WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Порядок створення підприємства - Реферат

Порядок створення підприємства - Реферат

Реферат на тему:

Порядок створення підприємства

  1. Організаційні передумови створення підприємства

Бухгалтерський облік на підприємстві ведуть протягом усього періоду його господарювання - від створення до ліквідації. Офіційно робота бухгалтера починається після реєстрації підприємства. Але часто, особливо на невеликих підприємствах, бухгалтеру доводиться самому брати участь в організації підприємства, розробці установчих документів, реєстрації. Тому він має знати, яким чином це здійснюється.

Перш ніж починати створювати та реєструвати підприємство, необхідно ознайомитися з такими законодавчими актами:

 • Законом України "Про підприємництво" від 07.02.1991 р. №698-Х11;

 • Законом України "Про підприємства в Україні" від 27.03.199 р. №887-ХП;

 • Законом України "Про власність" від 07.02.91 р. № 697-ХІІ;

 • Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХИ;

 • Законом України "Про цінні напери і фондову біржу" від 18.06.1991р. Х"І20і-ХІ1 (остання редакція від 03.06.1999 р. K"719-XIV).

 • Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.1991 р. №872-Х1І;

 • Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР;

 • наказом ДПАУ від 19.02.1998 р. №80 "Інструкція про порядок обліку платників податку";

 • наказом Міністерства внутрішніх справ України № 17 від І 1.01-ї099 p., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 р. за №264/3557;

 • Указом Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від, 28.06.1999 р. № 746/99;

 • наказом Державної податкової адміністрації України "Про внесення змін у форми та Порядок видачі Свідоцтв про право сплати єдиного Податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" під 12.10.1999 р. № 555;

 • наказом Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку ЙОГО видачі" від 29.10.1999 р. № 599;

 • наказом Міністерства фінансів України "Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами" від 31.05.1996 р. № 112;

 • Указом Президента України "Про державну підтримку малого підприєм-ництва" від 12.05.1998 р. №456/98;

 • інструкцією № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою НБУ від 18.12.1998 р. №527;

 • постановою КМУ "Про затвердження Положення про створення (реєстр-рацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп" від 20.07.1996 р. № 781 із змінами, внесеними постановою КМУ від 25.08.1998 р. № 1336;

 • постановою КМУ "Про створення Єдиного державного реєстру під-приємств та організацій України" від 22.01.1996 р. № 118;

 • постановою КМУ від 25.05.1998 р. № 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності".

Д
ореєстраційному періодові передує ряд організаційних етапів:

Рис. 1.1. Дореєстраційні етапи створення підприємства.

Види підприємства визначені статтею 2 Закону України "Про підприємства в Україні" (рис. 1.2).

Р
ис. 1.2
. Види підприємств в Україні.

При розробці статутних документів доцільно звернутися за допомогою до фахівця, оскільки правильність їх складання має велике значення для подальшої діяльності підприємства. Адже практика показує, що внаслідок порушення положень статутних документів може постати питання про існування самого підприємства.

До основних установчих документів підприємства належать протокол установчих зборів, статут і установчий договір.

Протокол установчих зборів - документ, в якому виражений намір юридичної (фізичної) особи стати співзасновником створюваного господарського товариства, а також визначені особи, яким надане право підписувати документи і здійснювати реєстрацію.

Статут підприємства дає повне уявлення про його правовий статус як самостійного господарюючого суб'єкта, що має всі права юридичної особи, про внутрішній механізм управління, режим формування і використання майна, розпорядження коштами і прибутком підприємства (див. Додаток Л).

Устатуті можуть бути такі розділи:

 1. Загальні положення.

 2. Мета і завдання діяльності.

 3. Функції.

 4. Утворення І використання коштів. Майно підприємства.

 5. Управління.

 6. Членство. Права та обов'язки.

 7. Звіт, звітність та контроль.

 8. Створення та використання пайового фонду (якщо це передбачено

законодавством).

 1. Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.

 2. Повноваження трудового колективу.

 3. Реорганізація та ліквідація.

При розробці статуту необхідно звернути особливу увагу па такі питання:

 • зазначення власника (склад засновників, учасників), найменування підприємства та місцезнаходження підприємства (юридична адреса);

 • визначення предмету і мети діяльності. Мета - це отримання прибутку, заповнення ринку товарами вітчизняного виробництва;

 • юридичний статус підприємства. Це статті про підприємство як юридичну особу, його майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, фірмовий знак, про печатку та найменування. Якщо підприємство має право випускати цінні напери, то таке право теж належить до юридичного статусу підприємства;

 • склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні. Інше майно, статутні кошти, резервний капітал та ін.); порядок утворення майна; порядок розподілу прибутків та покриття витрат; порядок випуску акцій. Якщо підприємство не має свого майна, то включають пункт, що майно закріплене за ним на праві повного господарського відання, оперативного управління та оренди;

 • перелік органів управління підприємством;

 • порядок призначення директора та інших посадових осіб, їх компетенція;

 • про контрольні органи (ревізійну комісію, її склад, порядок діяльності);

 • про трудові відносини, засновані на виконанні положень Кодексу про працю в Україні; -

 • про раду підприємства (порядок її створення, склад, компетенцію);

 • про ревізійну комісію, про раду трудового колективу, діяльність проф-

спілкового комітету;

 • також окремими статтями визначають порядок внесення змін до статуту.

Усі примірники статуту мають бути нотаріально засвідчені.

Установчий договір - це один із різновидів згоди про спільну діяльність, що визначає всі параметри взаємовідносин між засновниками підприємства, насамперед майнового та організаційного параметру (див. Додаток Л для товариств).

До установчого договору вносять такі положення:

 1. Термін діяльності товариства (не може бути якийсь конкретний період до досягнення мети або його може взагалі не бути).

 2. Дочірні підприємства, філії, представництва (можуть бути створені, але не обов'язково).

 3. Конкретні права учасників товариства:

а) участь в управлінні товариством;

б) участь у розподілі прибутку;

в) вихід з товариства;

г) отримання інформації про діяльність товариства.

 1. Обов'язки учасників товариства.

 2. Фонди товариства (страхові та резервні).

 3. Прибуток товариства, порядок розпорядження прибутком.

 4. Зміни до статутного фонду.

 5. Припинення діяльності товариства, реорганізація (злиття,

 6. приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація.

 7. Розподіл коштів товариства при його ліквідації.

Посадовими особами органів управління товариством визначають: голову та членів виконавчого органу, голову ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голосу та членів товариства.

Після затвердження установчих документів підприємство реєструють в органах державної реєстрації.

Алгоритм (послідовність) реєстрації наведено у вигляді схеми (рис. 1.3), па якій зображена стежка, що проходить через органи виконавчої влади і банк, па шляху використовують портфелі з відповідним номером, у них – у все, що необхідно для реєстрації у відповідному органі.

Проте, слід зазначити, що для приватного підприємства, яке не має статутного капіталу, реєстрація в банку не є обов'язковою. Це зауваження стосується також підприємців-фізичних осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...