WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Витрати на заробітну плату складаються з:

 1. основної з/п

 2. додаткової з/п

 3. інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна з/п - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці ( норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов"язків ). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок для робітників та посадових окладів для службовців, а також суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу доходів ( прибутку ), отриманих від реалізації продукції, робіт, послуг.

Додаткова з/п - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премій, пов"язані з виконанням виробничих завдань та функцій.

До фонду додаткової з/п входять:

 1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:

- за високу кваліфікаційну майстерність;

- за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань;

- за знання іноземної мови;

- за суміщення професій;

- за роботу у важких, шкідливих умовах праці, за роботу у вихідні дні, у нічний час тощо.

 1. Премії робітникам, спеціалістам, керівникам, службовцям за виробничі результати, в тому числі за:

- за підвищення продуктивності праці;

- за перевиконання виробничих завдань;

- за економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей тощо.

 1. Винагороди ( процентні надбавки ) за вислугу років, стаж роботи;

 2. Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві;

 3. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв"язку з роботою понад тривалість робочого часу;

 4. Оплата щорічних відпусток тощо.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Мінімальна з/п - це законодавчо встановлений розиір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці. (185 грн. станом на 2003р.)

Система оплати з/п - це сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці та мірою винагороди працівників. При почасовій оплаті праці працівника її розмір залежить від тривалості відпрацьованого часу, а відрядній - від кількості виробленої продукції.

Проста почасова оплата праці провадиться лише на основі почасової ставки ( розцінки ).

При застосуванні почасово-преміювальної оплати праці працівник понад основний почасовий заробіток одержує додаткову винагороду за виконання заздалегідь встановлених господарських показників.

Пряма індивідуальна відрядна оплата праці провадиться за однаковими відрядними розцінками незалежно від рівня виконання норм виробітку. Заробіток працівника пропорційний фактичному виробітку.

Відрядно-прогресивна оплата праці передбачає додаткове заохочення працівників за виготовлення продукції понад встановлену норму. Прицьому вироблена в межах норми продукція оплачується за основними розцінками, а вироблена понад норму - за збільшеними розцінками.

Відрядно-преміювальна оплата праці передбачає додаткове заохочення працівників шляхом нарахування премій за виконання норми та виготовлення продукції понад встановлену норму.

Непряма відрядна оплата праці застосовується для оплати праці допоміжних і підсобних працівників, і нараховується за результатами їх роботи.

Акордна оплата праці встановлю.ться в цілому за певний обсяг робіт.

Тарифна система - це сукупність правил, за допомогою яких забезпечу.ться порівняльна оцінка праці в залежності від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення об"єктів підприємницької діяльності та інших факторів. Складовими тарифної системи оплати праці є тарифні сітки, тарифні ставки і тарифно-кваліфікаційні довідники.

Тарифна сітка - це шкала, яка визначає співвідношення оплати праці працівників за одиницю робочого часу в залежності від складності, значення та умов виконання певних робіт.

Тарифно-кваліфікаційний довідник - це перелік професій, видів робіт та їх кваліфікаційних характеристик.

Тарифна ставка - це розмір оплати праці працівника за просту некваліфіковану працю за певну одиницю часу - годину, день, місяць

16 Методи формування ціни продукції ( послуги ) на підприємстві

Ціна як економічна категорія поєднує в собі:

 1. грошове вираженнявартості товару;

 2. суму грошей, що сплачується покупцем і одержується продавцем заодиницю товару;

 3. кількісне співвідношення попиту і пропозиції.;

Методи формування ціни продукції:

 1. витратний - ціна на товари визначається в залежності від собівартості

 2. метод отримання цільової норми прибутку

 3. метод споживчої вартості - визначення споживчого ефекту, цінності, яку має від товару споживач

 4. метод поточної ціни - встановлення ціни від біржових котировок на стандартні товари

 5. метод формування ціни на нові товари ( метод зняття вершків ) - виход на ринок з новим, унікальним товаром та з високими цінами

 6. метод слідування за лідером.

Частіше за все використовують витратний метод та метод отримання цільової норми прибутку.

Принципи формування цінової політики:

 1. ЦП повинна відповідати загальній стратегії діяльності фірми

 2. відповідність ЦП кон"юнктурі споживчого ринку та особливостям вибраної ринкової ниші

 3. здійснення активної ЦП на ринку

 4. самостійне розроблення ЦП

 5. забезпечення динамізму ЦП, її адаптації в залежності від зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовища

17. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підпрємства

Доходи (відповідно до Стандартів бух. обліку) - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменьшення зобов"язань, які призводять до зростання власного капіталу крім зростання капіталу за рахунок внесків вкладників

Дохід (за законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами від 24.12.2002р.) – це сума віх доходів платника податку від усіх видів діяльності.

Прибуток – це частина доходу (виручки від реалізації, що залишається після відшкодування витрат , пов'язаних з отриманням таких доходів.

Схема розподілу доходів (за законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами від 24.12.2002р.)

Загальний дохід — Непрямі податки = Скоригований дохід

Скоригований дохід — Валові витрати = Балансовий прибуток

Балансовий прибуток — Податок на прибуток = Чистий прибуток

Чистий прибуток розподіляється на фонд накопичення ( розвитку ) і фонд споживання (виплати дивідендів, стимулювання працівників, соціального розвитку).

Загальна величина прибутку підприємства утворюється з (станд бух. обліку):

 • прибутку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

 • прибутку від іншої операційної діяльності;

 • фінансового прибутку;

 • іншого прибутку;

 • надзвичайного прибутку

Також існують наступні види прибутку:

 1. балансовий ( прибуток від реалізації продукції + приб. Від іншої операційної діяльності + фін. прибуток + інший приб.)

 2. номінальний ( фактичний ); реальний ( купівельна спроможність, з урахуванням інфляції )

 3. мінімальний (розмір якого, після сплати податків задовольнить уявлення власника підприємства про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал )

 4. цільовий ( дозволяє здійснювати поточну діяльність та підтримувати виробництво та соціальний розвиток)

 5. максимальний ( досягнення цілей підприємства на ринку )

18. Прибуток і рентабельність , їх значення та види, № 19 Оцінка рентабельності підприємства

Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво і комерційну діяльність підприємства.

Рентабельність — це показник ефективності діяльності підприємства і, в залежності від виду показника, який використовується характеризує ефективность використання виробничих фондів підприємства, показує рентабельність продукції підприємства, рентабельність сукупних активів та власного капіталу підприємства.

— Рентабельність= прибуток/ суму витрат

Це загальний показник рентабельності підприємства. Він показує скільки прибутку припадає на одну гривню витрат. Він характеризує ступінь використання чи ефективності витрат підприємства та їх окупність.


 
 

Цікаве

Загрузка...