WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми - Курсова робота

Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми - Курсова робота

Таблиця 4

План виробництва і реалізації продукції у вартісному виразі

Найменування продукції

Кількість продукції в грошовому виразі

В цінах базисного року

В цінах планового року

в т. ч. по кварталах

1

2

3

4

1. Державне замовлення (5% від QВПЛ)

  1. Виробництво профілюючих видів продукції, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

15221,05

1522,11

3044,21

12684,21

1268,42

82536,84

3171,05

317,11

634,21

3171,05

317,11

634,21

3171,05

317,11

634,21

3171,05

317,11

634,21

2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ)

2.1. Готові вироби, всього

в тому числі: - експорт

- нова продукція

231359,04

28919,88

28919,88

192799,2

24099,9

24099,9

48199,8

6024,98

6024,98

48199,8

6024,98

6024,98

48199,8

6024,98

6024,98

481,99,8

6024,98

6024,98

2.2. Продукція із давальної сировини

28919,88

24099,9

6024,98

6024,98

6024,98

6024,98

  1. Роботи промислового характеру і послуги на сторону

5783,98

4819,98

1205

1205

1205

1205

  1. Вироби і напівфабрикати власного виробництва, які включені в товарну і валову продукцію

14459,94

12049,95

3012,49

3012,49

3012,49

3012,49

  1. Інші види продукції

8675,96

7229,97

1807,49

1807,49

1807,49

1807,49

Всього

304421,04

253684,2

6342,05

6342,05

6342,05

6342,05

При заповненні колонки "Кількість продукції в грошовому виразі в цінах планового року" – дані з табл. 3, колонка "План" перемножуються на ціну (12).

При заповненні колонки "В цінах базисного року" використовується індекс цін, дивись вихідні дані, табл. 1, № 14.

2.2. Планування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства – це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної якості в номенклатурі, передбаченій на плановий період при повному використанні обладнання та виробничих площ при заданому режимі роботи, прийнятій технології та організації праці.

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає потенційну здатність виготовити протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, передбачену планом номенклатури.

Діючу потужність характеризують декілька показників: потужність на початок планового періоду (вхідна); потужність на закінчення планового періоду (вихідна); середньорічна потужність.

Середньорічна потужність (МС.Р.) обчислюється як середньозважена величина, додаванням до вхідної потужності середньорічного приросту і відніманням середньорічного вибуття потужностей, тобто за формулою:

, (17);

М С.Р. = 9330+1/12*(570*(12-1)+470*(12-2)+770*(12-3)+970*(12-4)+170*(12-5)+20*(12-6)+470*(12-7)+170(12-8)+420*(12-9)+320*(12-10)+270(12-11)+280*(12-12))=12010,83 од.

де МП – вхідна виробнича потужність, див. вихідні дані, табл. 1, № 11;

Мі – приріст ("+") або вибуття ("–") виробничих потужностей в і-му місяці, див. вихідні дані, табл. 1, № 12;

і – номер місяця.

При цьому вихідна потужність (яка буде вхідною в наступному році) розраховується за формулою: (18);

Мк = 9330+(570+470+770+970+170+20+470+170+420+320+270-80)= 13870од.

2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми

На виробничу програму в основному впливає фонд часу роботи виробничого обладнання, який залежить від режиму роботи підприємства. Планування фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робочих днів (годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником або одиницею обладнання протягом планового року. Визначення планового ФРЧ здійснюється у табличній формі:

Таблиця 5

Баланс робочого часу на _2003_рік

п/п

Показник

Фонд часу

працівника

підприємства

1

2

3

4

1.

Загальна кількість календарних днів

365

365

2.

Кількість неробочих днів:

в т. ч. святкових

вихідних

10

104

10

104

3.

Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)

251

251

4.

Невиходи на роботу, всього:

 • чергові і додаткові відпустки

 • відпустки по вагітності

 • виконання державних обов'язків

 • через хворобу

 • навчання

 • неявка з дозволу адміністрації

 • прогули

 • простої

38

26

-

-

12

-

-

-

-

1

1

-

5.

Корисний ФРЧ

213

250

2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання

Після розрахунку цехових планів виробництва визначають ступінь відповідності виробничій програмі кожного робочого місця та його виробничої потужності. Вирішення цієї задачі складається з розрахунку дійсного фонду часу роботи обладнання та часу, необхідного для виконання запланованої для цеху виробничої програми. В результаті порівняння цих величин визначають: коефіцієнт завантаження обладнання; пропускну спроможність обладнання; резерв або дефіцит обладнання.

Для галузей з безперервним процесом виробництва коефіцієнт завантаженості машин, обладнання визначається як відношення річного обсягу випуску продукції до суми добутків добової продуктивності роботи одиниці обладнання на річний фонд часу роботи одиниці обладнання:

(19);

К ЗАВ = 5852/12010,83*0,996 = 0,485

де QВПЛ – виробнича програма по і-му агрегату в натуральних показниках або річний обсяг випуску продукції, див. формула (14);

МС.Р. – середньорічна потужність, див. формула (17);

– коефіцієнт використання фонду робочого часу, розраховується як відношення корисного фонду робочого часу підприємства до номінального, див. табл. 5;

= 250/251=0,996

2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства


 
 

Цікаве

Загрузка...