довговічність – це властивість виробу тривалий час зберігати свою роботоздатність за тих чи тих умов експлуатації.

 22. Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називаються: загальними.

 23. Комплексні показники якості продукції: відображають кілька властивостей одиниці продукції одночасно.

 24. Якість продуктів харчування характеризується показниками: калорійність, консистенція, смак, термін зберігання тощо.

 25. Коефіцієнт готовності обладнання це:

 26. Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається: стаціонарним.

 27. Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається: активним.

 28. Сертифікат продукції – це документ, який засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО серії 9000.

ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

 1. Продуктивність праці це: ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Рівень ПП визначається кількістю продукції, що виробляє один працівник за одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається на вир-ва одиниці продукції.

 2. До негрошових методів мотивації результативної діяльності працюючих належать: збагачення праці, гнучкі робочі графіка, охорона праці, програми підвищення якості праці, просування по службі, участь у прийнятті рішень на більш високому рівні.

 3. Згідно теорії ієрархії потреб Маслоу, потреби людей виокремлюються у (п'ять основних груп).

 4. Відповідно до теорії Маслоу ієрархія задоволення потреб людей відбиває рух ...

 5. Механізм державного регулювання оплати праці реалізується через: механізм оплати праці та механізм соціального захисту.

 6. Державний соціальний захист реалізується через запровадження допомоги сім'ям з низькими доходами (далі ст. 381).

 7. Оплата праці – це: будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.

 8. Основна заробітна плата – залежить від результатів його праці й визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками й доплатами в розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством.

 9. Основна (тарифна) частина заробітної плати працівника не залежить від: кінцевого результату діяльності підприємства.

 10. Використання якого з теоретично можливих засобів державного регулювання оплати праці є неприйнятним для держав з ринковою економікою?

 11. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством належить регулювання: мінімальної заробітної плати, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях, максимальних розмірів посадових окладів керівників держ. підприємств (ст. 381).

 12. Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємств здійснюється на основі: єдиної тарифно-посадової системи.

 13. Мінімальна заробітна плата – це: такий розмір оплати праці, що нижче за нього вже не можна платити працівникові за виконану норму робочого часу.

 14. Тарифна система оплати праці розробляється і використовується для:

 15. Тарифна система оплати праці робітників включає: тарифно-кваліфікаційні довідники; кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців; тарифні сітки й ставки; схеми посадових окладів або єдину тарифна сітка.

 16. При відрядній формі оплата праці проводиться за: нормами й розцінками, установленими на підставі розряду працівника.

 17. Заробіток робітника, що розраховується шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції на розцінки за одиницю продукції, є заробіток при: прямій відрядній системі.

 18. До погодинної форми оплати праці належать: проста почасова оплата, почасово-преміальна система.

 19. Генеральні та галузеві тарифні угоди укладаються між:

 20. Винагороди працівникам за підсумки роботи за рік у складі коштів, які спрямовуються на споживання, належать до: (фонду матеріального стимулювання).

 21. Виплати матеріальної допомоги робітникам підприємства по тимчасовій непрацездатності належать до: (фонду матеріального стимулювання).


 
 

Цікаве

Загрузка...