WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

1.Прибутковість: 1) валовий прибуток; 2) чистий прибуток; 3) рентабельність (активів, власного капіталу, акціонерного капіталу, прдукції, одного виробу).

2.Ділова активність: 1) оборотність активів; 2) оборотність товарно-матеріальних активів; 3) середній термін оплати дебітрської заборгованості; 4) середній термін оплати кредиторської заборгованості.

3.Фінансова стійкість:1) коефіціент автономії, 2) коефіцієнт забезпеченості боргів ,3) фінансовий важіль (лівередж).

4.Платоспроможність: 1) коефіціент загальної ліквідності, 2)коефіціент термінової ліквідності, 3) коефіціент абсолютної ліквідності.

Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками – прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.

Рентабельність – це відносний показник ефективнсті роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як віднешеня прибутку до витрат (ресурсів). Рентабельнисть має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках.

Ділова активність – є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його роботи. Специфічним показником тут є оборотність активів і товарно-матеріальних запасів, величини дебіторської та кредиторської заборгованості. Це всі показники ресурсовіддачі. Зростання показників ділової активності характеризує діяльність підприємства як ефективне.

Аналіз ділової активності потребує також і якісних показників:

- наявність продукції, що поставляється на експорт; - широта ринку збуту прдукції; - репутація підприємства.

Фінансова стійкість – характеризується співвідношенням власного й залученого капіталу.

Види: абсолютна фінансова стійкість – запаси і вся поточна діяльність покривається за рахунок власних оборотних коштів.(негатив в тому, що не використовується залучений капітал);

Нормальна фінансова стійкість – для покриття запасів і фінансування поточної діяльності викристовують різні джерела коштів – як власні так і залучені.

Критичний фінансовий стан – підприємство має кредити та позики не погашенні в зазначений термін.(така ситуація приводить до банкрутства підприємства)

Платоспрможність підприємства – тобто його здатність вчасно розрахуватись з боргами, визначається за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Вони показують, на скільки короткострокові зобов"язання покриваються ліквідними активами.

Рівень ліквідності підприємства залежіть від здатності його активів перетворюватися в грошові кошти.

26. Показники оцінки фінансового стану підприємства

Загальновживані групи показників, щодо аналізу фін стану підприємства по звітам:

1.Прибутковість: 1) валовий прибуток; 2) чистий прибуток; 3) рентабельність (активів, власного капіталу, акціонерного капіталу, прдукції, одного виробу).

2.Ділова активність: 1) оборотність активів; 2) оборотність товарно-матеріальних активів; 3) середній термін оплати дебітрської заборгованості; 4) середній термін оплати кредиторської заборгованості.

3.Фінансова стійкість:1) коефіціент автономії, 2) коефіцієнт забезпеченості боргів ,3) фінансовий важіль (лівередж).

4.Платоспроможність: 1) коефіціент загальної ліквідності, 2)коефіціент термінової ліквідності, 3) коефіціент абсолютної ліквідності.

Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками – прибутком і рентабельністю. Прибуток вирожає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.

Рентабельність – це відносний показник ефективнсті роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як віднешеня прибутку до витрат (ресурсів). Рентабельнисть має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках. Виділяють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції. Реннтабельність інвестованих ресурсів обчислюється в кількох модифікаціях: Р активів, Р власного капіталу, Р акціонерного капіталу.

Рен-ть активів (Ра) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства : Ра = Пз(ч) . 100

Ка

Пз(ч) –загальний чистий прибуток підприємства за рік

Ка – середня сума активів за річним балансом

Показник рен-ті також. може визначатися за окремими видами діяльності.

Р-ть власного капіталу : відрбражає ефективність використання активів. Створених за рахунок власних коштів : Рвк = Пчв . 100

Пч – чистий прибуток підприємства

Кв – власний капітал підприємства

Р-ть акціонерного капіталу : свідчить про верхню межу дивидендів на акцію

Рак = Пчст .100

Кст - статутний капітал (номінальна вартість проданих акцій)

Р-ть продукції : характеризує ефективність витрат на ії виробництво і збут

Рп = Прпрп . 100

Прп – прибуток від реалізації продукції за певний період

Српповна собівартість реалізованої продукції

Рентабельність можна також обчислювати як відношення прибутку до обсягу реалізованої продукції (цей показник використов в зарубіжній практиці).

Р-ть одного виробу : Рi = (Цi – Сi) / Сi. 100

Цi ,Сi –ціна і повна вартість i –го виробу.

Ділова активність – є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його роботи. Специфічним показником тут є оборотність активів і товарно-матеріальних запасів, величини дебіторської та кредиторської заборгованості. Це всі показники ресурсовіддачі. Зростання показників ділової активності характеризує діяльність підприємства як ефективне.

Аналіз ділової активності потребує також і якісних показників:

- наявність продукції, що прставляється на експорт; - широта ринку збуту прдукції; - репутація підприємства.

Оборотність активів (na) – показгник кількості оборотів активів підприємства за певний період

na = В / Ка

В – виручка від усіх видів діяльності підприємства за певний період, Ка – середня величина активів за той самий період ,Середня тривалість одного обороту (ta) становить : ta = Дk / na ,де Дк – кількість календарних днів у періоді

Оборотність товарно-матеріальних запасів : вирожається кількістю оборотів за певний період

nтмз = Ср / Мз

Ср – повна собівартість реалізованої продукції за певний період

Мз – середня величина запасів у грошовому виразі

Середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства :

tодз = (Зд. Дк) . Vпр

Зд – дебіторська заборгованість ,Дк – кількість календарних днів в періоді (360, 90) ,Vпр – обсяг прдажу продукції за розрахунковий період

За період tодз платіжні вимоги підприємства до покупців перетворюються на гроші. Скорочення цього періоду є економічно вигідним, а продовження – небажаним.

Середній рівень оплати кредиторської заборгованості постчальникам :

tокз = (Зк . Дк)/М

Зк – величина кредиторської заборгованості постачальникам,М – обсяг закупівлі сировини і матеріалів за розрахунковий період у грошовому вимірі.

Скорчення не визначається позитивним, осклькі потребує додаткових грошей.

Фінансова стійкість – характеризується співвідношенням власного й залученого капіталу.

Види: абсолютна фінансова стійкість – запаси і вся поточна діяльність покривається за рахунок власних оборотних коштів.(негатив в тому, що не використовується залучений капітал);

Нормальна фінансова стійкість – для покриття запасів і фінансування поточної діяльності викристовують різні джерела коштів – як власні так і залучені.

Критичний фінансовий стан – підприємство має кредити та позики не погашенні в зазначений термін.(така ситуація приводить до банкрутства підприємства)

Коефіцієнт автономії : відношення власного капіталу до підсумку балансу підприємства

ка = Квб

Кв – власний капітал підприємства; Кб – підсумок балансу.

Якщо ка < 0.5, то зростає ризик не сплати боргів, та занепокоєння кредиторів. Збільшення значення коефіцієнта автономії зумовляє підвищення фінансової незалежності.

Кофіцієнт забеспечення боргів : співвідношення власного та залученого капіталу

кзб = Квз

Кз – боргові зобов"зання підприємства (залучений капітал)

Нормальною вважається ситуація, коли кзб > 1

За певних умов кредити вигідно брати. Тут проявляється ефект фінансового важеля (лівереджу), який вирожають через співвідношення заборгованості до власного капіталу. Коли плата за кредит є меншою за рентабельність активів з урахуванням опопдаткування, збільшення заборгованості (відношення Кз/Кв ) веде до зростання власного капіталу. Отже залучення кредиту у цьому випадку є фінансовим важелем (лівереджем) підвищення ефективності діяльності підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...