WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Облік готової продукції та її реалізації - Реферат

Облік готової продукції та її реалізації - Реферат

зменшення приймається лише засновниками товариства т обов'язково реєструються в Державному реєстрі господарських одиниць.
Для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу призначений пасивний рахунок 40 "Статутний капітал". По дебету рах. 40 відображається зменшення статутного капіталу, а по кредиту - збільшення.
Сума кредитового сальдо по рах. 40 повиннавідповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому у статуті підприємства і відображається в балансі підприємства.
Статутний капітал може збільшуватися а рахунок: додаткових внесків учасників; належних учасникам дивідендів, нерозподіленого прибутку.
Для прийняття рішення про зменшення статутного капіталу необхідна згода всіх його учасників та відсутність заперечень з боку кредиторів підприємства, для цього публікується повідомлення в пресі.
Збільшення статутного капіталу відображається записами:
Д 46 К 40 - реєстрація статуту;
Д 443 К 40 - збільшення за рахунок нерозподіленого прибутку;
Д 671 К 40 - за рахунок належних учасникам дивідендів.
Зменшення статутного капіталу:
Д 40 К 672 - зменшено статутний капітал в розмірі внеску учасника
Акціонерні товариства мають свої особливості при формуванні та зміні статутного капіталу. Це формування здійснюється шляхом випуску певної кількості акцій рівною номінальною вартістю. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал при умові, що раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом:
1) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості
- за рахунок внесків засновників Д 46 К 40
- дивідендів Д 671 К 40
- індексації основних фондів Д 423 К 40
2) збільшення вартості акцій:
- за рахунок внесків засновників Д 46 К 40
- за рахунок індексації основних фондів Д 423 К 40
3) обміну облігацій на акції емітента: Д 46 К 40, Д 521 К 46
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися шляхом:
1) зменшення вартості акцій: Д 40 К 672
2) зменшення кількості акцій
- при їх викупі: Д 451 К 30, 31
- при анулювання: Д 40 К 451
Статутний капітал є частиною власного капіталу підприємства.
Облік капітальних вкладень і інвестицій.
В процесі господарської діяльності підприємство може використовувати тимчасово вільні кошти для інвестування з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Інвестиції можуть здійснюватися в грошовому виразі, у вигляді майна чи інтелектуальних цінностей.
Інвестиція - це господарська операція, яка передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
Під капітальною інвестицією розуміється господарська операція, яка передбачає придбання основних засобів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
Фінансова інвестиція - це придбання корпоративних прав, цінних паперів. Фінансові інвестиції є прямі і портфельні.
Фінансові інвестиція які робить підприємство в інші підприємства обліковуються на рах. 14.
Капітальні інвестиції у власне виробництво обліковуються на рахунку 15. аналітичний облік ведеться за видами основних засобів і за окремими об'єктами капітальних вкладень.
Звітність.
Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу.
Фінансова звітність складається на основі даних бух.обліку для задоволення потреб користувачів і містить інформацію про фінансовий стан підприємства.
Фінансова звітність включає:
1) баланс
2) звіт про фінансові результати
3) звіт про рух грошових коштів
4) звіт про власний капітал
5) Примітки
Фінансова звітність повинна бути достовірною.
Податкова звітність - звіти про нарахування і сплату податків. Базується на даних податкового обліку і згідно нових стандартів не співпадає з даними бух.обліку.
Облік фінансових результатів
Узагальнюючим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати призначено рах. 79 "Фінансові результати".
За кредитом відображається дохід, за дебетом витрати. Сальдо рахунку при його закритті списується на рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Приклади проводок по даному рах.:
- списання витрат підприємства, які використовують рах. 9-го класу
Д 79 К 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- списання доходів від господарської діяльності
Д 70, 71, 72, 73, 74, 75 К 79
- закриття рахунку
1) прибуток Д 79 К 44
2) збиток Д 44 К 79
Облік оплати праці
Для узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці використовується рах. 66.
По кредиту рахунку відображається нарахована працівникам зарплата, по дебету - її виплата, утримання податків і інших сум. Аналітичний облік ведеться по кожному робітникові.
При нарахуванні з/плати кредит рах. 661 кореспондує з рах. Відповідних витрат 9-го класу та рах. 23 "Основне виробництво".
Утримання із з/плати відрізняється від нарахування тим, що джерелом виплати є доходи кожного працівника. Це прибутковий податок, утримання до пенсійного фонду, утримання збору на соціальне страхування і на випадок безробіття, інші утримання на користь фізичних і юридичних осіб.
Основні проводки
Д 23,91, 92, 93, 94 К 661 нарахування з/пл..
Д 661К 641 утримання прибуткового податку
Д 661 К 651, 652, 653 утримання у фонди: пенсійний, соцстраху, безробіття.
Облік розрахунків за податками і платежами.
Податки - це обов'язкові платежі, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами держави.
Визначальними для організації бух обліку податків і зборів є податкове законодавство.
Для обліку податків і зборів у плані рахунків є 2 синтетичних рахунки:
64 "Розрахунки за податками і платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням".
По кредиту цих рахунків відображається нарахування, а по дебету - сплата.
Аналітичний облік податків ведеться за їх видами. На підприємстві це:
641/1 - ПДВ
641/2 - податок на воду
641/3 - податок за землю
641/4 - комунальний податок
641/5 - за надра
641/6 - податок на прибуток
641/7 - за геологорозвідувальні роботи
641/8 - за забруднення навколишнього середовища
При нарахуванні податку і сплаті його робляться наступні проводки:
Д 23, 91, 92, 93 К 641 - нарахування
Д 641 К 311 - сплата.

 
 

Цікаве

Загрузка...