WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень - Реферат

Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень - Реферат

Реферат на тему:

Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

До груп технічних новин і нововведень, стосовно яких визначаються й оцінюються економічна та інші види ефективності, належать створення, виробництво та використання нових або модернізація (поліпшення експлуатаційних характеристик) існуючих засобів праці (машин, устаткування, будівель, споруд, передавальних пристроїв), предметів праці (сировини, матеріалів, палива, енергії) і споживання (продукції для безпосереднього задоволення потреб населення), технологічних процесів, включаючи винаходи й раціоналізаторські пропозиції.

Єдиним узагальнюючим показником економічної ефективності будь-якої групи технічних нововведень служить економічний ефект, що характеризує абсолютну величину перевищення вартісної оцінки очікуваних (фактичних) результатів над сумарними витратами ресурсів за певний розрахунковий період. Залежно від кола вирішуваних завдань величину економічного ефекту можна і треба обчислювати в одній із двох форм — народногосподарській (загальний ефект за умовами використання нововведень) і внутрішньогосподарський (ефект, одержуваний окремо розробником, виробником і споживачем технічних новин або нововведень).

Народногосподарський економічний ефект визначається через порівнювання результатів від застосування технічних нововведень і всіх витрат на їхню розробку, виробництво і споживання; він відбиває ефективність тієї чи тієї групи технічних нововведень з погляду їхнього впливу на кінцеві показники розвитку економіки країни.

Внутрішньогосподарський (комерційний) економічний ефект, що обчислюється на окремих стадіях відтворювального циклу "наука—виробництво—експлуатація (споживання)", дає змогу оцінювати ефективність певних технічних новин і нововведень з огляду на ринкові економічні інтереси окремих науково-дослідних (проектно-конструкторських) організацій, підприємств-продуцентів і підприємств-споживачів. Перша форма економічного ефекту як оцінний показник використовується на стадіях обгрунтування доцільності розробки та наступної реалізації нових технічних рішень івибору найліпшого варіанта таких, а друга — у процесі реалізації новин (нововведень), коли вже відомі ціни на нову науково-технічну продукцію та обсяги її виробництва. Незважаючи на відмінності між двома формами виразу економічного ефекту (народногосподарського — індекс , внутрішньогосподарського — індекс ), способи їхнього обчислення є ідентичними; вони визначаються як різниця між результатами (продукцією, роботою, послугами у вартісній оцінці) і витратами на досягнення таких за певний розрахунковий період , тобто

, (9.7)

Алгоритм обчислення народногосподарської економічної ефективності технічних нововведень зображено на рис. 9.4.

Рис. 9.4. Алгоритм обчислення народногосподарської ефективностітехнічних нововведень.

Оскільки розрахунковий період має значну тривалість, то результати й витрати за кожний його рік треба визначати з урахуванням чинника часу, тобто приводити до одного моменту часу — розрахункового року за допомогою спеціального коефіцієнта приведення , що обчислюється за формулою

, (9.8)

де — норматив приведення різночасних витрат і результатів ;

— розрахунковий рік;

— рік, за який витрати і результати приводяться до розрахункового року.

Абсолютні значення розрахованих за цією формулою коефіцієнтів наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Абсолютні значення коефіцієнтів приведення для відповідних років розрахункового періоду

Кількість років,що передують розрахунковому

t

Кількість років,що йдуть за розрахунковим

t

10

2.5937

1

0.909І

9

2.3579

2

0.8264

8

2.1436

3

0.7513

7

1.9487

4

0.6830

6

1.77І6

5

0.6209

5

1.6І05

6

0.5645

4

1.464І

7

0.5132

3

1.ЗЗ10

8

0.4665

2

1.2100

9

0.4241

1

1.1000

10

0.3855

0

1.0000

15

0.2394

З урахуванням чинника часу народногосподарський економічний ефект від технічних нововведень дорівнює:

, (9.9)

де — вартісна оцінка відповідно результатів і витрат у -му році розрахункового періоду;

, — відповідно початковий і кінцевий роки розрахункового періоду.

Початковий рік розрахункового періоду — це рік початку фінансування розробки технічних новин, включаючи проведення наукових досліджень. Кінцевим роком розрахункового періоду заведено вважати момент завершення всього життєвого циклу технічного нововведення, що охоплює розробку, освоєння виробництвом і використання в народному господарстві. Він може визначатись нормативними (очікуваними) строками оновлення продукції або засобів праці з урахуванням їхнього техніко-економічного старіння.

Загальні результати технічних нововведень визначаються як сума основних() і супровідних () результатів:

. (9.10)

Основні результати обчислюються за формулами:

для засобів тривалого користування — ; (9.11)

для нових предметів праці — , (9.12)

де — ціна одиниці продукції (з урахуванням ефективності її застосування), що її виробляють за допомогою нових засобів праці або предметів праці в році ;

— обсяг застосування нових засобів праці або предметів праці в році ;

— продуктивність засобів праці в році ;

— витрата предметів праці на одиницю продукції, що виготовляється з використанням цих предметів у році .

До супровідних результатів належать додаткові економічні результати в різних сферах народного господарства (наприклад, запровадження нових видів транспортних засобів може зумовити додаткову економію на складах та перевалочних базах завдяки скороченню запасів вантажів, а використання нових засобів автоматизації — зменшення обсягу незавершеного виробництва тощо), а також економічна оцінка соціальних і екологічних наслідків реалізації технічних нововведень. Вартісну оцінку останніх можна знайти, користуючись формулою


 
 

Цікаве

Загрузка...