WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

мінімальних орендних платежів, які на дату балансу передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди.
21.5. Стислі дані щодо чинних орендних угод, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбаченої орендної плати;
наявність та умови вибору між поновленням орендної угоди чи придбанням активу та застереження щодо зміни цін;
обмеження, передбачені орендними угодами.
22. У примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію щодо операційної оренди:
22.1. Загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орендою на дату балансу для кожного з таких строків оренди:
до одного року;
від одного до п'яти років;
більше п'яти років.
22.2. Загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів на дату балансу, які передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди.
22.3. Орендні платежі та платежі з суборенди за звітний період з виділенням сум мінімальних орендних платежів і непередбаченої орендної плати за угодами невідмовної оренди та суборенди.
22.4. Стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;
наявність та умови вибору між поновленням або придбанням активу і застереження щодо зміни цін;
обмеження, передбачені орендними угодами.
23. У примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:
23.1. Загальну суму мінімальних орендних платежів та їх теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких строків оренди:
до одного року;
від одного до п'яти років;
більше п'яти років.
23.2. Суму фінансового доходу на дату балансу, що підлягає одержанню.
23.3. Стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;
обмеження, передбачені орендними угодами.
23.4. Негарантовану ліквідаційну вартість за чинними орендними угодами.
23.5. Непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансового доходу (витрат).
Орендодавці-виробники наводять також інформацію про суму резерву сумнівних боргів на дату балансу щодо дебіторської заборгованості орендарів.
24. У примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо операційної оренди:
24.1. Первісну (переоцінену) вартість і знос об'єктів операційної оренди на дату балансу за їх класифікаційними групами.
24.2. Суму майбутніх мінімальних орендних платежів за угодами невідмовної операційної оренди на дату балансу загальною сумою та окремо для кожного з таких строків оренди:
до одного року;
від одного до п'яти років;
більше п'яти років.
24.3. Непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансового доходу (витрат).
24.4. Стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:
показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;
обмеження, передбачені орендними угодами.
Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
у виробничій сфері
В.М. Пархоменко
---------------------------------
Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"
ПРИКЛАДИ
ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДАРЕМ СУМИ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ТА ЇЇ РОЗПОДІЛУ МІЖ ВІДПОВІДНИМИ ЗВІТНИМИ ПЕРІОДАМИ
Приклад 1
Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах:
Строк оренди - 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 року;
Орендна ставка відсотка становить 24% річних;
Мінімальні орендні платежі - 300000 (50000 х 6) сплачуються один раз на півроку (2 січня і 1 липня);
Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.
Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВA) орендаря розраховується за формулою
де A - сума мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно (анюїтет);
n - кількість періодів, за які сплачується орендна плата і нараховуються відсотки;
i - ставка відсотка для вказаного періоду.
Отже,
Загальна сума фінансових витрат дорівнює:
50000 х 6 - 230238 = 300000 - 230238 = 69762 грн.
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ У СКЛАДІ ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ
грн.
Дата Орендні платежі Залишок зобов'язання з оренди на кінець періоду
Мінімальна сума орендних платежів, що сплачується регулярно (анюїтет) Фінансові витрати* За устаткування**
1 2 3 4 5
2 січня 2001 50000 - 50000 180238
1 липня 2001 50000 21629 28371 151867
2 січня 2002 50000 18224 31776 120091
1 липня 2002 50000 14411 35589 84502
2 січня 2003 50000 10140 39860 44642
1 липня 2003 50000 5358*** 44642 0
Разом 300000 69762 230238
Приклад 2
Зберігаються умови прикладу 1, але орендні платежі сплачуються в кінці кожного періоду (півріччя).
Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів розраховується за формулою
Загальна сума фінансових витрат дорівнює:
50000 х 6 - 205570 = 300000 - 205570 = 94430 грн.
Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів
грн.
Дата Орендні платежі Залишок зобов'язання з оренди на кінець періоду
Мінімальна сума орендних платежів, що сплачується регулярно (анюїтет) Фінансові витрати* За устатку-вання**
1 2 3 4 5
2 січня 2001 - - - 205570
30 червня 2001 50000 24668 25332 180238
31 грудня 2001 50000 21629 28371 151867
30 червня 2002 50000 18224 31776 120091
31 грудня 2002 50000 14411 35589 84502
30 червня 2003 50000 10140 39860 44642
31 грудня 2003 50000 5358*** 44642 -0-
Разом 300000 94430 205570
* Визначається як добуток залишку зобов'язання з оренди на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка за період (24% : 2 = 12%).
** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат.
*** Визначається з урахуванням залишку зобов'язання з оренди (50000 - 44642).
Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"
ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЕМ СУМИ ФІНАНСОВОГО ДОХОДУ ТА ЇЇ РОЗПОДІЛУ МІЖ ВІДПОВІДНИМИ ЗВІТНИМИ ПЕРІОДАМИ
Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах:
Справедлива вартість об'єкта фінансової оренди 164456 грн.;
Строк оренди - 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 року;
Орендна ставка відсотка становить 24% річних;
Мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30 червня і 31 грудня);
Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.
Теперішня вартість суми мінімальних орендних (дорівнює справедливій вартості об'єкта) платежів розраховується за формулою
Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240000 грн. (40000 х 6).
Фінансовий дохід дорівнює:
40000 х 6 - 164456 = 240000 - 164456 = 75544 грн.
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ У СКЛАДІ ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ
грн.
Дата Орендні платежі Залишок заборгованості орендаря на кінець

 
 

Цікаве

Загрузка...