WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

фірми повинна зважати, наприклад, на знижки з ціни. Вплив ціни на інших учасників ринкової діяльності перевіряється через їх реакцію на ціну продукції фірми:
- як поставляться до ціни дилери;
- як продавці послуг поставляться до такої ціни;
- як відреагують конкуренти;
- чи збільшуються ціни постачальників;
- чи буде втручатися держава.
Державна політика ціноутворення будується на підставі таких положень:
- дотримання вимог законодавства України щодо регулювання цін;
- заборони фіксованих цін і змови, крім нагляду за цінами з боку уряду;
- цінової дискримінації, що допустима в тих випадках, коли виробник постачає різні за якістю товари, але йому доведеться довести якісні розбіжності; продавець не може пропонувати продукцію за цінами, нижчими за собівартість, з метою усунення конкуренції; фірми мають право підвищувати ціни до будь-якого рівня, за винятком періодів дії державного контролю за рівнем цін..
12.4.Стратегія видатків і цін на ресурси фірми-виробника (стратегія витрат).
Найважливішим фактором, який визначає прагнення фірми постачати продукцію на ринок, є витрати виробництва. Виробництво будь-якого то-вару потребує витрат ресурсів, які в зв'язку із своєю відносною рідкісністю (винятковістю, пріоритетністю) мають певні ціни. Кількість товарів, які фірма пропонує на ринок, залежить від цін і ефективності використання ресурсів, необхідних для виробництва, і від ціни, за якою товар реалізується. Витрати в економіці безпосередньо пов'язані з відмовою від можливості виробництва альтернативних товарів та послуг.
Економічні видатки будь-якого ресурсу, який вибраний для виробництва продукції, дорівнюють його вартості або цінності при найкращому варіанті використання.
Економічні видатки - це грошовий вимір (вартість) суми ресурсів, які фірмі необхідно використати, або доходів, які фірма зобов'язана забезпечити постачальникові ресурсів для того, щоб відволікти ці ресурси від засто-сування в альтернативних виробництвах.
Грошові видатки, які фірма несе із своєї кишені на користь "аутсайдерів" - постачальників послуг праці, сировини, палива, транспортних послуг, енергії - це зовнішні видатки.
Видатки на власний і самостійно використаний ресурс - це несплачені або внутрішні видатки, які дорівнюють грошовим виплатам, які б могли бути одержані за самостійно використаний ресурс при найкращому його застосуванні.
Вдамося до аналізу видатків у короткотерміновому періоді з точки зору впливу обсягів виробництва.
Емпірична крива видатків свідчить про те, що при подвоєнні виробництва видатки на одиницю продукції можуть бути зменшені на 20%. Це дозволяє нарощувати обсяги виробництва і зменшувати виробничі видатки. Саме так можна досягти вищого рівня доходів та норми прибутку і вищої конкурентоспроможності.
Аналіз видатків фірми відносно видатків фірми-конкурента з'ясовує рівень видатків у формі витрат праці (тарифній ставці) та капіталу (цін на матеріальні ресурси) і дає можливість визначити, де фірма "виграє", а де "програє" конкурентові, і розробити відповідну стратегію виробництва, маркетингу, після продажного обслуговування.. Фірма, що е лідером у зниженні видатків, повинна інвестувати сучасне устаткування, слідкувати за інноваціями. Зниження видатків не є автоматичним наслідком збільшення обсягів.
Слід зважати на наступні ризики, пов'язані з названим лідерством:
1) технологічні досягнення, які спростовують цінність інвестицій і "ноу-хау";
2) конкуренти, які досягають тих самих, що і фірма, переваг;
3) неспроможність фірми визначити своєчасність змін продукції на ринку;
4) інфляційне збільшення видатків, що не дозволяє підтримувати спро-можність фірми у високому диференціалі цін.
Фірма-виробник при такому рівні ризиків, пов'язаних із зниженням видатків, повинна перш за все зважати на ціни, які складаються на ринках пращ та на ринках матеріальних ресурсів.
Конкурентний ринок праці характеризується такими рисами:
- велика кількість фірм конкурує одна з одною при наймі конкретного виду пращ:
- багаточисельні кваліфіковані робітники, що мають однакову кваліфі-кацію, незалежно один від одного пропонують цей вид послуг праці;
- ні фірми, ні робітники не здійснюють контроль над ринковою ставкою; ні ті, ні інші не диктують зарплату.
Припустимо, що є декілька фірм, які мають попит на конкретний вид напівкваліфікованої або кваліфікованої праці. Загальний або ринковий попит на певний вид праці можна визначити шляхом додавання по горизонталі числових значень кривих попиту на працю.
Крива пропозиції конкретної праці на ринку буде поступово підніматися, фіксуючи той факт, що при відсутності безробіття фірми повинні будуть платити вищі ставки зарплати, щоб одержати більше робітників. Щоб залу-чити робітників на повні робочі місця, ставка зарплати повинна компенсу-вати збитки від втрачених можливостей альтернативного використання часу на інших ринках праці чи в домашньому господарстві, чи на відпочинок.
Зрівноважена ставка зарплати і зрівноважений рівень зайнятості певного виду праці визначаються на перетині кривих пропозиції і попиту на працю.
Для кожної окремої фірми задана ставка заробітної плати. Кожна з багатьох фірм наймає таку невелику частку загальної, яка є в наявності, пропозиції даного виду праці, що ніхто не може вплинути на ставку зарпла-ти. Інакше кажучи, пропозиція праці абсолютно еластична для окремої фірми. Площа OabQс - загальний доход фірми, з якого OWсbQс - сукупні витрати на зарплату, а інша частина - Wcab - надана для оплати інших ресурсів.
Ціна на матеріальні ресурси формується з врахуванням питань, на які потрібно відповісти маркетологу фірми-постачальника:
- яку ціну бажає заплатити покупець;
- як вплине на обсяг продажу зміна цін;
- які складові витрат;
- який характер конкуренції ринку в сегменті ресурсів;
- який рівень мінімальної ціни;
- яку знижку можна надати покупцям.
У першому випадку ціна продукту складається з витрат і прибутку. Метою такої системи є одержання прибутку або доходу по відношенню до Інвестицій. Ціноутворення, в основі якого є попит, для орієнтира бере макси-мальну ціну, яку може заплатити покупець, а від неї встановлюється свій рівень ціни в залежності від позиції конкурентів.
Цінова політика фірми в умовах конкуренції будується з урахуванням ринкової ціни, їїколивання визначаються лояльністю споживачів, рівнем сервісу, розбіжністю з товарами конкурентів за рівнем якості.
Цінова конкуренція відбувається за допомогою роздрібних цін. Мож-ливості конкуренції виходять з кривої попиту.
Фірма, що реалізує ресурси на ринку обсягом Q1, за ціною Р1, може збільшити розмір продажу до Q2, при цьому знизивши ціну до Р2 . Обмеженість цієї політики в тому, що конкурент може її повторити в себе. Об'єктом нецінової конкуренції є фактична якість товару. Чим унікальніші ресурси, тим більше свободи у маркетологів фірми-постачальника у встановленні ціни.
При цьому для фірми-постачальника крива попиту зсувається вправо, з положення d" в положення d'". Це дозволяє фірмі підняти ціну з Р3 до Р4,

 
 

Цікаве

Загрузка...