WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) - Реферат

попиту - аналізу цін та пропозиції конкурентів - застосування певних методів ціноутворення і лише тоді визначення кінцевої ціни.
Визначення попиту. Будь-яка ціна, яка встановлена фірмою, так чи інакше відіб'ється на попиті на продукцію. Залежність між ціною (Р) і попитом (О) може бути наведена графічно. Крива показує, яка кількість продукції буде продана на ринку протягом конкретного терміну за різними цінами, які можуть встановлюватись. У випадках з престижними товарами крива попиту може мати позитивний нахил. Підвищення ціни в такому випадку може сприйматися як підвищення якості елітної продукції.
Більшість фірм так чи інакше прагнуть проводити заміри зміни попиту. Наприклад, попит зростає зі зниженням ціни з однієї величини до другої, яка менше першої на 80%. але при досягненні певного мінімуму ціни попит починає спадати, бо споживачі не довіряють дуже низькій ціні. На попит можуть вплинути і нецінові фактори, зокрема, реклама.
Аналіз цін і товарів конкурентів Максимальна ціна визначається попитом, мінімальна - витратами. На встановлення фірмою середнього діапазону цін впливають ціни конкурентів і їхні ринкові реакції. Фірмі необхідно знати ціни і якість товарів своїх конкурентів.
Якщо продукція аналогічна продукції конкурента, то призначають ціну, яка наближається до ціни конкурента. Запросити більше, ніж конкурент, фірма зможе тоді, коли товар буде вищої якості.
Цінова політика фірми. Споживач по-різному реагує на товар на різних етапах його перебування на ринку: зростанням попиту на першому етапі - впровадження на ринок, зрілістю і насиченістю попиту на наступних етапах і падінням попиту на останньому періоді перебування товару на ринку.
Ця концепція життєвого циклу товару вимагає від фірми проведення не одного, а декількох варіантів цінової політики.
Так, на етапі росту продажів фірмою може застосовуватися політика "зняття вершків", що розрахована на включення в ціну монопольного прибутку. Це можливо при продажу нової продукції, що захищена патентом і забезпечує фірмі швидку окупність інвестицій.
На цьому ж етапі фірма може застосовувати політику низьких цін, або "прориву", коли за рахунок стимулювання продажу фірма витискає конку-рента та застосовує високі ціни продажів. На практиці може використовува-тися комбінований варіант цінової політики, коли фірма, не збільшуючи ціну, збільшує обсяг продажів.
Перебуваючи на ринку стабільно, фірма може дотримуватися політики диференційованих цін, встановлюючи різний рівень цін для різних модифіка-цій продукції за всією номенклатурою товарів, на практиці встановлюючи певну шкалу можливих знижок та надбавок до цін, зважаючи при цьому на еластичність попиту. Саме еластичний попит має адекватно зреагувати на "стрибки" цін.
Оцінка збільшення попиту на товар при зниженні ціни передбачає такі розрахунки:
- визначення величини, на яку необхідно збільшити випуск товарів (?Q) при плановому зниженні ціни (?P), щоб прибуток фірми (Рr) не знизився при заданій собівартості одиниці продукції (С). Питома вага змінних витрат при даному обсязі виробництва - у.
(3.4)
Якщо, наприклад, собівартість продукції становить 100 гр. од., а змінні витрати у складі витрат - 70%, рентабельність продукції - 15%, то ціна відповідно дорівнює 115 гр. од., при цьому планове зниження ціни встанов-лено в розмірі 5 гр. од., тобто 4,5%, то збільшення обсягу продажів в результаті такого зниження ціни
Коефіцієнт еластичності попиту за ціною (Е) можна визначити за фор-мулою
(3.5)
Е = 2,81 означає, що на зниження ціни на 1 % попит зреагує збільшенням на 2,81.
Фірмою можуть застосовуватися пільгові ціни на рівні навіть демпінгових не тільки для стимулювання продажу, але для погіршення положення конкурента.
Дискримінаційні ціни використовують стосовно некомпетентних покупців або надзвичайно зацікавлених у товарі та встановлюють на найвищому рівні.
Для товарів з низькою еластичністю попиту можуть встановлюватися високі престижні ціни, зорієнтовані на покупця престижних товарів.
Політика цінового лідера передбачає стеження за фірмою-лідером у встановленні й зміні нею рівня цін.
Політику "цільових цін" застосовують для покриття витрат та отримання розрахункового прибутку на вкладений капітал великі машинобудівні фірми, що виготовляють масову продукцію. Вони діють в умовах мінімального ризику.
Методи ціноутворення. Всю цінову інформацію доцільно поділити на ту, що опублікована в періодичних виданнях, інформаційних агенціях та бюро, у прейскурантах, каталогах та проспектах біржових котировок, що отримана на основі запитів або розрахунків. До останніх відносяться ціни торгів аукціонів, посередницьких ринків, розрахункових цін, поточних цін, цільового прибутку, фактичних угод.
Ціни торгів встановлюються на відміну від цін аукціонів на принципах конкуренції пропозицій від декількох продуцентів на отримання замовлень на постачання товарів або підрядів на певні роботи за умовами тендера.
Ціна посередницьких ринків встановлюється на основі даних з кон'юнктури конкретних ринків великих виробників та посередників, що контролюють даний ринок.
Розрахункові ціни використовуються стосовно нових або модифікованих товарів або для пристосування ціни до певної мети фірми, або для складання нерегулярних угод з нетрадиційною продукцією. При цьому можуть застосовуватися методи поточних цін, витрати плюс прибуток, цільового прибутку. Перший метод доречно використовувати при ціновій політиці слідкування за лідером, другий - на ненасичених ринках продукції з не-загостреною конкуренцією, а третій - для підтвердження цільових орієн-тацій фірми. Встановлення цін на основі рівня поточних - це метод збере-ження нормальної рівноваги в межах галузі за допомогою зрівноваженої ціни на продукцію фірм-конкурентів.
Ціни фактичних угод враховують всі фактори ринкової кон'юнктури, а також специфіку відносин між контрагентами з приводу товару за весь час дії угоди. Ця ціна коректується в залежності від динаміки цін, умов постачання, умов платежу, розбіжності техніко-економічних параметрів виробів, комплектності та обсягів постачання, розбіжності цін угод і пропозицій, цін угод і цін каталогів та прейскурантів.
Крива валових надходжень починається з нульової позначки і піднімається догори із збільшенням кількості проданих одиниць товару. Крутизна нахилу кривої валових надходжень залежить від ціни товару. В даному умовному прикладі ціна одиниці комплектувальних виробів 15 гр. од. Якщо фірма хоче одержати валовийприбуток 2 мли гр. од., їй треба продати мінімум 800 тис, одиниць за ціною 15 гр. од./шт. Цей метод ціноутворення потребує від фірми розгляду різних варіантів цін, їх впливу на обсяг.
Встановлення кінцевої ціни. Передусім фірма повинна розглянути ряд додаткових міркувань щодо: психології ціносприйняття, цінової політики, впливу ціни на інших учасників ринкової діяльності, державної політики ціноутворення тощо.
Психологія ціносприйняття, крім економічних, враховує психологічні фактори ціни:
- психологічно престижний товар;
- вираження ціни непарним числом.
Політика цін

 
 

Цікаве

Загрузка...