WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності - Реферат

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності - Реферат

державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
" довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
" довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб);
" додатково до Фонду соціального страхування від нещасних випадків - копію угоди про наймання на роботу працівника (для фізичних осіб).
Після реєстрації суб'єкту підприємницької діяльності видаються:
" у Фонді соціального страхування на випадок безробіття й у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - повідомлення, в яких проставляються його реєстраційні номера;
" у Фонді соціального страхування від нещасних випадків - страхове свідоцтво.
Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів
Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає міському або районному органу внутрішніх справ такі документи:
" заяву, де вказується: кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити; уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при виготовленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення); місцезнаходження; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані особи, відповідальної за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, і керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ;
" копію свідоцтва про державну реєстрацію,
" два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і додаткового погодження не потребують;
" омадяни-підприємці - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків;
" доручення, що відповідає вимогам законодавства України, на особу, відповідальну за одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів;
" документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.
Протягом 5 робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України. На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи.
Вам залишилось отримати лише печатку і штамп. З їх зразками та з одержаним дозволом на їх виготовлення ви можете звернутись до будь-якої організації, яка офіційно виготовляє штампи і печатки.
Відкрити рахунки в банку
Відкриття банківських рахунків суб'єктам підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Інструкції Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.
Поточні рахунки в національній валюті відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.
Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються суб'єктам підприємницької діяльності для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.
Для відкриття поточних рахунків у національній та іноземній валюті суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи подають установам банків такі документи:
" заяву на відкриття рахунку встановленого зразка, яку підписують керівник та головний бухгалтер підприємства;
" копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
" копію належним чином зареєстрованого статуту (за його відсутності - установчого договору), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє;
" копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
" картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;
" довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання до органів Пенсійного фонду України.
" копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
" копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.
Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то необхідно подати лише заяву про відкриття рахунку та картку із зразками підписів івідбитком печатки.
Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Для відкриття поточного рахунку в установу банку подаються:
" заява про відкриття рахунку встановленого зразка, підписана суб'єктом підприємницької діяльності;
" копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;
" картка із зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або нотаріально;
" копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (подається для відкриття рахунків у національній валюті);
" відка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України (подається для відкриття рахунків у національній валюті);
" копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку (подається, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує найману працю).
Депозитні рахунки в національній та іноземній валюті відкриваються підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на встановлений строк під визначений процент відповідно до умов договору.
Установи банків відкривають депозитні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності, що використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.
Суб'єкти підприємницької діяльності протягом 3 робочих днів з дня відкриття (закриття) рахунку (включаючи день операції) зобов'язані подати особисто або надіслати поштою з повідомленням про вручення державному податковому органу, в якому вони перебувають на обліку, повідомлення про відкриття (закриття) рахунку.
Після здійснення всіх видів реєстрацій необхідно визначити, чи потрібні для вашої діяльності ліцензії і патенти, і в разі необхідності одержати їх.

 
 

Цікаве

Загрузка...