WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми - Курсова робота

Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми - Курсова робота

Якщо на дільниці чи в цеху випускається однорідна продукція, то планова чисельність працюючих визначається по нормах виробітку, тобто

(40);

Ч р = (5852*43,35)/6122,37*(91,8/100)=4514

де QВПЛ – плановий обсяг випуску продукції, шт., див. формула (14);

Ц – ціна одиниці продукції, грн., див. формула (12);

kНВ – коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані, табл. 1, № 19;

qПЛ – виробіток продукції в плановому році, грн./чол., див. формула (39).

Чисельність робітників, необхідних для експлуатації машин, апаратів, обладнання визначається по нормах обслуговування обладнання:

(41);

Ч експ. = (18*1*0,84)/2=7,56

де NО.заг – кількість машин, обладнання та інших об'єктів, що підлягають обслуговуванню, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;

kЗ – коефіцієнт змінності (число змін роботи підприємства за добу, шт.) , див. вихідні дані, табл. 1, № 29;

kс – коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової, див. формула (42);

Но – норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що підлягає обслуговуванню одним робітником, див. вихідні дані, табл. 1, № 23.

Коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової визначається відношенням номінального фонду робочого часу в днях до планового числа робочих днів:

(42);

kс = 211/251=0,84

де ФРЧНОМ.Р.ПЛ – номінальний фонд робочого часу робітника в плановому році, днів, див. табл. 5;

ФРЧКОР.Р.ПЛ – корисний фонд робочого часу робітника в плановому році, днів, див. табл. 5.

Планування чисельності керівників та спеціалістів проводять на основі: трудоємності управління; нормативного методу; числа робочих місць.

Планування чисельності керівників і спеціалістів по числу робочих місць передбачає спочатку розробку організаційної структури управління, див. рис. 4, а потім штатного розкладу кожного структурного підрозділу.

Директор

Заступник директора з виробництва

Заступник директора з маркетингу

Головний бухгалтер

Головний конструктор

Начальник відділу реклами

Бухгалтер по зарплаті

Головний механік

Начальник відділу збуту

Бухгалтер касир

технолог

Рис. Структура апарату управління підприємством

Вивільнення персоналу або додаткова потреба в персоналі визначається шляхом порівняння планової потреби в персоналі з його фактичною наявністю на початок планового періоду. Такий розрахунок проводять у вигляді форми (див. таблицю 16).

Таблиця 16

Потреба в персоналі та джерела забезпечення

№ п.п.

Назва показників

Одиниці виміру

Базовий рік

План

План

Фактичне виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Товарна (валова) продукція

тис. грн.

96399,996

86252,63

101473,68

те саме в % до попереднього року

%

117,64706

2.

Виробіток на одного робітника

грн./чол

4670

4670

6122,37

те саме в % до попереднього року

%

117

продовження таблиці 16

1

2

3

4

5

6

3.

Чисельність персоналу у звітному році, всього

чол.

53

в т. ч.: - робітників

чол.

40

- спеціалістів

чол.

13

4.

Потреба в персоналі, всього

чол.

73

в т. ч.: - робітників

чол.

61

- спеціалістів

чол.

12

5.

Додаткова необхідність в персоналі, всього

чол.

в т. ч.: - робітників

чол.

- спеціалістів

чол.

6.

Забезпечення додаткової потреби в персоналі:

а) за рахунок прийняття:

  • робітників

чол.

  • спеціалістів

чол.

б) за рахунок випускників навчальних закладів:

  • робітників

чол.

  • спеціалістів

чол.

2.7. Планування фонду оплати праці (ФОП) на підприємстві

Плановий фонд заробітної плати – це сума грошових коштів, передбачених в плановому періоді для виплати працівникам по тарифних ставках, окладах і відрядних розцінках, а також премій з фонду заробітної плати і всіх видів доплат до заробітної плати.

Для розрахунку планового фонду заробітної плати використовують наступні методи: укрупнений, прямого рахунку, нормативний, по елементах.

В курсовій роботі пропонується використати метод прямого рахунку. Даний метод оснований на визначенні планової чисельності персоналу по категоріях і їх середньорічної заробітної плати.

Плановий фонд заробітної плати обчислюється за формулою:

(43);

де – середньорічна заробітна плата одного працівника і-ої категорії в плановому періоді, грн.;

– планова чисельність і-ої категорії персоналу, грн.;

n – кількість категорій персоналу.

Розрахунок планового фонду оплати праці здійснюється в такій послідовності: 1) складається штатний розпис підприємства; 2) для кожної з категорій персоналу, відповідно до систем оплати праці прийнятих на підприємстві, а також виходячи з величини середньомісячної зарплати в даній галузі, розраховується середньомісячна зарплата (посадовий або місячний оклад); 3) розраховується зарплата усіх штатних одиниць відповідно річна та місячна – див. табл. 17.

Таблиця 17

Штатний розпис підприємства

Назва посад

Число штатних одиниць

Посадовий оклад, грн./міс.

Зарплата усіх штатних одиниць

грн./міс.

грн./ рік

1

2

3

4

5

6

1.

Працівники

Механізатор

20

280,00

5600

67200

Тесляр

5

240,00

1200

14400

Пакувальник

15

200,00

3000

36000

Збиральник

20

270,00

5400

64800

Шліфувальник

5

220,00

1100

13200

Контролер по якості

4

250,00

1000

12000

ВСЬОГО

69

17300

207600

2.

Керівники і спеціалісти

Директор

1

948,00

948

11376

Заступник директора з виробництва

1

934,00

934

11208

Заступник директора з маркетингу

1

900,00

900

10800

Головний бухгалтер

1

908,00

908

10896

Бухгалтер касир

1

845,00

845

10140

Бухгалтер по заробітній платі

1

876,00

876

10512

Головний конструктор

1

789,00

789

9468

Головний механік

1

765,00

765

9180

Технолог

1

745,00

745

8940

Начальник відділу реклами

1

634,00

634

7608

Начальник відділу збуту

1

700,00

700

8400

Начальник відділу постачання

1

689,00

689

8268

ВСЬОГО

12

9733

116796

3.

Обслуговуючий персонал

  • прибиральниця

1

178,00

178

2136

  • сторож

ВСЬОГО

1

178,00

178

2136

2

356

4272

РАЗОМ

27389

328668


 
 

Цікаве

Загрузка...