WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

врахування менеджментом фірми всіх можливих чинників ЗЕД. Це ті, що відносяться до зовнішніх - національної зовнішньоекономічної політики, факторів міжнародних ринків та ринків інших країн; а також внутрішніх, зокрема інформаційного забезпечення ЗЕД, обізнаності та поінформованості менеджменту фірми щодо проблем міжнародного мар-кетингу та міжнародної торгівлі.
Поле національної зовнішньоекономічної політики є досить широким - це не тільки валютна, податкова, торгова політика держави, але й відповідні економічні параметри (валютний курс, мито, акцизи, експортні та Імпортні тарифи, платіжний та торговий баланси, а також різноманітні організаційно-адміністративні, протекціоністські заходи держави, митні процедури, тех-нічні перешкоди торгівлі, ліцензійні обмеження тощо).
Для оцінки варіантів виходу фірми на ринок інших країн мають значення не тільки ємність ринку даної країни, але і транспортна інфраструктура, наявність сировини та матеріалів, кваліфікованої дешевої робочої сили, потенційна величина трансакційних витрат, юридична захищеність транс-акцій, доцільність інвестиційних рішень.
Орієнтація менеджменту фірм у проблемах міжнародного маркетингу має означати вміння відповідати на такі запитання:
- чому фірми даної країни не змогли і не можуть задовольнити попит на певні види продукції (послуг);
- чому фірми інших країн не мають можливості захопити значну частку ринку даної країни або весь ринок;
- чому фірми даної країни не створили систему взаємодії з іноземними фірмами у виробництві даного товару (не створили спільне підприємство або не стали постачальником своєї продукції транснаціональним корпораціям)?
Інформаційне забезпечення ЗЕД передбачає наявність і реальність меха-нізму реалізації нормативних та законодавчих обмежень, зокрема Імпортних та експортних ліцензій і квот, санітарних норм, вимог до пакування, митних формальностей, об'єктів субсидій держави у виробництво та експорт товарів тощо.
Обізнаність менеджменту фірми в області ЗЕД стосується того, як зібрати по можливості повну Інформацію про фінансове становище партнера по ЗЕД, як застрахуватися від ризиків валютного ринку, як скласти зовнішньоторговий контракт, який метод платежів при переказі грошей з країни у країну вибрати, при цьому зважати на діючі міжнародні угоди України.
Зовнішньоторгові відносини здійснюються за допомогою контракту за наведеною нижче формою.
ПРЕАМБУЛА. Номер, місце, дата підписання контракту, діючі сторони.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ. Вид угоди (купівля-продаж, підряд, оренда, надання послуг), базові умови поставки; найменування, кількість, основні характеристики товару.
ЦІНА ТА СУМА КОНТРАКТУ. Сума грошей у валюті ціни або валюті платежу, яку покупець сплачує продавцю за товар на певних базисних умовах поставок у певний пункт (валюта ціни - валюта, в якій визначається ціна контракту; валюта платежу - валюта, в якій має бути сплачено зобов'язання покупця).
ТЕРМІН ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ. Узгоджені сторонами угоди дата або дати (якщо передбачено поставку декількох партій товарів).
ПЛАТІЖНІ УМОВИ. Узгоджені контрагентами умови, терміни, валюта платежу, способи та порядок розрахунків.
ПАКУВАННЯ, МАРКІРУВАННЯ ВАНТАЖУ. Умови пакування, маркірування (пакування має забезпечувати цілість вантажу при перевезенні, маркірування необхідне для ідентифікації вантажу).
ЗАЯВА ПРЕТЕНЗІЙ, САНКЦІЙ. Порядок та терміни заяви претензій покупця до продавця у зв'язку з порушенням умов контракту.
ФОРС-МАЖОР. Передбачувані контрактом обставини внаслідок невідворотних подій (стихійні лиха, пожежі та таке інше).
АРБІТРАЖ. Вказане в контракті розв'язання спірних питань між сторонами за допомогою арбітражного суду.
Основними формами розрахунків за комерційними операціями І-банківський переказ, інкасо, акредитив.
Розрахунки у формі банківського переказу здійснюються за схемою. наведеною на рис.
Рис. Процедури банківського переказу:
/ - кореспондента; 2 - експортер у встановлені терміни здійснює відвантаження товару і направляє покупцю комерційний рахунок, транспортні документи; 3 - імпортер, отримавши документи, вступає у володіння товаром, представляє у свій банк доручення на переказ, на підставі якого банк імпортера здійснює переказ валюти банку експортера, направляючи платіжне. доручення поштою (телеграфом, телексом), - 4; 5 - банк експортера отримавши платіжне доручення, зачисляє виручку експортеру.
Розрахунки у формі інкасо здійснюються за схемою, наведеною на рис.
Рис. Процедура інкасо:
/ - кореспондента; 2 - експортер у встановлений термін здійснює відван-таження товару, підготовлює документи та представляє їх своєму банку; за умови відповідності документів інкасовому дорученню банк експортера відсилає їх разом з дорученням банку імпортера - 3; банк імпортера представляє документи імпортеру - 4; після отримання платежу від імпортера - 5, банк імпортера переказує виручку банку експортера поштою (телеграфом, телексом) - 6; отримавши переказ, банк-експортер зараховує виручку експортеру - 7.
Розрахунки у формі акредитива здійснюються за схемою, наведено на рис.
Рис. Процедури акредитива:
/ - сторони узгоджують перелік документів, що представляються за акредитивами експортером для отримання платежу; після закінчення кон-тракту експортер підготовлює товар до відвантаження, про що повідомляє імпортера - 2; покупець направляє своєму банку повідомлення на відкриття акредитива - 3; банк імпортера направляє акредитив експортеру за допо-могою банка експортера - 4; банк експортера перевіряє істинність акреди-тива і передає його експортеру - 5; якщо експортер згоден з умовами акредитива, він здійснює відвантаження товару, надаючи пакет необхідних документів у свій банк - 6; банк експортера після перевірки відсилає їх банку імпортера з вказівкою, як має бути зарахована виручка, - 7; банк імпортера переказує суму платежу експортері/, дебетуючи рахунок імпортера - 8; банк експортера зараховує виручку на рахунок експортера - 9; імпортер, отримавши від банка документи, вступає у володіння товаром.
Міжнародні розрахунки зазовнішньоторговими операціями здійснюються за допомогою різних документів: інструкцій з виготовлення, пакування, відправлення; комерційних документів - комерційного рахунка, спе-цифікацій, технічної документації, сертифіката про якість товару, дозволу на відвантаження; страхових документів - страхових полісів та сертифікатів; транспортних документів - коносаментів (при морських перевезеннях), накладних (залізниця, авіз, авто), приймально-здавальних актів; митних документів - митної декларації, експортних та імпортних ліцензій, декларацій валютного контролю, свідоцтв про походження товару та про контроль якості, ветеринарних та санітарних свідоцтв тощо.
Стає можливим сформувати алгоритм стратегії та тактики ЗЕД фірми, показаний на рис.
Моніторинг ЗЕД
Зовнішні фактори Внутрішні фактори
Тактика ЗЕД
Укладання контрактів Здійснення розрахунків Оформлення документів
Рис. Алгоритм стратегії та тактики ЗЕД фірми

 
 

Цікаве

Загрузка...