WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота

Комерційна діяльність і асортиментна політика - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Комерційна діяльність"
на тему:
"КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА"
(на матеріалах ТВП "Дистен", м. Коломия)
?
Тема: Комерційна діяльність і асортиментна політика
(на матеріалах ТВП "Дистен")
Зміст
Вступ
1. Роль комерційної діяльності торговельного підприємства.
2. Коротка характеристика ТВП "Дистен".
3. Організація проведення цілеспрямованої асортиментної політики.
4. Організація проведення та стимулювання збуту товарів.
5. Шляхи підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів на торгово-виробничому підприємстві "Дистен".
Висновки і пропозиції.
Список використаної літератури.
ВСТУП
Сьогодні торгівля є однією з основних галузей народного господарства України. Вона перша відчула на собі процеси роздержавлення і приватизації, що є невідємним елементом ринкової економіки. З переходом до ринкових відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни структури ринкового попиту, його кон'юнктурних коливань і все більшого загострення конкуренції на ринку України.
Перехідний період, в якому перебуває економіка України, характеризується рядом негативних явищ, таких як спадом ділової активності, високим рівнем інфляції, дефіцитом товарів вітчизняного виробництва, низькою покупною здатністю населення. За цих умов важливо виробити методи, що впливають на організацію збуту, споживання товарів і послуг, та нові підходи до управління підприємством.
В роки незалежностi Україна вступила в новий перiод свого розвитку, пов'язаний з переходом до ринкових вiдносин, удосконаленням законодавства України, розширенням можливостей повноцiнної господарської дiяльностi пiдприємств торгiвлi i сфери послуг. Юридична i господарська самостiйнiсть пiдприємств, їхня економiчна свобода i рiвноправнiсть як суб'єктiв ринку, надають пiдприємствам широкий простiр комерцiйнiй iнiцiативi, самостiйностi в прийняттi рiшень iз питань комерцiйних зв'язкiв, використання фiнансово-кредитного механiзму.
Передумовами формування i регулювання цього процесу є перехiд вiд централiзованого розподiлу товарних ресурсiв до вiльного їхнього продажу. Перед тим, як товар переходить до кінцевого споживача, проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організація та формування асортименту, стимулювання збуту, сервісне обслуговування. Дані операції є взаємопов'язаними і основними у комерційній роботі торгового підприємства.
Тому, на мій погляд, дослідження вище перерахованих питань є найбільш важливими для торговельних підприємств, а обрана мною тема курсової роботи являється актуальною.
Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з питань управління формуванням асортименту товарів в процесі комерційної діяльності, розробці перспективних шляхів асортиментної політики ТВП "Дистен", направлених на корінні зміни в організації і управлінні комерційної діяльності підприємства.
Предметом дослідження є процес управління формуванням асортименту товарів на підприємстві.
Об'єктом дослідження вибрано ТВП "Дистен", м. Коломия.
Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ТВП "Дистен".
1. РОЛЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
Щоб успішно орієнтувати виробництво на вимоги ринку, потрібно перш за все добре його знати. Інформаційний інструментарій комерційної діяльності - це, по суті, його буквар, який повинен бути освоєним кожним, хто взявся за цю справу. Вивчення ринку - важлива функція комерційної діяльності, в результаті реалізації якої, підбираються потенційні покупці. Перша ступінь в цьому процесі - сегментація ринку, поділ його, що дозволяє модифікувати якісні характеристики товару у відповідності з запитами окремих груп потенційних споживачів, створює основу для вибору стратегії і дає можливість більш-менш точно визначити сумарний об'єм ринку. Сегментація дає конкретні аргументи для реклами і продажу товарів відповідної номенклатури, визначених споживчих властивостей.
Західнонімецький маркетолог Г.-Г.Леттау розробив сукупність критеріїв для проведення сегментації ринку, яка представлена на рисунку 1.
Серед критеріїв групи "А" прикладом географічної сегментації може бути експорт в тропічні країни, країни скандинавського ринку, в країни ЄЕС. Зрозуміло, що тут важливо враховувати не тільки національні традиції і переваги, але і особливості економічної ситуації (фінансовий стан, податки, форми контролю експорту та інші), кліматичні і інші особливості. Серед фірмово-демографічних характеристик особливе місце займають виробничо-економічні параметри підприємства-споживача, специфіка його приналежності до того чи іншого сектора економіки, використовувані форми господарювання, традиції і імідж підприємства. Галузева сегментація ринку виробничих підприємств виражена. Що стосується техніко-прикладних сегментів ринку, то вони визначаються сукупністю технічних прийомів, використовуваних виробником.
?
сегменти ринку А. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж підприємствам Географічні (регіональні)
Фірмово-демографічні, орієнтовані на галузь
Техніко-прикладні
Б. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж споживачам Географічні (регіональні)
Соціально-демографічні
Соціально-економічні
Орієнтовані на споживання певного типу
Орієнтовані на засоби
масової комунікації
Орієнтовані
на життєвий стиль
Психологічні
В. Сегменти ринку, які випливають з вибраної ринкової стратегії Визначені продуктом
Орієнтовані на ціни
Орієнтовані на якість
Визначені
стратегією збуту
Рис. 1.1.1 Сукупність критеріїв для проведення сегментації
ринку
Сегменти ринку, які орієнтовані на продаж індивідуальним споживачам (група "Б"), найбільш різноманітні. Серед соціально-демографічних характеристик у відповідності, наприклад, ринку приладдя для гоління - інформація про кількість чоловіків і жінок, яким за 16; для визначення тиражу вузівського підручника - інформація про кількість студентів відповідного профілю підготовки.
Соціально економічні сегменти ринку споріднені з соціально-демографічними, але пов'язані з рівнем життя конкретних соціальних груп, які володіють дорогими предметами довготривалого користування.
Сегменти, які орієнтовані на особливості споживання, враховують гурмани заморожених продуктів, радіолюбителі, які переважно купляють окремі деталі для

 
 

Цікаве

Загрузка...