WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

і відповідає діяльність фірми "Дистен" м. Коломия.
Матеріально-технічна база фірми забезпечує безперебійну її діяльність, однак окремі ланки торгово-технологічного процесу потребують перебудови у відповідності з вимогами часу.
Проведений аналіз процесу управління формуванням асортименту товарів у фірмі "Дистен", дає можливість зробити висновки і внести слідуючі пропозиції.
Процес управління формуванням асортименту товарів фірма здійснює самостійно, виходячи з реального попиту споживачів і в межах повноважень, передбачених статутом.
Організація господарських зв'язків з постачальниками відповідно до ринкових вимог потребує у фірмі досвіду та використання нових підходів в маркетинговій діяльності. Ретельний вибір постачальників пов'язаний з вивченням споживчих характеристик товарів, цін, ритмічності поставок, надійності фірми.
Організація проведення асортиментної політики у фірмі сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого асортименту, підвищенню відповідальності фірми за постійну наявність в продажі необхідних споживачам товарів.
Для раціонального проведення асортиментної політики фірмі необхідно вивчати і прогнозувати попит. Прогнозування умов розвитку фірми дасть змогу вчасно спрогнозувати інфляцію, безробіття, тенденцію до збільшення чи зменшення доходів, перспективи розвитку інвестицій у різні сфери. Орієнтуючись на певні прогнозовані умови, фірма зможе більш ефективно здійснювати прогноз своєї діяльності. На жаль, робота по організації вивчення попиту в фірмі "Дистен" носить не чіткий і не систематичний характер.
Фірма підтримує постійний контакт з потенційними споживачами, які дають їй виключно важливу інформацію про зміни в товарній, ціновій і збутовій політиці, дозволяють пристосувати комерційну діяльність до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються.
Організація просування і стимулювання збуту товарів дозволяє фірмі з однієї сторони краще пристосуватись до змін зовнішніх умов функціонування, а з другої - справляти необхідний вплив на ці умови з допомогою багаточислених каналів.
Аналіз динаміки обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту свідчить про те, що фірма недостатньо використовує наявні матеріальні, трудові і фінансові ресурси з метою вирішення завдань, направлених на максимізацію прибутку і задоволення попиту споживачів у необхідних товарах.
Дляпідвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів фірмі "Дистен" потрібно:
проводити цілеспрямовану асортиментну політику, яка допоможе фірмі визначити конкурентоздатність її товарів на даному продовольчому ринку області, дозволить уникнути значних фінансових, підприємницьких і організаційно-комерційних ризиків. Для цього керівництву фірми потрібно формувати асортиментну політику так, щоб від кожного виду товару отримувати максимальний ефект як в грошовому вираженні, так і в плані задоволення потреб своїх покупців;
підтримувати постійний контакт з потенційними споживачами. З даною метою пропоную управлінському персоналу фірми розробити і використати систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і збереженням даних;
розширювати пошук можливих джерел закупки товарів, створювати додаткові джерела для поповнення товарних ресурсів. З цією ціллю фірмі слід здавати в оренду вільні площі складських приміщень, надавати юридичним та фізичним особам послуги консультаційного та транспортного характеру;
активізувати проведення рекламної діяльності фірми, націленої на інформацію потенційних покупців про якість і властивості товарів, місце торгівлі ними, що особливо стосується реалізації товарів за межами міста. Для підтримання даної пропозиції, пропоную ввести посаду маркетолога, який би постійно організовував і підтримував нові аспекти рекламної діяльності, своєчасно розробляв і надсилав рекламні об'яви, повідомлення в місцеву пресу та телебачення;
налагодити у фірмі використання прогресивних форм і методів вивчення попиту. Проводити різноманітні види виставок, купівельні конференції, тестування товарів, анкетування покупців з метою ознайомлення покупців з товарами-новинками фірми, вияснення думки про них в потенційних покупців;
провести переспеціалізацію кожного магазину фірми, створивши в ньому спеціальні відділи з розширеним асортиментом груп товарів, що збільшить конкурентоспроможність фірми на ринку спеціалізованих підприємств торгівлі;
удосконалити роботу працівників фірми з бухгалтерсько-статистичної звітності, запровадивши використання ПЕОМ, які дають змогу зменшити витрати на їх проведення, збільшить товарообіг та зменшить завантаженість роботи;
розширити діяльність фірми в межах передбачених статутом, зокрема:
- організувати виїзну торгівлю громадського харчування на місця проведення народних свят, в кемпінги, в парки;
- організувати гуртову торгівлю, використовуючи вільні торгові площі фірми;
- здійснювати лізингові операції та проводити зовнішньо-економічну діяльність.
Грамотне управління формуванням асортименту фірмі "Дистен" дозволить вирішити керівництву проблеми покращання фінансового стану та активізувати свою діяльність на конкурентних ринках м. Коломия.
Список використаної літератури.
1.Про підприємництво:Закон України //Урядовий кур'єр.-1991.-7 лютого.
2.Про підприємства в Україні:Закон України //Голос України.-1991.-27 березня.
3.Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення:Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур'єр.-1995.-21 лютого.
4.Баркан Д. І. Управление фирмой в условиях рынка.-Л.:Аквилон.1991.
5.Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности.-М.:Финансы и статистика.-1994.
6.Економіка торгівлі:підручник для вузів.-М.:Економіка.-1990.
7.Коваленко В.В. Повышение эфективности комерческой деятельности торговых предприятий и организаций.-К.:Вища школа.-1990.
8.Маркетинг /под ред. А.Н.Романова./.-М.:Банки і біржі.-1995.
9.Омельянович Л.Стан і проблеми торгівлі України //Економіка України.-1995.-7 липня.
10.Осипова Л.В. Синяева И.М. Основы комерческой деятельности:Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи,ЮНИТИ.-1997.
11.Панкратов Ф.Г. Серегина Т.К. Комерційна діяльність:Підручник для вузів.-М.:Маркетинг.-1996.
12.Прауде В.Р. Білий О.Б. Маркетинг.-К.:Вища школа.-1994.
13.Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Управління прибутком торговельного підприємства.Конспект лекцій.-К.:КТЕІ.1993.
14.Ушакова Н.М. Кукурудза Л.А. Головачук Т.І. Олейник С.І. Економічна стратегія діяльності торгового підприємства в умовах ринкової економіки.-К.:КТЕІ.-1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...