WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Малий і середгній бізнес: еволюція понять і проблема визначення - Реферат

Малий і середгній бізнес: еволюція понять і проблема визначення - Реферат

видно, сугубо вітчизняним варіантом перекладу терміна "small business".
Щодо ж такого обороту, як "малий сектор економіки", можна тільки розлучити руками, задавши собі й употребляющим цьому терміну питання: "У якому змістімалий?"
Чи досяжна універсальність визначення малого і середнього бізнесу?
В останні 10-15 років малі і середні підприємства стали залучати до себе усе більш пильна увага як дослідників, учених-економістів, так і політиків у різних країнах. Усе більш широке визнання одержує здатність підприємств малого і середнього бізнесу вносити істотний вклад у рішення проблем зайнятості і підвищення конкурентноздатності цілих галузей^. У зв'язку з цим підсилюється інтерес як до вивчення малих фірм, особливостей керування малим бізнесом, так і до аналізу тенденцій зміни стану даного сектора економіки і формується потреба у відповідній інформації.
В даний час є вже ряд прикладів великомасштабних досліджень по різних аспектах розвитку МСГР. З'являються такі дослідження й у Росії^, а також в інших країнах Східної Європи^. Однак отримані дані носять досить фрагментарний характер. Багато в чому це порозумівається відсутністю єдиного підходу до визначення малого і середнього підприємства.
Окремі спроби як закордонних^ так і вітчизняних дослідників виробити єдине чи узагальнене визначення, очевидно, заздалегідь приречені на провал. У силу різноманіття задач, для рішення яких може знадобитися формальне визначення малого і/чи середнього підприємства, дифференцированности об'єктивних зовнішніх умов завжди будуть з'являтися варіації на цю тему, що відповідають конкретним умовам і специфічним задачам. Про практичну нездійсненність такого роду задачі говориться в ряді робіт^, при цьому підкреслюється, що для різних цілей можуть використовуватися (що і робиться) різні визначення.
Відзначимо також, що для рішення одних задач необхідно строге чи формальне визначення, для рішення інших - досить наявності загальних погоджених підходів до розуміння змісту, що коштує за тим чи іншим поняттям.
З огляду на реальний досвід і практику розвитку МСП у світі й у Росії, можна виділити наступні проблемні області, що вимагають використання формального визначення розміру чи підприємства неформального погодженого підходу (табл. 1).
Таблиця 1
Проблемні області і використання формального/неформального підходу до визначення малого і/чи середнього підприємства
Проблемні області Формальний підхід Неформальний підхід
Статистичні спостереження Розробка державних програм підтримки малих підприємств Оподатковування Утворення Дослідження х х х х х х х х
/. Статистичні спостереження і зіставлення діяльності малих і середніх підприємств. Можна виділити різні рівні такого аналізу:
- межфирменный (порівняльний аналіз самого широкого спектра, наприклад, зіставлення стилів менеджменту, продуктивності й інших аспектів діяльності фірм самих різних галузей, регіонів);
- внутрішньогалузевий (порівняльний аналіз діяльності МСП однієї і тієї ж галузі);
- міжгалузевий (зіставлення діяльності МСП різних галузей - мікрорівень, а також сопостав.ление галузевих секторів МСП - макрорівень аналізу);
- міжрегіональний і міжнародний (порівняльний аналіз діяльності як фірм - мікрорівень, так і секторів МСП - макрорівень - різних регіонів і країн).
2. Розробка державних програм підтримки малих підприємств. Можна виділити місцевий, регіональний, федеральний (національний) і міждержавний рівні значимості таких програм.
3. Оподатковування, включаючи місцевий і федеральний рівні.
4. Утворення (навчання):
- бізнес-утворення (орієнтація переважно на мікрорівень - на керування малою фірмою);
- економічне утворення (орієнтація в більшому ступені на макроекономічні аспекти МСП як сектора економіки - макрорівень).
5 oДослідження: вивчення підприємств малого і середнього бізнесу, стилів менеджменту, особливостей маркетингу й інших аспектів керування (мікрорівень); вивчення МСП як сектора економіки і процесів керування розвитком цього сектора (макрорівень).
Разом з тим, незважаючи на неможливість вироблення єдиного універсального визначення для всіх перерахованих вище і виникаючих нових задач, у ЄС уже протягом ряду років робляться спроби
А. Колісників, Л. Колесникова
використання єдиного визначення для рішення задачі статистичних спостережень за феноменом МСП.
Більш того, для рішення задачі формування єдиної системи статистичних спостережень і забезпечення можливості проведення аналізу на міжрегіональному і міжнародному рівнях у даний час ведеться робота над дворічним проектом по виробленню єдиної системи статистичних спостережень за розвитком МСГР. У той же час у кожній країні - члені ЄС паралельно існують свої національні підходи до визначення МСП, що іноді також варіюються в залежності від конкретних задач.
Сутність проблеми визначення розміру підприємства
Р. Бруксбэнк виділяє й аналізує наступні три складові проблеми визначення розміру підприємства^.
Що є розмір підприємства^ У різний час різними авторами пропонувалися такі варіанти розкриття поняття розміру підприємства (організації), як, наприклад, "масштабність операцій" ("the scale of operations"), чи "межі організації (організаційної структури) і її відповідальності (задач)" ("the scope of an organisation and its responsibilities"). Найбільше часто в дослідницьких цілях використовували показники "число зайнятих", "вартість активів" чи "річний оборот" ("обсяг продажів") і ін. Унаслідок розмаїтості підходів, до того ж варіюються за числовим значенням тих чи інших показників, що беруть участь в обговоренні проблем далеко не завжди мали і мають на увазі те саме, уживаючи поняття малого і середнього бізнесу.
Як варто вимірювати розмір підприємства? Навіть якщо як відповідь на питання: "Що є розмір підприємства?" вибираються ті чи інші критерії виміру розміру (що навряд чи є дійсно відповіддю на поставлене питання!), те використання різних чисельних параметрів як границі зміни обраних критеріїв неминуче обумовлює проблему порівнянності на різних рівнях порівняльного аналізу. Однак у залежності від обраного критерію та сама компанія може бути одночасно віднесена до великих, середніх чи малих підприємств, так, наприклад, рекламна фірма з величезним оборотом, відносно середнім масштабом операцій і з невеликим числом співробітників. Те, що вважається "середнім" для однієї чи галузі одного сегмента ринку, може бути віднесене до "малого" чи "великому" в іншому контексті. Порівняємо, наприклад, оборот фірм у музичній індустрії, бізнесі-утворенні й у промисловості, будівництві, чи поняття "масштабність операцій" для Росії і Люксембургу.
Де проходить лінія розділу? Навіть після рішення питань: "Що є розмір?" і "Як його варто вимірювати?" - усе ще буде залишатися невирішеним питання: "Де проходить лінія, що розділяє малі, середні і

 
 

Цікаве

Загрузка...