WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

 1. Функціональна організаційна стр-ра уп-ня - це структура управління, яка забезпечу є компетентне керівництво стосовно кожної управлінської ф-ції

 2. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається пром. зразком і І забезпечується правовою охороною за умов його ...новизни

 3. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається пром. зразком, якщо І воно є: новим і придатним до пром. виготовлення

 4. Цілі та пріоритети технічного розвитку підприємства визначаються у відповідності ...до заг. стратегії п-ва

 5. Частка технічного та економічно застарілого устаткування у загальному парку дозволяє визначити: техн. рівень устаткування

 6. Чи відрізняється величина грошового потоку по фінансовим інструментам інвестування від величини грошового потоку при реальних інвестиціях? Так, в грощовому потоці по фін. інструм. відсутн. показник аморт. відрахувань

 7. Чи відрізняються поняття "капітальні вкладення" та "інвестиції"? КВ-періодично здійснювані довгострокові витрати к-лу на відтворення основних фондів, об"єктів соц і інфрастр-ри п-ва; Ін-ції-довгострокові вкладення к-лу і п-цьку діяльність для одержання прибутку

 8. Чинником об'єднання товарів в асортимент не є: зв"язок товарів за задумом

 9. Чистий приведений дохід визначається як: різниця між теперішньою в-тю грошового потоку і сумою інвест. Коштів за проектом, що реалізується

 10. Чистий франчайзинг, як особлива форма ведення бізнесу передбачає: отр-ня лише права використ. назву ін. фірми та її товарний знак

 11. Широкомасштабною формою міжнародного бізнесу з відносно високим рівнем інтернаціоналізації є: спільне п-цтво

 12. Широтою товарного асортименту називається: заг чисельність груп товарів асортиментів

 13. Що означає символ R, який проставлений у верхньому або нижньому правому куті товарного знаку? даний товарний знак зареєстрований і має правовий захист

 14. Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) повинна бути зазначена у: преамбулі

 15. Як повинна відноситися держава до монополії в умовах ринкової економіки? Боротися з монополізмом за допомогою антимонопольного законодавства

 16. Яка група показників якості продукції відображає ступінь використання винаходів при проектуванні виробів? патентно правові показники

 17. Яка з систем використовує за планово-облікову одиницю деталь певного найменування? подетальна система оперативного план-ня

 18. Яка класифікаційна ознака має найбільш суттєве значення для інвестора при виборі акції, як об'єкта фінансового інвестування? Х-р зобов'язань емітента

 19. Яка класифікаційна ознака розподілу облігацій має істотне значення для інвестора з позиції рівня їх ризиків? особливості реєстрації та обігу

 20. Який вид реструктуризація підприємства характеризується процесами комерціалізації або корпоратизації підприємства? Організаційно-правова

 21. Який з напрямків д-ті п-ва є найважливішим джерелом інформації для виробників щодо надійності та довговічності виготовлених технічних засобів? Виробнича діяльність та післяпродажний сервіс

 22. Який із критеріїв покладено в класифікаційну основу розподілу підприємств за розмірами? Чисельність працюючих

 23. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до непрямої регламентації? Створення ринкової інфрастр-ри

 24. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до прямої регламентації? Встановлення податкових пільг

 25. Який із напрямків д-ті є визначальним для оцінки і регул-ня всіх елементів в с-мі госп-ня на п-ві? Післяпродажний сервіс

 26. Які з господарських товариств діють лише на підставі установчого договору: ТзОВ, повне т-во, т-во з додат. відповідальністю, повне т-во

 27. Які з господарських товариств діють на підставі установчого договору і статуту: АТ, ТзОВ, повне т-во, т-во з додат. відповідальністю, повне т-во

 28. Які з наведених заходів є основними складовими комерційної орг системи збуту прод підпр

 29. Які з нижченаведених заходів не відносяться до заходів, що складають виробн. д-ть п-ва: аналіз внутр. і зовн. середовища

 30. Які із нижченаведених показників х-ть ступінь технічної оснащеності праці персоналу? фондоозброєність та енергоозброєність праці

 31. Які об'єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового захисту? винахід

 32. Які суб'єкти п-цтва, що госп-ть на споживчому ринку, не є юриднч. особами: Холдингові компанії

 33. Які фактори впливають на формування стратегічних цілей діяльності підприсмства? зміни зовн середовища функціонування п-ва через держ регул-ня

 34. Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві? виготовляють пр-цію, що викор. для забезпечення власних потреб усередині самого п-ва

 35. Які функції виконують побічні цехи на підприємстві? Займаються утилізацією, переробкою та виготовленням пр-ції з відходів основного в-ва

 36. Які цехи ви готов люють продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства? Основні цехи

 37. Які цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства і може бути реалізована на сторону замовнику? допоміжні

 38. Які ЦП, що обертаються на фондовому ринку, не є фінансовими інструментами інвестування діяльності підприємства? опціони

 39. Якій функції управління відповідає дане визначення: об"єктивно зумовлені заг. напрями або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне кооперування спільної праці

 40. Якість продуктів харчування характеризується показниками: калорійність і термін зберігання придатним для споживання

 41. Якщо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства більше одиниці, то: запланована вироби, програма п-ва нижча за його потенційні можливості

 42. Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то даний метод ведення бізнесу називають: чистим франчайзингом

 43. Які і нижченаведеннх нематеріальних ресурсів не є об'єктами промислової власності? Об"єктами є винаходи, пром зразки, корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговування


 
 

Цікаве

Загрузка...