WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Визначення рівня організаційної сталості підприємства - Реферат

Визначення рівня організаційної сталості підприємства - Реферат

Реферат на тему:

Визначення рівня організаційної сталості підприємства

Забезпечення злагодженої й ефективної роботи підприємств промисловості передбачає розгляд кожного суб'єкта господарювання як соціально-економічної системи, що обумовлено наявністю зв'язків і властивостей такого характеру. Важливе значення для забезпечення стійких темпів зростання виробництва промислової продукції високої якості має стала соціально-економічна система підприємства, яка повинна розглядатися у двох аспектах: фінансовому й організаційному.

Ефективна організація управління підприємством характеризується такою структурою системи управління, яка тісно пов'язана з динамічними характеристиками його соціально-економічної системи та її сталістю.

У широкому розумінні сталість - це розуміють стан системи, при якому кількісні характеристики її елементів, а також їхні властивості та відносини залишаються незмінними при перетворенні системи, що викликано змінами у середовище її функціонування [1].

Організаційна сталість суб'єкта господарювання впливає на його діяльність, дозволяючи приймати та реалізовувати ефективні управлінські рішення. При цьому, організаційна сталість передбачає формування та реалізацію організаційного механізму, який дозволяє соціально-економічній системі підприємства адекватно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, зберігаючи визначені зв'язки та властивості, що дозволяють досягати певної мети діяльності та розвитку.

Особливе значення для забезпечення сталої соціально-економічної системи підприємства має визначення змісту видів організаційної сталості. Абсолютна сталість передбачає збереження зв'язків і властивостей системи під час впливу на неї усіх факторів будь-якої спрямованості та характеру. Відносна сталість соціально-економічної системи підприємства припускає збереження деякої частки зв'язків і властивостей системи при спрямованому впливі факторів. Індиферентна сталість характеризується появою нових зв'язків і властивостей системи після випробуваного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Стан несталості соціально-економічної системи підприємства характеризується хаотичними зв'язками її елементів, а в деяких випадках повною втратою цих зв'язків і властивостей.

Тому доцільно визначити рівень організаційної сталості соціально-економічної системи підприємства шляхом розрахунку інтегральних показників у такій послідовності.

На першому етапі необхідно визначити інтегральні показники, які характеризують організацію на кожному рівні управління: підприємства в цілому, його економічною та соціальною підсистемами; функціональними підсистемами; окремими структурними підрозділами; трудовими колективами та працівниками.

На другому етапі мають бути оцінені отримані інтегральні показники та залежно від результатів прийняті рішення, спрямовані на вдосконалення організації управління на кожному рівні для забезпечення ефективної діяльності та розвитку соціально-економічної системи підприємства.

На третьому етапі необхідно виявити причини, які викликали негативні відхилення розрахункових значень інтегральних показників від нормативних (бажаних, тобто таких, які забезпечують заплановане функціонування соціально-економічної системи підприємства).

Очевидно, що для поліпшення значень інтегральних показників, які характеризують рівень організації управління соціально-економічною системою підприємства, необхідно розглянути можливості вдосконалення структурних складових організаційного механізму.

Важливим моментом забезпечення організації сталого розвитку служить той факт, що кожне підприємства, виходячи зі специфіки діяльності, цільових настанов і обмежень, а також отриманих результатів досліджень організаційної сталості на кожному рівні соціально-економічної системи, має розробляти та реалізовувати сукупність заходів, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для досягнення поставлених цілей його діяльності та розвитку. При цьому кожен захід ще на стадії його розробки має бути оцінений з погляду того, що його реалізація має змінити значення інтегрального показника, який служить індикатором організаційної сталості підприємства. Це дозволить вибрати із сукупності запропонованих заходів ті, реалізація яких здатна зміцнити сталість соціально-економічної системи підприємства та скоротити витрати економічних ресурсів.

Таким чином, забезпечення ефективної реалізації організаційного механізму управління підприємством спрямовано на зміцнення організаційної сталості його соціально-економічної системи. Розрахунок інтегральних показників, які характеризують організаційну систему підприємства у межах організаційного механізму управління необхідний для оцінки рівня сталості та прийняття рішень, спрямованих на забезпечення сприятливих умов діяльності та розвитку суб'єктів господарювання в промисловості. Це дозволить забезпечити злагоджену роботу у межах економічної підсистеми підприємства, соціальної підсистеми підприємства, окремих функціональних і структурних підрозділів, трудових колективах, а також організувати ефективну діяльність кожного працівника та створити сприятливі умови для трудової діяльності.

Література:

  1. Бердникова Т. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, 2001.- 216 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...