WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України
Л. Кучма
"Урядовий кур'єр" від 1 вересня 1999 р. N 162
ДОДАТОК 2
ДЕЯКІ ТИПОВІ ПРОВОДКИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА НОВИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ

з/п Зміст облікових операцій по рахунку Дебет рахунків Кредит рахунків
Продаж безготівкової іноземної валюти
1 Списана іноземна валюта для продажу 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 312
"Поточні рахунки в іноземній валюті"
2 Зарахована на поточний рахунок сума гривень, отримана від продажу інвалюти 311
"Поточні рахунки в національній валюті" 711
"Доход від реалізації іноземної валюти"
3 Списаний еквівалент проданої іноземної валюти 942
"Собівартість реалізованої іноземної валюти" 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
4 Нарахована комісійна винагорода банку 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 685
"Інші розрахунки"
5 Списана на реалізацію сума комісійної винагороди 685
"Інші розрахунки" 711
"Доход від реалізації іноземної валюти"
6 Визначений фінансовий результат від продажу іноземної валюти 711
"Доход від реалізації іноземної валюти" 791
"Результат основної діяльності"
7 Списана собівартість реалізованої іноземної валюти, яка визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом НБУ на дату продажу інвалюти 791
"Результат основної діяльності" 942
"Собівартість реалізованої іноземної валюти"
8 Відображена курсова різниця на грошові кошти в дорозі як дохід від операційної курсової різниці 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 714
"Дохід від операційної курсової різниці"
9 Курсова різниця списана на фінансовий результат 714
"Дохід від операційної курсової різниці" 791
"Результат основної діяльності"
Купівля іноземної валюти за гривні
1 Перерахована сума грошових коштів уповноваженому банку для придбання іноземної валюти, включаючи комісійну винагороду банку 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 311
"Поточні рахунки в національній валюті"
2 Перерахована сума збору до Пенсійного фонду за операцію з придбання інвалюти 651
"Розрахунки за пенсійним забезпеченням" 311
"Поточні рахунки в національній валюті"
3 Зарахована на валютний рахунок придбана інвалюта 312
"Поточні рахунки в іноземній валюті" 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
4 Нарахована і включена до складу витрат сума комісійної винагороди уповноваженому банку 92
"Адміністративні витрати" 377
"Розрахунки з іншими дебіторами"
377
"Розрахунки з іншими дебіторами" 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
5 Відображена сума збору до Пенсійного фонду 92
"Адміністративні витрати" 651
"Розрахунки за пенсійним забезпеченням"
6 Списані на фінансовий результат сума комісійної винагороди і сума збору до Пенсійного фонду 791
"Результат основної діяльності" 92
"Адміністративні витрати"
Купівля іноземної валюти за іншу іноземну валюту
1 Перераховані німецькі марки для придбання доларів США 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 312
"Поточні рахунки в іноземній валюті" (DM)
2 Зараховані на валютний рахунок долари США 312
"Поточні рахунки в іноземній валюті" 334
"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
3 Нарахована і сплачена комісійна винагорода уповноваженому банку 92
"Адміністративні витрати" 377
"Розрахунки з іншими дебіторами"
377
"Розрахунки з іншими дебіторами" 311
"Поточні рахунки в національній валюті"
4 Визначений фінансовий результат від купівлі інвалюти 791
"Результат основної діяльності" 92
"Адміністративні витрати"
Основні засоби
1 Зарахування основних засобів на баланс при придбанні 10
"Основні засоби" 15
"Капітальні інвестиції"
2 Внесок основних засобів до статутного капіталу 10
"Основні засоби" 46
"Неоплачений капітал"
3 а) Вибуття основних засобів при продажу за залишковою вартістю 97
"Інші витрати" 10
"Основні засоби"
б) Вибуття основних засобів при продажу по зносу 13
"Знос необоротних активів" 10
"Основні засоби"
4 а) Внесок (передача) основних засобів до статутного капіталу за залишковою вартістю 14
"Довгострокові фінансові інвестиції" 10
"Основні засоби"
б) Внесок (передача) основних засобів до статутного капіталу по зносу 13
"Знос необоротних активів" 10
"Основні засоби"
в)Перевищення справедливої вартості над залишковою за внеском основних засобів до статутного фонду 14
"Довгострокові фінансові інвестиції" 74
"Інші доходи"
5 Передача основних коштів у фінансову оренду 16
"Довгострокова дебіторська заборгованість" 10
"Основні засоби"
Знос
1 Нарахування зносу (амортизації) за відсутністю рахунків класу 8 23
"Виробництво"
91
"Загальновиробничі витрати"
92
"Адміністративні витрати"
93
"Витрати на збут"
94
"Інші витрати операційної діяльності" 13
"Знос необоротних активів"
Нематеріальні активи
1 Зарахування нематеріальних активів на баланс при придбанні 12
"Нематеріальні активи" 15
"Капітальні інвестиції"
2 а) Вибуття нематеріальних активів при продажу за залишковою вартістю 97
"Інші витрати" 12
"Нематеріальні активи"
б) Вибуття при продажу по зносу нематеріальних активів 13
"Знос необоротних активів" 13
"Знос необоротних активів"
Капітальні інвестиції
1 Збільшення капітальних інвестицій 15
"Капітальні інвестиції" 68
"Розрахунки за іншими операціями"
2 Збільшення довгострокової дебіторської заборгованості 16
"Довгострокова дебіторська заборгованість" 37
"Розрахунки з різними дебіторами"
3 Збільшення довгострокових фінансових інвестицій 14
"Довгострокові фінансові інвестиції" 35
"Поточні фінансові інвестиції"
50
"Довгострокові позики"
Запаси
1 Придбання запасів, включаючи витрати згідно з П(С)БО 9 "Запаси" 20
"Виробничі запаси" 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками
2 Придбання оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів 22
" малоцінні та швидкозношувані предмети" 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
3 Відпуск запасів у виробництво і в інвестиційну діяльність по підприємствах, що не використовують 8 клас 23
"Виробництво"
24
"Брак у виробництві"
15
"Капітальні інвестиції"
91
"Загальновиробничі витрати"
92
"Адміністративні витрати"
93
"Витрати на збут"
94
"Інші витрати операційної діяльності" 20
"Виробничі запаси"
4 Продаж запасів (дохід) 37
"Розрахунки з різними дебіторами" 71
"Інший операційний доход"
5 Віднесення запасів на собівартість 94
"Інші витрати операційної діяльності" 20
"Виробничі запаси"
6 Списання недостач запасів за балансовою вартістю 947
"Недостачі і втрати від псування цінностей" 20
"Виробничі

 
 

Цікаве

Загрузка...