WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

50. Банкрутство підприємства: сутність, значення, процедури та способи прогнозування.

під банкрутством розуміє зв'язану з браком активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи суб'єкта під-кої діяльності задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати зобов'язання перед бюджетом. Причини банкрутства під-в (організацій) можуть бути найрізноманітні шими. Беручи загалом, їх можна поділити на дві групи: 1) зовнішні, які практично дуже важко (іноді неможливо) врахувати; 2) внутрішні, що безпосередньо залежать від форм, методів та організації роботи на самому під-ві. Зовнішні фактори можуть бути міжнародними та національними. Міжнарод ні фактори формуються під впливом динаміки загальноекономічних показників розвитку провідних країн, стану світової фінансової системи, стабільності міжнародної торгівлі, митної політики, рівня міжнародної конкуренції, руху міжнародного капіталу та ін.До внутрішніх відносяться : утримання зайвих робочих місць, низька якість менеджменту, дефіцит власних оборотних кошстів, недосконалість механізму ціноутворення, технологічна неузгодженість процесу вир-ва. Існують і цілком конкретні симптоми настання тотальної заборгованості та повної неплатоспроможності під-ва .До них належать: зменшення обсягів реалізації продукції, спад попиту на продукцію, зниження прибутковості вир-ва, утрата клієнтів та покупців, збільшення обсягу неліквідних оборотних коштів, неритмічність вир-ва, низький рівень використання вир-го потенціалу, збільшення вит-т на вироб-во та реаліз продукції, знпження рівня продуктивності праці, скорочення кількості робочих місць.

Форми ліквідації підприємств-банкрутів ( фізичне припинення діяльності, розпродаж майна "з молотка", перепрофілювання діяльності зі зміною власника тощо).

ліквідація (закриття і продаж його власності)

Неспроможність---(ліквідаційні процедури)

Вимушена ліквідація по вирішенні арбітражного суду

Добровільна ліквідація підкогтролем кредиторів

Конкурсне налагодження

Безсудові процедури

Зібрання кредиторів

Керівник під-ва

Конкурсний управляючий

Зібрання кредиторів

Конкурс на участь

Конкурсне налагодження ~ це судова процедура ліквідації підприємства-банкрута, при якій воно підлягає примусовому продажу, а конкурсна маса розподіляється між кредиторами, Цілями конкурсного налагодження є:

• розмірне задоволення вимог кредиторів;

• оголошення боржника вільним від боргів;

• запобігання неправомірних дій сторін у відношенні один одного.

Прийняття арбітражним судом рішення про визнання підприємства-боржника банкрутом спричиняє відкриття конкурсного налагодження. Термін конкурсного налагодження не може перевищувати одного року, у виняткових випадках арбітражний суд може продовжити зазначений термін на 6 місяців.

Для виконання цілей конкурсного налагодження арбітражний суд призначає конкурсного керуючого. З моменту призначення конкурсного керуючого до нього переходять всі повноваження по керуванню справами підприємства-боржника, у тому числі повноваження за розпорядженням його майном.

1. Сутнісно-видова характеристика підприємств.

2. Мета та напрямки діяльності підприємств.

3. Ринкове середовище функціонування підприємств.

4. Добровільні та інституційні об'єднання підприємств

5. Сутність, функції, значення та моделі здійснення підприємницької діяльності.

6. Сутність, функції та методи управління

7. Характеристика змісту, переваг та недоліків основних організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності.

8. Характеристика типів організаційних структур управління підприємством.

9. Управління підприємством: суть, зміст та методологія здійснення.

10. Персонал підприємства: поняття, класифікація та сучасні тенденції формування.

11. Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементарний склад та оцінка.

12. Знос та амортизація основних засобів: поняття, вимірювання та методики нарахування.

13. Ефективність відтворення та використання основних засобів підприємства.

14. Поняття, характерні риси, значення та елементний склад нематеріальних активів.

15, Нематеріальні активи підприємства та їх вартісна оцінка.

16. Оборотні кошти підприємств; поняття, характерні риси та функціонально-елементарний склад.

17. Визначення потреби в оборотних коштах.

18. Оцінка ефективності використання оборотних коштів та шляхи його підвищення.

19. Поняття, функціонально-елементарний склад та класифікація інвестицій.

20. Методичні підходи до оцінки ефективності виробничих інвестицій.

21. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.

22. Сутність, значення та класифікація інновацій.

23. Особливості оцінки технічних та організаційних нововведень.

24. Техніко-технологічна база виробництва та забезпечення її розвитку.

25. Поняття, види та методичні основи визначення обсягу та ступеню використання виробничої потужності підприємства.

26. Сутнісно-видова характеристика та переваги лізингу.

27. Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи організації.

28. Типи та методи організації виробництва.

29. Поняття, види та роль інфраструктури підприємства.

30. Сутність, принципи, види та методи планування на підприємстві.

31. Поняття, призначення та типові розділи бізнес-плану підприємства.

32. Продукція підприємства: поняття, види та вимірювання обсягу.

33. Матеріально технічне забезпечень виробництва.

34. Маркетинг на підприємстві: сутність, функції та зміст діяльності.

35. Стандартизація та сертифікація продукції.

36. Сутнісна характеристика та методичні основи визначення якості та конкурентоспроможності підприємства.

37. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.

38. Продуктивність праці персоналу, її вимірювання, резерви та напрямки підвищення.

39. Система мотивації персоналу; сутність, зміст та основні методи впливу.

40. Форми системи оплати праці на підприємстві.

41. Сутнісно-видова характеристика витрат підприємств.

42. Методичні основи розрахунку кошторису та скупних витрат на виробництво товарної продукції.

43. Калькуляція собівартості окремих виробів.

44. Ціни на продукцію: поняття, елементарний склад, види, та методи встановлення.

45. Поняття, види, порядок формування і напрямки використання прибутку підприємства.

46. Оцінки фінансово-економічного стіну підприємства.

47. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

48. Економічна безпека підприємства: сутність, цілі, форми здійснення та типові заходи.

49. Реструктуризація та санація підприємств: сутність, цілі, форми здійснення та типові заходи.

50. Банкрутство підприємства: сутність, значення, процедури та способи


 
 

Цікаве

Загрузка...