WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування стратегічного потенціалу, як основа функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку економіки - Реферат

Формування стратегічного потенціалу, як основа функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку економіки - Реферат

Реферат на тему:

Формування стратегічного потенціалу, як основа функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку економіки

З розвитком економіки та бізнесу змінюється характер та напрями процесів організації виробництва, реалізації продукції та послуг, інвестування та конкуренції підприємства. Чітко розроблена стратегія забезпечує підприємствам виживання в сучасному середовищі, комерційний успіх та стійкий розвиток.

В умовах конкурентного економічного середовища максимальні можливості промислового підприємства визначаються не максимальними можливостями випуску продукції, а спроможністю підприємства передбачити потенційні зміни в зовнішньому середовищі та готовністю гнучко реагувати на зміни[4.45].

Серед теоретичних досліджень, які висвітлюють різні аспекти, управління стратегічним потенціалом підприємства, механізмів його формування і регулювання слід визначити наукові роботи С. Ю. Хамініч, В. В.Микитенко, І. А. Ігнатьєвої , А. Бородіна, А. Тряпухіна, А. Коган, І. Ансофф, М. Портер, М. Мінцберг,

Підтримка конкурентних переваг промислового підприємства потребує виконання цілого переліку нових функцій (бізнес - процесів). До таких функцій зараховують спроможність до аналізу макросередовища, до виділення актуальних потреб та вимог споживачів, до висування та формування конкурентноспроможних ідей у галузі, до створення та виробництва нової продукції та послуг. Виконання цих функції можливе лише за умов їх забезпечення необхідними ресурсами - технічними, технологічними, кадровими, інформаційними, фінансовими. Оскільки ресурси які має підприємство, завжди обмежені, то вони повинні бути розподілені між вище названими функціями таким чином, щоб досягти максимально - можливого системного ефекту[3, 77].

В сучасному хаотичному середовищі стратегія підприємства розробляється з метою максимального використання внутрішнього потенціалу[2, 8].

Тому, в літературі і практиці використовується термін стратегічний потенціал підприємства, який є сукупність наявних ресурсів та можливостей для розробки та реалізації стратегії підприємства.

Реальне ринкове середовище характеризується крайньою нестабільністю і непередбачуваністю подій, недостатньо ефективним економічним законодавством, відсутністю розвиненої інфраструктури. Ці та інші фактори роблять неможливе нормальне функціонування українських підприємств. Для покращення ситуації необхідно сформувати більш стабільні і сприятливі умови, що забезпечать підприємствам досягнення визначених ними довгострокових цілей свого розвитку. Визначальною умовою, є формування стратегічного потенціалу підприємства. Керівники проаналізувавши вплив факторів зовнішнього середовища можуть передбачити наявність потенційних загроз і можливості їх усунення[5,5-6].

Доцільним є розгляд етапів формування стратегічного потенціалу підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища:

 • зменшення впливу на діяльність підприємства політичних факторів, які є джерелом невизначеності;

 • збільшення впливу ринкових факторів, що безпосередньо впливають на ефективність роботи підприємства й аналіз яких дозволяє його керівництву уточнити стратегію і зміцнити позиції на ринку;

 • постійний контроль за технологічним середовищем, з метою ідентифікації змін;

 • аналіз факторів конкуренції, що дозволяє керівництву здійснювати постійний контроль за діями конкурентів;

 • важливу роль відіграють соціальні фактори, що включають такі показники, як зміна суспільних цінностей, настанови, відносини, сподівання, інтерес;

 • державний вплив, коли держава завжди виконує визначені економічні функції і встановлює систему нормативних актів, що регулюють діяльність суб'єктів ринку.

В такому випадку аналіз зовнішнього середовища дозволяє сформувати перелік загроз, які можуть вплинути на діяльність підприємства в цілому [1,96-97].

Література:

 1. Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия // Проблемы теории и практики управления - 2003. - №6. - С.96 - 100.

 2. Ігнатьєва І. А. Методичні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства. //Проблеми виробництва - 2005. - №1. - С. 8-12.

 3. Микитенко В. В., Ігнатьєва І. А. Діагностика стратегічного потенціалу підприємства // Вісник екномічної науки України - 2005. - №2. - С. 77-80.

 4. Сатуріна С. Визначення місця стратегічного потенціалу в управлінні підприємством // Економіст - 2007. - №2. - С. 45-47.

 5. Тряпухин А., Коган А.Стратегические приоритеты предприятия // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция - 2004. - №2. - С. 4-11.


 
 

Цікаве

Загрузка...