WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

та надходжень негативно вплинули на загальне невиконання товарообігу в розмірі 13,87 тис.грн. Серед вказаних факторів найбільшу питому вагу складає невиконання плану надходження по товарним групам (9,67 тис.грн.). Лише по кондитерським товарам спостерігається тенденція позитивного впливу на обсяг товарообігу зміни надходжень (на 0,64 тис.грн.). Однак ці фактори не змогли суттєво змінити негативну тенденцію, що склалася в фірмі з
Таблиця 6.
Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів
товарного забезпечення (форма 3 торг. )
по ТВП "Дистен"
за 1998 рік.
тис.грн.
№ п/п Найменування товарних груп Товарообіг Запаси на початок Надходження Запаси на кінець Відхилення
по плану фактично по плану фактично по плану фактично по плану фактично Загальне в т.ч. за рахунок зміни
початкових запасі надходжень Кінцевих запасів
1998 рік
1 Хліб, молоко 30,00 32,08 0,00 0,00 35,00 34,26 5,00 2,18 2,08 0,00 -0,74 +2,82
2 Бакалія 85,00 80,20 18,00 15,22 75,00 70,44 8,00 5,46 -4,80 -2,78 -4,56 +2,54
3 Господарські товари 35,00 32,08 12,00 10,88 26,00 23,38 3,00 2,18 -2,92 -1,12 -2,62 +0,82
4 Гастрономія 115,00 112,28 20,00 17,40 105,00 102,51 10,00 7,63 -2,72 -2,60 -2,49 +2,37
5 Кондитерські вироби 60,00 64,16 0,00 0,00 65,00 68,52 5,00 4,36 4,16 0,00 3,52 +0,64
В С Ь О Г О: 325,00 320,80 50,00 43,50 306,00 299,11 31,00 21,81 -4,20 -6,50 -9,67 +5,73
товарним забезпеченням товарообігу. Загальний розмір впливу факторів у 1998 році характеризується такими показниками:
за рахунок зменшення початкових запасів товарообіг не забезпечено товарними ресурсами на 6,5 тис.грн., тобто незаповнення нормативу товарних запасів на початок року негативно вплинуло на невиконання плану товарообігу;
за рахунок невиконання планів надходження товарів по всім товарним групам без виключення не забезпечено виконання плану товарообігу на9,67 тис.грн.;
за рахунок наявності понаднормованих товарних запасів на кінець року по всім видам товарообіг забезпечено товарними ресурсами на 5,73 тис.грн.
Виконання плану роздрібного товарообігу у значній мірі залежить від укомплектованості штатів торгових працівників, забезпеченості торговельних підприємств продавцями, касирами і іншими працівниками, повного використання їх робочого часу, підвищення продуктивності праці.
Аналіз впливу на обсяг реалізації факторів використання трудових ресурсів по фірмі "Дистен" наведено в таблиці 7.
Як свідчать наведені дані, в 1997 році роздрібний товарообіг зріс порівняно з 1996 роком на 98,8 тис.грн. На його розмір позитивно вплинуло підвищення продуктивності праці працівників (на 110,94 тис.грн.), негативно вплинуло зменшення чисельності працівників (на 11,94 тис.грн.).
У 1998 році відбулося збільшення чисельності працюючих на 5 чоловік порівняно з 1997 роком, але цей захід суттєво не вплинув на обсяг товарообігу. На загальний розмір зміни обсягу товарообігу (-16,7 тис.грн.) негативно вплинули два фактори: зниження продуктивності праці працівників (на 105,52 тис.грн.), зменшення чисельності працівників (на 88,82 тис.грн.).
Таблиця 7
Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів використання трудових ресурсів
(чисельності працюючих і продуктивності праці)
по ТВП "Дистен""
тис.грн.
Роки Чисельність працюючих, чол Товарообіг по підприємству Продуктивність праці Зміна обсягу роздрібного товарообігу
загальний в т. ч. за рахунок
чисельності працюючих продуктивності
праці
1996 20 238,70 11,94 --- --- ---
1997 19 337,50 17,76 98,80 -11,94 110,74
1998 24 320,80 13,37 -16,70 88,82 -105,52
Про вплив на загальний обсяг товарообігу величини торгової площі та обсягу товарообігу на 1 м2 торговельної площі по фірмі "Дистен" свідчать дані таблиці 3.1.8.
У зв'язку з тим, що площа магазину за 1996-1998 роки змінилася на
110 м2, приріст товарообігу був отриманий лише у 1997 році за рахунок зміни торгової площі (218,4 тис.грн.), у 1998 році тенденція змінилася у сторону погіршення. За рахунок зниження товарообігу на 1 м2 торгової площі на 0,08 тис.грн. спостерігається спад загального обсягу товарообігу за рахунок зниження товарообігу на 1м2 торгової площі на 16,7 тис.грн.
Підводячи підсумки проведеного дослідження можна зробити такі узагальнюючі тенденції по ТВП "Дистен":
1. зниження в динаміці товарообігу склало 82,1 тис.грн.;
2. нерівномірне виконання плану товарообігу у розрізі кварталів 1997-1998 років;
3. невикористання плану надходжень в цілому по підприємству, так і по більшості товарних груп;
4. аналіз забезпеченості торгового підприємства товарними ресурсами свідчить про те, що по більшості товарних груп план товарообігу недовиконано за рахунок недопоставок товарів і незаповнення нормативу товарних запасів на початок року; перевищення нормативу товарних запасів на кінець 1998 року позитивно вплинуло на виконання плану товарообігу;
5. аналіз впливу на обсяг товарообігу чисельності працюючих та їх продуктивності праці показав, що у 1996-1997 рр. на відхилення товарообігу вплинули два фактори: позитивно - зростання продуктивності праці, а негативно - скорочення чисельності працюючих; у 1997-1998 рр. тенденція змінилася: за рахунок скорочення чисельності товарообіг зріс на 88,82 тис.грн., а за рахунок зниження продуктивності праці товарообіг знизився на
105,52 тис. грн.;
Таблиця 3.1.8
Аналіз впливу на обсяг товарообігу величини торгової площі
та обсягу товарообігу на 1 м2 торгівельної площі
по ТВП "Дистен"
тис.грн.
Роки Торгова площа, кв.м. Т/об на 1м2 торгової площі Т/об по структурному підрозділу, всього Приріст товарообороту
загальний в т.ч. за рахунок зміни
торгової площі обсягу т/о
на 1 м2
1996 120 1,99 238,70 --- --- ---
1997 230 1,47 337,50 98,80 218,40 -119,60
1998 230 1,39 320,80 -16,70 0,00 -16,70
6. дослідження ефективності використання торгової площі дозволило встановити, що весь приріст товарообігу у 1997 році отримано за рахунок зміни торгової площі, у 1998 році ситуація змінилася - товарообіг знизився на 16,7 тис.грн., що пов'язане з зменшенням обсягу товарообігу на 1 м2 торгової площі.
Таким чином, результати проведеного аналізу динаміки показників обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту свідчать про те, що підприємство з року в рік збільшує штат працюючих, виробничі потужності, однак ці всі заходи не дозволяють йому добиватися нарощування обсягів роздрібного товарообороту. Тому необхідно запропонувати ряд напрямків покращення маркетингової діяльності, які дозволять збільшувати обсяги продажу.
Становлення ринкових відносин в економічній системі України вимагає

 
 

Цікаве

Загрузка...