WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Середньорічна вартість основних засобів визначається способами:

1) коли рух основних активів повільний, середньорічна вартість визначається як середня арифметична проста :

;

ОФ п.р. – вартість основних засобів на початок року;

ОФ к.р. – вартість основних засобів на кінець року..

2) якщо є дані про надходження та вибуття основних засобів :

.

ОФ п.р. - вартість основних фондів на початок року, грн;

ОФ введ - вартість введених протягом року основних фондів, грн;

Т прац-кількість місяців до кінця року, протягом яких

функціонуватимуть введені основні фонди;

ОФ виб. -вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року,грн;

Т не прац.- кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

В процесі експлуатації основні активи втрачають не тільки споживчу вартість , а і вартість в цілому.

Зношення основних фондів, тобто втрата ними частини вартості, є зносом.

Фізичне зношення - це втрата основними фондами їх споживчих якостей.

Мірилом фізичного зношення є коефіцієнт фізичного зношення основних фондів (Кф.знош), який можна обчислити:

К ф.знош. = В кап.рем./ Впабо Кф.знош.= Азнош./Вп

де В кап.рем.-вартість капремонтів обладнання від початку служби, грн;

А знош.- сума амортизаційних відрахувань від початку служби (сума

зношення),грн. .

Фізичне зношення у відсотках можна обчислити за формулою:

К ф.знош. = Тф / Тн х 100%

де Тф, Тн - відповідно фактичний та нормативний строк служби обладнання,роки.

Моральне зношення являє собою передчасне (до закінчення строку фізичної служби) знецінення основних фондів, викликане або здешевленням відтворення основних фондів (моральне зношення першого роду), або використанням більш продуктивних засобів праці (моральне зношення другого роду).

Мірилом морального зношення 1-го роду є коефіцієнт морального зношення 1-го роду (Кмор.знош.). Його можна обчислити:

К мор.знош. = ( Впв) / Вп,

де Вп – початкова балансова вартість ;

Вв - відновна вартість основних фондів.

Моральне зношення 2-го роду оцінити неможливо, тому що воно є різним для різних споживачів.

Загальний коефіцієнт зношення основних фондів (Кзаг.знош) визначається:

К заг.знош. = 1- ( 1- К ф.знош.) х ( 1 - К мор.знош.).

Ступінь техніко-економічного старіння діючого устаткування визначається за допомогою коефіцієнта , який розраховують за формулою

К тес = 1 –( ( Ц1 / Ц0 ) х ( П0 / П1 ),

де Ц01 – продажна ціна одиниці діючого і нового устаткування, по відношенню до якого визначається ступінь техніко-економічного старіння;

П01 – паспортна продуктивність відповідно діючого і нового устаткування.

Для економічної оцінки ефективності витрат на капітальний ремонт порівнюють два альтернативні варіанти : перший – капітальний ремонт фізично зношеної машини і продовження строку її експлуатації на один ремонтний цикл; другий – заміна машини, що потребує капітального ремонту, на нову.

Показник ступеня ефективності витрат на капітальний ремонт виробничого устаткування визначається за формулою :

ЕР = 1–

Ri – витрати на очікуваний капітальний ремонт;

Se - перевищення експлуатаційних витрат щодо капітально відремонтованої машини над поточними витратами щодо нової машини;

Вн - вартість придбання ( ціна) та встановлення нової машини;

Sа - втрати від недоамортизації діючої машини;

α - коефіцієнт співвіднощення продуктивності діючої та нової машини;

β- коефіцієнт співвідношення тривалості ремонтного циклу діючої та нової машини.

Ефективність витрат на модернізацію визначається за допомогою коефіцієнта ефективності витрат на капітальний ремонт і модернізацію, коли їх здійснюють одночасно

ЕРМ = 1–

де М - витрати на модернізацію ;

α,β,Sе - величини, що визначаються за даними модернізованої та нової машини.

Процес відшкодування зношення основних фондів здійснюється шляхомамортизації. Із амортизаційних сум, що включаються у склад витрат на виробництво продукції, формується амортизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів.

Для здійснення процесу нарахування амортизації основні фонди підприємства поділяють на такі групи:

група 1 - будівлі, споруди, їх компоненти, передавальні пристрої;

група2 -транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутові електро-механічні прилади та інструменти, інформаційні системи;

група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2.

Норма амортизації (На) для певної групи обладнання визначається

із залежності:

На = (Вп – Вл )/ ( Впх Т сл ) х 100%

де: Вл -ліквідаційна вартість основних фондів певної групи, грн:

Т сл -термін служби основних фондів, визначений технічною

документацією, років.

Річні норми амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної із груп основних фондів на початок звітного періоду у таких розмірах:

група1- 5%;

група2- 25%;

група3- 15%.

Суми амортизації (А) визначаються як добуток балансової вартості основних фондів станом на початок звітного кварталу (Вп) та встановленої для відповідної групи норми амортизації (На):

А = ( Впх На ) / 100 % , грн.

З метою пожвавлення процесу відтворення основних фондів та захисту нагромаджених амортизаційних сум від знецінення

підприємствам дозволено здійснювати прискорену амортизацію активної частини основних фондів.

На заході використовуються два основних методи прискореної амортизації:

1) метод зменшуваного залишку;

2) метод суми чисел (кумулятивний метод).

Суть першого полягає в тому, що норма амортизації, яка використовується при рівномірному нарахуванні зношення збільшується у 1,5-2 рази, а амортизаційні суми обчислюються за цією нормою не від початкової вартості основних фондів, а від

недоамортизованої їх частини .

Кумулятивний метод або метод суми чисел характеризується більш високими нормами амортизації в першій половині амортизаційного періоду і поступовим зниженням в другій половині. Визначення річних сум амортизації цим методом здійснюється в декілька етапів:

1. Додаються числові значення років служби устаткування, наприклад, при шестирічному терміні служби 1+2+3+4+5+6=21

2 .Утворюються дроби типу 1/21; 2/21. ..6/21; розміщуються у

зворотньому порядку: 6/21; 5/21;... 1/21.

3. Обчислюються річні суми амортизації множенням дробів

на початкову вартість устаткування .

Виробнича потужність підрозділу підприємства визначається по формулі :

N = (TP * m) / t

де Тр - річний фонд часу роботи устаткування;

m -кількість устаткування, яке береться для розрахунку;

t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції.

Кількість оброблених деталей буде становити :

О = N * Кв.

:"Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції"

Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках встановлюють на основі обсягу поставок:

Ов = Оп + (Зк –Зк), натур.один,


 
 

Цікаве

Загрузка...