WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій - Реферат

Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій - Реферат

Таблиця 8.3

Вихідні дані ТА послідовність розрахунків показників для оцінки доцільності капітальних вкладень

Показник

Рік

Усього

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

1.Початкові інвестиції, тис. грош. од.

15300

2.Здогадні грошові потоки, тис. грош. од.

7000

6000

5000

4000

3000

25000

3.Фактор еквівалента певності, частка одиниці

0,95

0,80

0,70

0,60

0,40

4.Безпечні грошові потоки, тис. грош. од. (п. 2  п.3)

6650

4800

3500

2400

1200

18550

5.Дисконтна ставка, %

12; 14

6. Щорічна інфляція, %

5

7.Реальна ставка дисконту (п.5 — п.6)

7; 9

8. Процентний чинник теперішньої вартості (у частках одиниці) за реальної ставки дисконтуа) 7% .

0,935

0,873

0,8ї6

0,763

0,713

б) 9%

0,917

0,840

0,769

0,709

0,649

9.Теперішня вартість грошових потоків, тис. грош. од.

а) п.4  п.8, а

6218

4190

2856

1831

856

1595І

б) п.4  п.8, б

6098

4032

2692

1702

779

15303

10.Чиста теперішня вартість, тис.грош.од. (п.9а — п.1)

651

11.Гранична ставка доходу, %

13

12.Розрахункова внутрішня ставка доходу, %

14

У процесі оцінки ефективності застосування цінних паперів у вітчизняній системі господарювання зазвичай треба враховувати: поточні (операційні) витрати, зв'язані з організацією випуску, розміщення та обігу цінних паперів; номінальну і ринкові вартість одиниці певного виду цінних паперів; загальний обсяг емітування цінних паперів та їхню частку в загальній величині фінансових ресурсів підприємства (організації) та інших суб'єктів господарювання; абсолютний (відносний) дохід емітентів і власників тих чи тих видів цінних паперів. Саме з урахуванням названих показників визначаються особливості оцінки ефективності випуску, розміщення й обігу цінних паперів на вітчизняному та міжнародному фондовому ринках.

У загальному обсязі цінних паперів за кількістю й вартістю найбільшу частку в Україні становлять різноманітні акції підприємств (організацій). Тому правильній оцінці ефективності саме цього виду цінних паперів приділяється найбільша увага з боку емітентів і власників. Загальноприйняту систему основних показників ефективності випуску та використання акцій, яка відображає певні особливості їхньої аналітичної оцінки, зображено на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Основні показники оцінки ефективності випускута обігу акцій в Україні.

Капіталізована вартість акцій (Ква) визначає ринкову вартість акцій акціонерного товариства, тобто

Ква = Q Ар, (8.3)

де Q — кількість емітованих акцій;

Ар — ринкова вартість однієї акції.

Балансова вартість однієї акції (Аб) є бухгалтерським підтвердженням забезпеченості кожної емітованої акції капіталом акціонерного товариства. Вона обчислюється за допомогою формули

Аб = (Ка + Р)/Q , (8.4)

де Ка — балансова вартість акціонерного капіталу;

Р — розмір страхового (резервного) фонду.

Співвідношення ринкової і балансової вартості акцій (Са) — це узагальнюючий індикатор, що свідчить про успіх (невдачу) акціонерного товариства, тобто

Са = Ар/Аб. (8.5)

Прибуток на акцію (Па) уможливлює оцінку величини доходів, що спрямовуються на споживання й нагромадження і припадають на одну акцію. Для цього використовується формула

Па = (Пч – Впк) / Q, (8.6)

де Пч — сума чистого прибутку;

Впк — абсолютна сума відсотків за користування позиковими коштами.

Дивідендна віддача акції (Да) характеризує розмір доходу, що спрямовується на поточне споживання акціонерів, тобто виплату дивідендів у розрахунку на одну акцію за ринковою вартістю:

Да = d / Ар, (8.7)

де d — розмір нарахованого дивіденду в національній валюті.

Коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій (Кз) дає змогу оцінити забезпеченість привілейованих акцій чистими активами емітента, а відтак — розрахувати ступінь захищеності капіталу інвестора. Його величину обчислюють за формулою

Кз = Чак / Qпр, (8.8)

де Чак — вартість чистих активів емітента (акціонерного товариства);

Qпр — кількість емітованих привілейованих акцій.

Коефіцієнт ліквідності акцій (Кл) характеризує реальну можливість продажу (розміщення) акцій того чи того емітента (акціонерного товариства). Його розраховують як співвідношення загального обсягу пропонування акцій (Vпроп) і реального обсягу продажу акцій (Vпрод), тобто

Кл = Vпроп / Vпрод. (8.9)

Коефіцієнт "пропонування-попиту" (Кп.п) — це співвідношення цін пропонування і попиту стосовно акцій; обчислюється за формулою

Кп.п. = Цпроп / Цпоп, (8.10)

де Цпроп, Цпоп — відповідно ціна пропонування акцій і попиту на акції.

Коефіцієнт обігу акцій (Коб) дає змогу визначити обсяг обігу акцій конкретного емітента і є різновидом показника ліквідності. Його можна розрахувати за формулою

Коб = Vпрод / Ква. (8.11)

Крім названих показників, економічну ефективність використання акцій, випущених емітентом, опосередковано можуть характеризувати відносні обсяги зростання продажу продукції, що виготовляється та отриманого чистого прибутку стосовно операційних витрат на випуск і розміщення всіх видів акцій за певний проміжок часу. До того ж емітовані і придбані акції для їхніх власників служать добрим спонукальним мотивом до ліпшої праці, оскільки розмір періодично нараховуваних дивідендів на акції прямо залежить від загальної суми отриманого чистого прибутку.

Кілька показників характеризують ефективність випуску і придбання облігацій підприємств та інших суб'єктів господарювання. Основні з них такі: 1) прямий дохід на облігацію; 2) конверсійна премія; 3) коефіцієнт конверсії.

Прямий дохід на облігацію (До) визначає залежність відносної величини доходу на облігацію від норми відсотка та ринкової вартості облігації. Цей показник обчислюється за формулою

, (8.12)

де Нпр — норма відсотка прямого доходу на облігацію;

Он, Оп —відповідно номінальна й ринкова вартість облігації.

Конверсійна премія (Пк) характеризує величину вигод (збитків) інвестора від конвертації облігацій в акції та обчислюється відповідно за формулою

Пк = Арк – Ок, (8.13)

де Арк — ринкова вартість акції на момент випуску конвертованих облігацій;

Ок — ціна конверсії, тобто ціна, за яку облігація може бути конвертованою в акцію.

Коефіцієнт конверсії (Ккон) показує кількість акцій, що їх можна одержати в обмін на конвертовану облігацію. Для його обчислення використовується формула

Ккон = Онк / Ок, (8.14)

де Онк — номінальна вартість конвертованої облігації.

За визначення ефективності випуску (реалізації) і використання у системі господарювання інших видів цінних паперів (казначейських зобов'язань, ощадних сертифікатів, векселів, приватизаційних майнових сертифікатів) застосовуються подібні методичні засади, тобто зіставляються операційні витрати (ціни) та результати (економічні наслідки) для емітентів і власників. Основним показником рівня ефективності таких цінних паперів служить фінансовий дохід їхніх власників у вигляді певного річного відсотка від загальної суми внесених (депонованих) власних грошових коштів або матеріальних цінностей згідно з чинним законодавством України. Приватизаційні майнові сертифікати, отримані дорослим населенням в установах Ощадного банку України, мають забезпечити відповідний дохід їхнім власникам лише у майбутньому (внаслідок обміну їх на акції підприємств, котрі перетворюються на відкриті акціонерні товариства).


 
 

Цікаве

Загрузка...