WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Господарський Кодекс.

1.Заг.положення. П-во та його осн цілі. Види п-в. Об"єднання п-в. Закон-во про п-во.

2.Створення п-ва і порядок його реєстрації. Заг.умови створення. Держ. реєстрація. Створення відокремлених підрозділів. Ліцензування видів діял-ті. Статут п-ва.

3.Майно п-ва. Формування і викор-ня майна. Володіння та користування природ. ресурсами. Гарантії майнових прав.

4.Упр-ня п-вом і самоупр-ня труд.колективу. Заг. принципи упр-ня. Трудовий колентив та його самоупр-ня. Керівництво п-ва. Колективний договір.

5.Госп., ек. і соціальна діяльність. Прибуток (дохід). Трудові доходи прац-ка. Планування діял-ті. Госп. відносини з ін. суб"єктами госп-ня. Забезпечення засобами виробництва. Ціноутворення. Фін. Відносини. Соц. діяльність.

6.П-во і держава. Гарантії прав. Правові та ек. умови госп-ня. Облік і звітність. Комерц. Таємниця. Відповідальність. Контроль за діял-тю. Відносини з місцев. радами.

7.Ліквідація та реорг-ція п-ва. Умови Л. та Р. Ліквідаційна комісія. Задоволення претензій кредиторів.

Статут п-ва – певна сукупність правил, що регулюють діял-ть п-ва та його взаємовідносини з інш. суб"єктами госп-ня. Уньому мають бути чітко сформульовані: точне найм-ня і місцезнах-ня п-ва, власник(-и) або засновник(-и), місія та осн. цілі діял-ті, органи упр-ня і порядок їх формування, джерела і порядок формування майна, умови реорг-ції і припинення діял-ті.

Колективний договір – угода між труд. колективом в особі профспілки та адмін-єю п-ва (орг-ції), що викор-є найману працю. К.д. має укладатися щорічно. К. д-ром регул-ся вир-чі, ек. і труд. відносини прац-ків з власником п-ва; визначаються заходи із забезпечення належних умов та оплати праці, соц. захисту всіх категорій персоналу.

5.Осн. фонди п-ва: роль, осн. елементи

Вигот-ня продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів в-ва (ЗВ), які за своїм мат.-реч. складом становлять вир-чі фонди п-ва, усю сук-ть яких поділяють на основні та оборотні. ЗВ як сук-ть засобів і предметів праці не можна ототожнювати в-чими фондами, так як:ел-ти ЗВ стають в-чими фондами лише з моменту їх безпосер. використання у в-чому процесі;в-чі фонди на відміну від ЗВ – виключно вартісна ек. категорія.

Основні фонди (Оф) – засоби праці, які мають вартість і функц-ть у в-ві тривалий час (більше року) у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься на вартість продукції (платні послуги), що виробляється, частинами в міру спрацювання.

Оф визначають хар-р мат.-тех. бази в-чої сфери на різних етапах її розвитку. Зростання обсягу й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підвищення тех. оснащеності та продуктвності праці в-чого персоналу. Знаряддя праці, які є найбільш активною частиною Оф, становлять мат. основу в-чої потужності п-ва.

Оцінка Оф – грош. вираження їх вартості. Вона об"єктивно необхідна для правильного визначення загал. обсягу Оф, їх динаміки і стр-ри, розрахунку ек. пок-ків госп. діял-ті п-в та ін. суб"єктів госп-ня.

Види оцінки Оф:

  • залежно від моменту проведення оцінки – за первинною або відновною вартістю;

  • залежно від стану Оф – за повною або залишковою вартістю.

Вартість Оф:

  • первинна (початкова) – фактична вартість на момент проведення оцінки (кошторисна в-ть буд-ва в-чих приміщень, первинна в-ть устаткування з урах. його транп-ня та монтажу на місці експлуатації);

  • відновна – в-ть відтворення Оф за сучас. умов в-ва. Вона врах. ті самі витрати, що й первинна, але за сучас. цінами. Для забезпечення порівняності вартісної оцінки Оф періодично проводиться їхня переоцінка за відновною в-тю;

  • повна (первиння й відновна) – в-ть у новому, не спрацьованому стані. Саме за цією в-тю Оф рахуються на балансі п-ва протягом їх функц-ня;

  • залишкова – характеризує реальну в-ть Оф, ще не перенесену на в-ть вигот.продукції; = повна в-ть - нагромаджена Σ спрацювання Оф; викор-ся для розрахунків норм аморт. відрах-нь і визначення наслідків ліквідації спрацьованих Оф.

Балансова в-ть:

  1. на поч. розрахунк. року: БВ*=БВо+Вноф+Вкр+Врек-Вв-АВо, де БВо- баланс. в-ть Оф на поч. року, що передував звітному;Вноф- витрати на придбання нових Оф;Вкр- в-ть кап.ремонту Оф;Врек- витрати на реконструкцію в-чих приміщень і молернізацію устатк-ня; Вв- в-ть виведених з експлуатації Оф протягом року, що передував звітному; АВо- Σаморт. відрах-нь, нарахованих у році, що передував звітному;

  2. на поч. наступного за звітним року: врах-ся абсолют. величини введення в дію та вибуття протягом звіт. року, оскільки Оф мають діяти (не діяти) протягом усього наступ. року незалежно від дати введення чи вибуття їх у звіт. році.

Необхідною умовою правильного обліку й планування відтворення Оф є їхня клас-ція:

  1. видова (викор-ся бухобліком і статистикою): будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини й устатк-ня, транспорті засоби, інструмент, в-чий інвентар і приладдя, госп. інвентар, ін. Оф(бібліотеч.фонди, музей.цінності, багаторіч.насадження, капітал.вкладення в орендовані Оф);

  2. укрупнена (для розрахунків аморт.відрахувань до кінця 2003р.) – за трьома групами: 1)будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні пристрої; 2)автотранспорт, медлі, побут електронні, оптич., електромеханічні прилади та інструменти, у т.ч. ЕОМ, інші машини для автомат. обробки інформації, телефони, ін.офісне обладнання; 3)інші Оф, що не вкл.в1 та 2групи.(обладнання, устаткування)

з 1.01.2004р. відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами від 24.12.2002р.основні флнди підлягають розподілу за такими 4 групами:1)будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні пристрої; 2)автотранспорт, медлі, побут електронні, оптич., електромеханічні прилади та інструменти, ін.офісне обладнання; 3)інші Оф, що не вкл.в1, 2 та 4групи.(обладнання, устаткування); 4) ЕОМ, інші машини для автомат. обробки інформації, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації.

Стр-ра Оф: активна частина – безпосередньо бере участь у в-чому процесі й завдяки цьому обумовлює певний обсяг і належну якість вигот.продукції; до неї переважно належать роб.машини та устатк-ня, вимір.та регулювал.прилади, обчисл.технвка, що є складовою АСУПТ, а також гірничі виробки шахт, газ.і нафтові свердловини, в-чий інструмент; пасивна ч.- створює умови для здійснення процесу в-ва; охоплює будівлі, споруди, ТЗ, силові машини та устатк-ня, передавал.пристрої, госп.інвентар та ін.Оф.

Видова (технол.) стр-ра Оф – співвідношення окремих їх видів (груп), у % до загал.обсягу на п-ві. За ін.однак.умов вона тим прогресивніша та ефектив., чим більша в їх складі питома вага активної ч..

Стр-ра Оф змін-ся під впливом багатьох чинників: особл-тей і тех.рівня в-ва, відтворювальної стр-ри інвестицій (кап.вкладень), вартості буд-ва в-чих об"єктів і рівня цін на технол.устаткування, терит.розміщення п-ва тощо. Загал.тенденція динаміки технол.стр-ри Оф різногалузевих п-в полягає у поступовому збільшенні частки їх активної ч..

6. Методи оцінки та показники використання ОВФ

Оцінка ОВФ

Облік ОВФ ведеться у натуральному та вартісному виразі. Облік основних фондів у вартісному виражені називається їх оцінкою. Облік у натуральному виражені потрібен для визначення технічного складу ОВФ. Він здійснюється за даними технічних паспортів. У таких паспортах дається розгорнута технічна характерисктика кожного об'єкта, а саме:дата виготовлення;кількість ремонтів та модернізації;реконструкція; ступінь зносу; технічна продуктивність та ін.

Такий облік дає змогу визначити кількіснний склад основних фондів за їх марками та видами. Але за йoгo допомогою неможливо дати загальну оцінку наявних на підприємстві фондів, особливо, коли їх велика кількість і значна видова різноманітність. Неможливо поєднати у натуральному виразі кількість будинків і лінії електропередач. Підрахувати можна лише кількість фондів одного виду або однієї марки. Це обумовлює певні труднощі в обліку фондів. Для того щоб їх уникнути, застосовують оцінку основних виробничих фондів.

Оцінка основних фондів і — це грошовий вираз їх вартості. Вона потрібна для того, щоб правильно визначити загальний обсяг основних фондів, їх динаміку і структуру, розрахувати економічні показники господарської діяльності підприємства за певний проміжок.часу. Така оцінка проводиться з метою встанонлення ступеня зносу та планування витрат на оновлення, модернізацію та ремонт основних фондів.

3 огляду на тривале функціонування та поступове спрацювання засобів праці, ностійну зміну умов їх відтворення існує кілька видів оцінки ОВФ: 1. Залежно від моменту проведення оцінки засоби виробництва оцінюються за первісною та відновленою вартістю.2. З урахуванням стану основних фондів оцінка їх проводиться за повною та залишковою вартістю.


 
 

Цікаве

Загрузка...