WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Дипломна робота

показує який прибуток отриманий із кожного долара довгострокового капіталу
Компанія, що має низький рівень прибутку, в змозі забезпечити задовільний рівень прибутку на інвестований капітал за умови, що вона буде мати високу оборотність довгострокового капіталу.
Прибуток на загальні інвестиції:
Види прибутків, які відображаються у звіті про прибутки і збитки, є найбільш загальними показниками прибутковості підприємства. При аналізі прибутковості важливо знати, наскільки ефективно використовувались всі засоби для отримання прибутку.
Для комплексного вимірювання прибутковості використовують наступний коефіцієнт:
К = (Пв.п. + ВВ)
(ДЗ + ВК), де
Пв.п. - прибуток до вирахування податку (Profit before fax)
ВВ - сплачувані відсотки (Interest expense)
ДЗ - довгострокові зобов'язання (Fixed Liabilities)
ВК - власний капітал (Net worth)
Цей показник характеризує ефективність управління
інвестиційними фондами і безпосередньо - досвід і компетенцію
керівництва.
Прибуток на власний капітал:
К= Чистий прибуток (Net Profit) / Власний капітал (Net Worth)
Цей показник особливо важливий для акціонерів, бо характеризує рівень ефективності використання вкладених ними коштів, а також слугує основним критерієм при оцінці рівня котировки на фондовій біржі акцій цього підприємства.
Прибуток на загальні активи:
К = Чистий прибуток (Net Profit) / Всього активів (Total Assets)
Цей прибуток на 1 од. активів, тобто фондовіддача. Якщо прибуток на загальні активи менший за відсоткову ставку з довгострокового кредиту, то ситуація повинна розцінюватись як несприятлива.
Валова (брутто) маржа (Gross margin):
К = (П - СП) / П, де
П - продаж (Sales)
СП - собівартість продажів (Cost of goods sold)
Цей коефіцієнт показує частку валового прибутку, який припадає на 1 грошову одиницю продажів. Це один з найбільш важливих показників для менеджерів підприємств. Ріст цього показника може бути наслідком зниження собівартості продукції, або свідчити про сприятливу ринкову кон'юнктуру.
Операційна маржа:
К = Операційний прибуток (Operating profit) / Продаж (Sales)
Показує розмір операційного прибутку, який припадає на 1 грошову одиницю продажів.
Прибуток на продаж:
К = Чистий прибуток (Net Profit) / Продаж (Sales)
Коефіцієнт чистого прибутку на одну акцію представляє собою частку від розподілу загального розміру чистого прибутку за даний період на кількість звичайних акцій в обігу.
Коефіцієнт "Ціна - Прибуток" визначають як частку від розподілу середньої ринкової ціни за одну акцію на розмір чистого прибутку на одну акцію.
Аналіз ефективності використання активів
Коефіцієнт співвідношення обсягу продажів до обсягу матеріальних запасів - кількість оборотів, які здійснюються матеріальними запасами на рік:
К = Продаж (Sales) / Матеріальні запаси (Inventories)
Нормальний коефіцієнт оборотності може коливатися для різних сфер бізнесу від 4 до 8.
Високий коефіцієнт вважається ознакою сприятливого фінансового стану. Але, якщо коефіцієнт значно перевищує середньогалузеву норму, то це може свідчити про присутність ризику, пов'язаного з нестачею матеріальних запасів, що приведе до зниження обсягу продажів. Надто висока оборотність може свідчити про нестачу вільних грошових засобів і про можливу неплатоспроможність підприємства.
Деякі аналітики віддають перевагу використанню в чисельнику формули показника собівартості продажів. При такому підході ця формула буде мати такий вигляд:
К = Собівартість продажів (Cost of goods sold) / Матеріальні запаси (Inventories)
Коефіцієнт оборотних капіталів (поточними активами) у %:
К = Продаж (Sales) / Поточні активи (Current assets)
Коефіцієнт співвідношення між продажами та чистим оборотним капіталом (%):
П / (ПА - ПЗ), де
П - продаж (Sales)
ПА - поточні активи (Current assets)
ПЗ - поточні зобов'язання (Current liabilities)
Коефіцієнт співвідношення між продажами та нерухомим майном характеризує рівень ефективності використання основних засобів.
К = Продаж (Sales) / Нерухоме майно (Fixed assets)
Розмір цього коефіцієнту може коливатися від 100% до 700% в залежності від капіталомісткості виробництва.
Коефіцієнт співвідношення між продажами та загальними активами характеризує рівень ефективності використання всіх активів підприємства (%):
К = Продаж (Sales) / Всього активи (Total Assets)
Аналіз використання акціонерного капіталу
У разі, якщо підприємство є корпорацією, важливого значення набуває аналіз показників, пов'язаних з капіталом, Існують різні показники, які вимірюють ефективність використання акціонерного капіталу.
Найбільш поширеними з них є:
Вартість однієї акції (Price per share):
Воа = Акціонерний капітал, який емітовано / Кількість проданих акцій
Прибуток на 1 акцію (Earning per share):
П оа = Чистий прибуток / Кількість проданих акцій
Дивіденди на 1 акцію (Dividend pershare):
Доа = Сума оголошених дивідендів / Кількість проданих акцій
Ціна - прибуток 1 акції (Price/Earning Ratio):
К = Ринкова вартість 1 акції / Прибуток на 1 акцію
Високі показники коефіцієнтів цієї групи означають вигідне розміщення акціонерами своїх коштів і хороші можливості залучення додаткового акціонерного капіталу.
Аналіз рівня прийняття рішень
Рівень прийняття рішень - один з показників діяльності підприємства.
Останнім часом в практиці провідних фірм і корпорацій відіграє все більшу роль аналіз ефективності роботи керівного персоналу.
Цей аналіз включає в себе як показники, які можна виміряти, так і показники, які не можуть мати матеріального відображення:
" Рівень освіти керівного персоналу.
" Ефективність кадрової структури.
" Налагодженість роботи колективу.
" Рівень мотивації (Motivation).
На основі фінансової звітності та історичного підходу проводиться аналіз ефективності прийняття інвестиційних рішень, рішень у сфері управління персоналом, стратегічних рішень.
Оскільки більшість з цих показників неможливо виміряти математично, то застосовується метод експертних оцінок, тобто суб'єктивна думка фахівця чи групи фахівців слугує мірилом ефективності менеджменту.
Запитання і завдання для самоперевірки
1. Назвіть основні завдання аналізу у ЗЕД.
2. Охарактеризуйте методи аналізу у ЗЕД.
3. Що є основним джерелом інформації для аналізу господарської діяльності у зовнішній торгівлі?
4. Організація аналізу в ЗЕД.
5. Звідки і яку інформацію можна отримати для аналізу виконання зобов'язань?
6. Охарактеризуйте аналіз поставок експортних товарів на умовах комерційного кредиту.
7. Конкурентоспроможність товарів.
8. Які Ви знаєте показники, що характеризують фінансовий стан фірми ?
ДОДАТОК 1
ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ
Закон України від 16 липня 1999 р. N 996-XIV
Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та

 
 

Цікаве

Загрузка...