WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

при збереженні попиту на рівні Q3 або збільшити попит до Q4 при збереженні ціни на рівні Р3 .
Ціна, яка відображена в контракті при фіксації якості, - це базисна ціна. Вона є основою для визначення фактичної ціни, якщо споживчі властивості не збігаються з тими, що в контракті.
Практика ринкових операцій має справу з набором різних цін: оптові, роздрібні. Вони поділяються на наявні ціни, які передбачають обов'язкову сплату грошей за товар, і цін на термін, тобто ціну товару, що проданий в кредит.
Якщо ціна призначена за наявні гроші, а товар взятий в кредит, то покупець до вартості товару додає процент за весь час відстрочки платежу за відповідними процентними ставками.
Якщо ціна призначена на термін, а покупець пропонує гроші продавцю відразу, то продавець зобов'язаний надати знижку з ціни в розмірі процента від суми за весь час, що залишився, за встановленою квотою. Ця знижка називається "сконто". Знижка з ціни "декорт" нараховується, якщо товар виявився нижчої якості. "Сконто" і "декорт" визначаються в процентах від вартості товару.
Прейскурантна ціна сировини і матеріалів друкується в прейскурантах, довідниках, біржових котируваннях, відображає рівень фактичних цін за угодами минулого часу і є вихідною в майбутніх переговорах.
Світова ціна на сировину і матеріали, як правило, складається на світових товарних біржах, аукціонах. Світові ціни орієнтуються на продукцію провідних фірм - виробників ресурсів.
12.5. Стратегія прибутків фірми-виробника.
Факторами зміни прибутку фірми є:
1. Діяльність, спрямована на об'єднання ресурсів для виробництва, що зменшуватиме змінні витрати.
2. Прийняття неординарних рішень в управлінні фірмою, що мінятиме постійні витрати.
3. Впровадження нововведень шляхом виробництва нового продукту або удосконалення і радикальної зміни виробничого процесу, що впливає на вартісні параметри - ціну продукції і витрати, а також забезпечує її якість.
4. Ризик, пов'язаний з попередніми факторами.
Прибуток може бути більшим чи меншим з двох причин:
1) ризику, під який підпадає діяльність фірми;
2) можливого здобуття монопольної влади.
Монополіст може контролювати ринок, скорочувати обсяги виробництва при понадконкурентних цінах і нераціональному розподілі ресурсів.
Економічний прибуток - різниця між виручкою від реалізації продукції і витратами. Очікування прибутку впливає на впровадження нововведень та здійснення інновацій і, відповідно, на зайнятість.
Далі розглянемо поведінку фірми-виробника, яка спрямована на максимізацію прибутку.
Максимізація прибутку фірми в короткотерміновому періоді.
Знаходження максимального прибутку фірми вимагає такої вихідної інформації:
- обсяг виробництва, шт.;
- сукупний доход (виручка від реалізації продукції), тис. гр. од.;
- повні витрати - сума постійних та змінних витрат (див. концепцію умовно-постійних та умовно-змінних витрат), тис. гр. од.; На підставі цієї інформації визначають розрахункове:
- прибуток - різницю між сукупним доходом та повними витратами тис. гр. од.;
- граничні витрати - додаткові витрати на кожну додаткову одиницю продукції, тис. гр. од.;
- граничний доход - додатковий доход на кожну додаткову одиницю продукції, тис. гр. од.
Алгоритм послідовності розрахунків щодо максимізації прибутку фірми наведено на рис.
Рис. Алгоритм ефективних дій у розгортанні виробничої і комерційної діяльності
Рівень випуску, який треба визначити, може бути знайдений шляхом зіставлення граничних витрат і граничного доходу. Треба зважати на обмеження, що пов'язані з попитом - фірма керується ринковою ціною. Ще одним обмеженням, яке впливає на вибір фірми в процесі максимізації прибутку, є попит на продукцію фірми. Ринкова структура накладає на фірму специфічне обмеження: оскільки всі фірми в галузі мають невеликі розміри і випускають однорідну продукцію, кожна з них керується ринковою ціною.
Прибуток збільшується до тієї точки, де зростаючі граничні витрати починають перевищувати граничний доход. Після цієї точки прибуток почи-нав зменшуватися. Очевидно, максимальний рівень прибутку досягається при щоденному випуску 19 одиниць продукції і становить 2000 гр. од. на добу. Таким чином, для максимізації прибутку фірма повинна розширювати обсяги виробництва .до тієї межі, поки граничний доход перевищує граничні витрати і терміново зупинити випуск при перевищенні витрат над доходом. У наведеному прикладі фірма спроможна одержати прибуток при ціні виробу 500 гр. од. Але ринкові умови не завжди бувають настільки сприятливі. Уявімо собі, що ціни впали до 300 гр. од. Спад ринкової ціни тотожний зсуву донизу кривої попиту на продукцію, якщо попит на неї еластичний. Але фірма вимушена враховувати ринкову ціну, бо не може на неї вплинути. Фірмі потрібно реагувати на зміну ситуації тільки коректуванням обсягу продукції. Очевидно, не існує такого рівня випуску продукції, при якому фірма може одержувати прибуток при ціні виробу 300 гр. од. Якщо фірма не в змозі одержати прибуток, їй треба зосередити свої зусилля на мінімізації збитків. Якщо ринкова ціна одиниці продукції дорівнює 300 гр. од., то мінімум збитків спостерігається при випуску 14 оди-ниць продукції на добу.
Максамізація прибутку фірми-монополіста. Для визначений максимального прибутку можна використати комбінацію "ціна - кількість".
Фірма-монополіст максимізує прибуток, якщо виготовляє таку кількість продукції, при якій граничні витрати дорівнюють граничному доходу. Обсяг продукції, що дає максимум прибутку, знаходиться в точці, де крива граничних видатків з позитивним нахилом перетинає криву граничного доходу.
Прибуток, який припадає на одиницю випуску при цьому обсязі, дорівнює вертикальному розриву між кривою попиту (вказує на ціну, за якою продається продукція) і кривою середніх сукупних витрат. Прибуток до-рівнює добутку прибутку на одиницю продукції на обсяг продукції.
12.6.Стратегія і тактика зовнішньоекономічної діяльності фірми.
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) фірми - одна зі сфер її підприєм-ницької діяльності, пов'язана з виходом на зовнішні ринки та функціону-ванням на них, здійсненням валютно-фінансових та кредитних операцій, створенням тафункціонуванням спільних підприємств, міжнародним мар-кетингом, аналізом національної економічної політики.
Стратегія ЗЕД передбачає обгрунтування довгострокових цілей фірми в ракурсі її зовнішньоекономічних інтересів.
Вихідною умовою стратегії ЗЕД є її узгодження зі стратегічною метою фірми - максимізація прибутків, збільшення частки ринку, виживання; а також зв'язок зі стратегією конкурентних переваг: низьких витрат, диференціації або диверсифікації.
Стратегія ЗЕД для різних фірм може відрізнятися за способом її реалізації:
- розміщення капіталу в країнах з відносно низькими податковими квотами;
- участь у міжнародному концерні, підприємства якого розташовані в різних країнах;
- використання лізингу в фінансуванні різних зовнішньоекономічних операцій тощо.
Успіх у досягненні дострокових цілей ЗЕД залежатиме від повноти та досконалості

 
 

Цікаве

Загрузка...