WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

господарського відання або оперативного управління. Джерелами формування майна підприємства є:
- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- придбання майна іншого підприємства чи організації;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування підприємств тагромадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
Управління торгівельним підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Торговельне підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток, порядок використання якого визначає власник підприємства чи уповноважений ним орган згідно з статутом чи чинним законодавством.
Торгівля є однією з небагатьох галузей народного господарства, зайнятих безпосередньо обслуговуванням населення. Тому її нормальний розвиток багато в чому визначає соціальний клімат у суспільстві. Разом з тим період переходу до ринкових відносин поставив її у досить несприятливе економічне становище. Торгівля безпосередньо відчуває на собі всю гостроту кризи: різке падіння обсягів виробництва, лібералізацію цін, зниження грошових доходів населення тощо. Перехід до системи вільного переміщення товарів не привів поки що до формування повноцінного споживчого ринку.Споживчий ринок сьогодні- це ринок деформованої структури попиту через неплатоспроможність населення, ринок товарів низької якості, ринок "човникарів" і перекупників, де масові порушення з боку суб'єктів господарської діяльності стали дуже поширеними. Значно погіршилась якість торговельного обслуговування, звузився асортимент товарів вітчизняного виробництва та супутніх послуг, посилились тенденції до необгрунтованого завищення цін, недобросовісної конкуренції.
Типового характеру набули такі процеси в розвитку внутрішньої торгівлі України:
- не досягли ефективного рівня ринковий механізм взаємодії окремих ланок єдиного циклу "дослідження - виробництво - реалізація - споживання". Особливо слабким виявився взаємозв'язок торгівлі та вітчизняного виробництва;
- на внутрішньому ринку триває процес зникнення багатьох асортиментних груп товарів вітчизняного виробництва, чому значною мірою сприяє витіснення їх імпортними товарами;
- серйозні негативні процеси супроводжують розвиток малого бізнесу в торговельній сфері;
- технологічна політика більшості суб'єктів господарювання зорієнтована на формування інтер'єрів приміщень. В той час як основні фонди торгівлі спрацьовані на 60-70 відсотків, припинились відрахування на науку, нові технології, практично згорнуті прогресивні форми і методи торгівлі;
- погіршилось інформаційне забезпечення статистичними матеріалами;
- незадовільною є інвестиційна ситуація в торгівлі. Капіталовкладення спрямовані, переважно, в об'єкти з невеликою капіталомісткістю (лотки, кіоски). Практично не здійснюються капіталовкладення в будівництво спеціалізованих та універсальних підприємств торгівлі з продажу товарів першої необхідності та масового попиту.
А загалом роздрібна торгівля може бути цікавою і прибутковою справою- все залежить від людей, які нею займаються. Відрізняючою рисою роздрібної торгівлі є те, що вона націлена на кінцевого користувача - роздрібного покупця. Торгувати можна по телефону, по почті, вдома чи в магазині. Товари і послуги, що реалізуються кінцевим споживачам для їх особистого користування можуть коливатися від красовок до акцій, цінних паперів і юридичних послуг.
Можливості професійної діяльності в сфері роздрібної торгівлі дуже привабливі. Роздрібні торговці мають прекрасні можливості матеріальної винагороди і просування по службі. Щедра матеріальна винагорода- лише частина того, що обіцяє робота в роздрібній торгівлі. Існує багато інших стимулів, серед яких: прекрасна професійна підготовка, швидкий ріст відповідальності, можливість самореалізацї, задоволення від роботи.
2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВП "ДИСТЕН".
Перехід України до ринкової економіки поставив перед кожним торговельним підприємством питання про самостійне господарювання. Не виняток тут і мале торгово-виробниче підприємство "Дистен". Торгово-виробниче підприємство "Дистен" (надалі фірма "Дистен") зареєстроване 15 грудня 1991 року, рішенням виконкому Коломийської районної Ради народних депутатів згідно Законів України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність".
Фірма заснована на приватній власності громадян Струк В. Ф. та Дорошенко М. Ф. і керується у своїй діяльності Статутом.
Предметом діяльності фірми є:
виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, меблів та їх ремонт;
здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими, продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної торгівлі;
створення магазинів, об'єктів громадського харчування;
проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької, консультацйної діяльності;
виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції, випуск та реалізація продуктів харчування;
надання кваліфікованих медичних послуг населенню;
надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;
проведення лізінгових операцій;
здійснення зовнішньо-економічної діяльності.
Дана фірма є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок N 358714 в АПБ "Україна" м. Коломия, МФО 336524, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак.
Управління фірмою здійснюють засновники, до їх компетенції входить:
внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;
контроль за фінансовою діяльністю;
призначення директора фірми та інших посадових осіб;
затвердження річних результатів діяльності фірми;
визначення умов оплати праці посадових осіб фірми;
прийняття рішення про припинення діяльності фірми.
Безпосередньо управляє фінансово-виробничою, комерційною діяльністю, призначений засновниками, директор. Ним являється один із засновників фірми -Струк В. Ф. До його компетенції входить:
затвердження внутрішнього розпорядку та системи оплати праці;
керування господарською

 
 

Цікаве

Загрузка...