WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Характеристика техніко-технологічної бази виробництва - Реферат

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва - Реферат

Реферат на тему:

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

Можливості випуску продукції (надання послуг) за обсягом та якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства.

Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери — системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.

ТТБ кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих фондів (виробничого апарату) підприємства. До складу технічної компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це дає можливість: по-перше, виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об'єктивно необхідного техніко-технологічного розвитку виробництва; по-друге, виявляти взаємозв'язки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів і відповідної таким виробничої техніки.

Загальна характеристика ТТБ підприємства, окрім формулювання її дефініції, передбачає виокремлення складників її елементної структури, що показано на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Структурна характеристика техніко-технологічної бази підприємства.

На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об'єктивно існують певні тенденції поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є:

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;

2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;

3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш високого порядку;

4) трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи;

5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організаційно-управлінських компонентів виробництва;

6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.

Ці тенденції якісної зміни ТТБ виробництва визначають ті основні вимоги, які треба враховувати за формування технічного базису підприємств та обгрунтування стратегії його оновлення. Детальнішу характеристику переваг, зв'язаних із переходом до інноваційного типу виробництва, подано у табл. 10.1.

Таблиця 10.1.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДДИЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ТИПІВ ВИРОБНИЦТВА

Показникі характеристика

Тип виробництва

Традиційний(екстенсивний)

Інноваційний(інтенсивний)

Тривалість виробничого циклу

Місяці (з тенденцією до збільшення)

Дні (з тенденцією до зменшення)

Час перебудови (переналадки) виробництва

Дні

Хвилини

Строки виконання замовлень

З точністю до тижня

З точністю до 1 дня і за потреби до однієї години

Рівень якостіпродукції

80—90%

100%

Поставки матеріалів і напівфабрикатів

В обсязі місячноїпотреби

В обсязі потребина годину

Величина оновленняасортименту

10—20%

30—40%

Розподіл праці

Домінує вертикальна спеціалізація

Поглиблюються диверсифікаційні процеси

Інформація

Розглядаєтьсяяк допоміжний засіб

Все більше служитьчинником виробництва

Обробка інформації

Ручна, механізована, базується на поділі праці

Із застосуванням мікрокомп'ютерів та інформаційних мереж

Виробниче устаткування

Зростання стандартних розмірів та одиничних потужностей

Зростання економічності за зменшення розмірівта енергоємності

Реакція виробничих систем на зміну попиту ринку

Повільна

Швидка

Домінуючий тип виробництва

Масове, потоковета великосерійне

Індивідуальне та дрібносерійне

Переважаючий тип автоматизації

Комплексна коопераційна автоматизація виробництва

Гнучка автоматизація виробництва

Система управління

Зростання кількості рівнів управління і функціональних органів, переважання ієрархічної побудови

Зростання інтеграції рівнів управління і функціональних органів, поглиблення горизонтальних зв'язків

Пріоритетні галузі, нові сектори економіки, що зароджуються і формуються

Автомобільна галузь,літакобудування, тракторобудування, виробництво споживчих товарів тривалого користування, виробництво синтетичних і нафтохімічних продуктів

Електронна промисловість обчислювальна техніка, програмні продукти, телекомунікаційні засоби, робототехніка, нові керамічні матеріали, оптичніволоконні системи,інформаційні послуги


 
 

Цікаве

Загрузка...