WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

фірмі "Дистен" характеризується наступними даними (табл. 2.).
Фірма "Дистен" план роздрібного товарообігу у 1997р. не виконала в жодному кварталі 1997р. Найбільший процент невиконання характерний для 3 кварталу (93,78%). У 1998 році також спостерігається тенденція з невиконанням планових завдань у трьох кварталах.
У 2 кварталі підприємство перевиконало план товарообороту на 1,63%.
Рівномірний розподіл товарообігу по кварталах року - це основна умова його успішного виконання і динамічності торговельного обслуговування населення. Аналіз питомої ваги кварталів у виконанні роздрібного товарообігу показав, що порівняно з планом, яким передбачалася тенденція на зростання обсягів з 1 кварталу до 4 кварталу 1997р., фактично ситуація характеризується певною ритмічністю в рамках 24-25%. У 1998 році найбільш напруженим запланованим були 3 і 4 квартали, на долю яких приходиться 25,76% обсягу річного товарообігу. Порівняно з минулим роком спостерігається картина по зміні розподілу товарообігу по кварталах.
Таблиця 2
Аналіз виконання плану товарообігу по кварталах
по ТВП "Дистен"
за 1997-1998 рр.
тис.грн.
Період року Минулий Звітний рік Факт. Звітного року Питома вага ( в % до суми )
План Факт Відхилення (+, -) В % до плану В % до минулого року Минулий рік План Факт
1997 рік
1 квартал 1997р. 60,90 85,00 83,60 -1,40 98,35 137,27 25,51 24,29 24,77
2 квартал 1997р. 58,30 85,00 83,90 -1,10 98,71 143,91 24,42 24,29 24,86
3 квартал 1997р. 59,80 90,00 84,40 -5,60 93,78 141,14 25,05 25,71 25,01
4 квартал 1997р. 59,70 90,00 85,60 -4,40 95,11 143,38 25,01 25,71 25,36
1998 рік
1 квартал1998р. - 80,00 79,40 -0,60 99,25 - - 24,24 24,75
2 квартал 1998р. - 80,00 81,30 1,30 101,63 - - 24,24 25,34
3 квартал 1998р. - 85,00 79,90 -5,10 94,00 - - 25,76 24,91
4 квартал 1998р. - 85,00 80,20 -4,80 94,35 - - 25,76 25,00
З метою виявлення причин невиконання планових показників по реалізації проаналізуємо, як виконувалися на протязі 1997-1998 років плани надходження товарів.
Вивчення даних таблиці 3 дозволяє нам встановити, що однією з причин недовиконання плану роздрібного товарообігу є невиконання запланованих надходжень по товарним групам. Так, по всіх товарних групах у 1997 році характерне невиконання планових завдань по надходженню. Загальна сума недовиконання склала 14,6 тис.грн. або 95,44%. Найбільше недопоставлено від постачальників продукції по господарським товарам (7,84 тис.грн.).
У 1998 році ситуація з постачанням товарів не покращилася, а погіршилася (табл. 4). Загальний розмір товарної продукції, що не надійшла у торговельну мережу, склав 6,89 тис.грн. Найкраща ситуація характерна для кондитерських виробів (відсоток виконання поставок згідно з заключеними угодами з постачальниками по кондитерським виробам склав 105,4%), гірша ситуація характерна для бакалійних і гастрономічних товарів, по яким відсоток виконання планових показників відповідно склав 93,92% і 97,63%. Через невиконання по всім товарним групам плану надходження план товарообігу не забезпечений у 1998 році на 6,89 тис. грн. товарною продукцією.
Крім виконання плану надходжень на роздрібний товарообіг впливають ряд факторів. Перейдемо до послідовного їх розгляду і розрахунку.
Одним з факторів, що впливає на формування асортиментної політики і виконання плану товарообігу, є забезпечення торговельних підприємств товарними ресурсами.
Визначимо, як вплинули окремі фактори товарного балансу на обсяг реалізації. В таблиці 5 показані показники товарного балансу за 1998
Таблиця 3
Аналіз виконання плану надходження товарів
по ТВП "Дистен"
за 1998 рік
тис.грн.
№ Товари і товарні групи Н а д х о д ж е н н я в с ь о г о
по плану по факту % виконання плану відхилення від плану (+,-)
1 Бакалія 110,00 106,89 97,17 -3,11
2 Господарські 80,00 76,35 95,44 -3,65
3 Гастрономія 130,00 122,16 93,97 -7,84
В С Ь О Г О: 320,00 305,40 95,44 -14,60
Таблиця 4
Аналіз виконання плану надходження товарів
по ТВП "Дистен"
за 1998 рік.
тис.грн.
№ Товари і товарні групи Н а д х о д ж е н н я в с ь о г о
по плану по факту % виконання плану відхилення від плану (+,-)
1 Хліб, молоко 35,00 34,26 97,89 -0,74
2 Бакалія 75,00 70,44 93,92 -4,56
3 Господарські 26,00 23,38 89,92 -2,62
4 Гастрономія 105,00 102,51 97,63 -2,49
5 Кондитерські 65,00 68,52 105,42 3,52
В С Ь О Г О: 306,00 299,11 97,75 -6,89
Таблиця 5
Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів
товарного забезпечення (форма 3 торг.)
по ТВП "Дистен""
за 1997 рік
тис.грн.
Найменування товарних груп Товарообіг Запаси на початок Надходження Запаси на кінець Відхилення
по плану факт. по плану факт. по плану Факт. по плану Факт. Загальне в т.ч. за рахунок зміни
початкових запасів надходжень кінцевих запасів
1997 рік
Бакалія 120,00 118,13 30,00 26,46 110,00 106,89 20,00 15,22 -1,87 -3,54 -3,11 +4,78
Господарські товари 90,00 84,37 20,00 18,90 80,00 76,35 10,00 10,88 -5,63 -1,10 -3,65 -0,88
Гастрономія 140,00 135,00 35,00 30,24 130,00 122,16 25,00 17,40 -5,00 -4,76 -7,84 +7,60
В С Ь О Г О: 350,00 337,50 85,00 75,60 320,00 305,40 55,00 43,50 -12,50 -9,40 -14,60 +11,50
рік, які по різному вплинули на обсяг реалізації: одні в сторону зменшення, другі - в сторону збільшення. Так, по хлібо-булочним, молочним та бакалійним товарам зміна початкових запасів, надходжень негативно вплинула на загальне невиконання товарообігу. Серед вказаних факторів найбільшу питому вагу складає невиконання плану надходження по цим товарним групам. Ця ж тенденція характерна і для гастрономічних товарів та кондитерських виробів, але збільшення залишків товарів на кінець року позитивно вплинули на обсяг реалізації. Однак цей фактор не суттєвий, і тому не зміг переламати негативну тенденцію, що склалася по надходженню та початковими запасами товарів. Загальний розмір впливу факторів характеризується такими показниками:
за рахунок зменшення початкових запасів товарообіг не виконано на 9,4 тис.грн., тобто незаповнення нормативу товарних запасів на початок року негативно вплинуло на виконання плану товарообігу;
за рахунок невиконання планів надходження товарів по всім товарним групам без виключення товарообіг не виконано на 14,6 тис.грн.;
за рахунок наявності понаднормованих товарних запасів на кінець року по гастрономічній групі і кондитерським виробам товарообіг виконано на 1,62 тис.грн.
Показники товарного балансу за 1998 рік наведені в таблиці 3.1.6. Так, по всіх товарних групах зміна початкових запасів

 
 

Цікаве

Загрузка...