WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - Реферат

РОЗШИФРОВКА МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

Норма технічна у метрах квадратних (Nтех.м.кв.) розраховується шляхом помноження норми технічної у погоних метрах (Nтех.п.м.) на ширину тканини

(Ш тк.) та на ширину кромки (Ш кр.).

Nтех.м.кв. = Nтех.п.м. * Ш тк. * Ш кр.

Ціна оптова погоного метра тканини (Цопт.п.м.) розраховується шляхом вирахування з ціни вільної (Ц віл.) суми націнки на додаткову вартість (Е НДВ) і суми націнки торгівельних організацій (Е Нт).

Ц опт.п.м. = Ц.віл. -П ПДВ-Е Нт

Ціна оптова одного метра квадратного (Ц опт.м.кв.) розраховується шляхом поділення ціни оптової одного погоного метра (Ц опт.п.м.) на ширину тканини без кромки

Ц опт.м.кв. = Ц опт.п.м.

Штк.-Шкр.

Вартість матеріалу у оптових цінах (S м.кв.) розраховується шляхом помноження ціни оптової одного метра квадратного (Ц опт.м.кв.) на норму технічну у метрах квадратних (Nтех.м.кв.).

S м.кв. = Ц опт.м.кв. * Nтех.м.кв

Сума транспортно-заготовчіх витрат (Е В тз) розраховується шляхом обчислення відсотку транспортно-заготовчих витрат (% В тз) від загальної вартості основних матеріалів(Вт.заг).

Е В тз = Вт.заг. * % Втз

100

Сума уцінки маломірних залишків (Е у) розраховується шляхом обчислення відсотку уцінки (% у) від вартості тканин (Вт тк.).

E. у = Вт тк. * % у

100 *100

Сума від реалізації відходів (Е Рв) розраховується шляхом обчислення відсотку реалізації (% Рз) від вартості тканин (Вт тк.).

Е Рв = Вт тк. * %Рв

100

Вартість основних матеріалів за відрахуванням відходів складається з суми загальної вартості основних матеріалів, сумі транспортно-заготовчіх витрат, суми уцінки маломірних залишків та суми від реалізації відходів.

Вт осн.м. = Вт.заг. + Е В тз. + Еу + ЕРв

ТАБЛИЦЯ 1.4.3. РОЗРАХУНОК ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

НА ВИРIБ

Статті витрат

Відсотки%

%

Сума витрат

За проектом грн.

По підприємству , грн.

1. Відрядна розцінка за пошив виробу

2,67

3,15

2.Відрядна розцінка за підготовку тканини до розкрою та розкрій, попереднє дублювання деталей

10

0,267

0,315

3. Розцінка за централізоване виготування бортової та інших прокладок, дублювання матеріалів, вишивку

5

0,1335

0,1575

4. Розцінка за обробку виробу в цеху ВТО

5

0,1335

0,1575

РАЗОМ заробітна плата відрядна

3,204

3,62

5. Премії

25

0,67

0,79

6. Надбавки і додатки

18

0,48

0,57

РАЗОМ заробітна плата на вироб

4,354

4,825

ТАБЛИЦЯ 1.4.4. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ

Статті витрат

Дані для розрахунку

Сума

витрат за проектом

Сума

витрат по підприєм.

1. Основні матеріали за вирахуванням відходів

2. Вартість обробки :

2.1. Основна заробітна плата виробничим робітникам

2.2. Додаткова зарплата виробничим робітникам

2.3. Відрахування на соціальні заходи

2.4. Витрати на підготовку та освоєння виробництва

2.5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

2.6. Загальнофабричні витрати

12%

38,06%

10%

45%

80%

76,37

4,354

0,52

1,66

0,43

1,96

3,48

76,37

4,825

0,58

1,84

0,48

2,17

3,86

Всього вартість обробки

12,404

13,755

Виробнича собівартість виробу

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Повна собівартість виробу

120%

5,02%

88,774

5,22

0,22

94,214

90,125

5,79

0,24

96,155

Рентабельність

12%

11,31

11,54

Ціна оптова

105,524

107,695

Податок на додаткову вартість

20%

21,10

21,54

Націнка торгівельних організацій

12%

12,66

12,92

Вільна ціна

139,284

142,155

ТАБЛИЦЯ 1.4.5. РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Річний випуск

тис .од .

Товарна продукція в оптових цінах

Обсяг продукції по собівартості

Прибуток

Рентабельність.

відсотки

один . грн .

сума

тис . гри .

один . грн .

сума

тис . грн .

один . грн .

сума тис. грн.

318,5

105,524

33609,394

94,214

30007,159

11,31

3602,235

12

Р= ПР* 100%

С/Вт

Р= (23,99*100) /199,924 = 12

В 1грн ТП = С/Вт

Цопт

В 1грн ТП = 199,924 / 223,914 = 0,89

1.5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТАБЛИЦЯ 1.5.1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Показники

Один. вимір

Величина показника

Величина змін

Проектируємий

діючий

абс. різниця

%

1 .Потужність цеху за рiк

один.

318,5

297,48

21,02

6,6

2.Чисельність робітників у цеху

люд.

289

289

3. Трудомісткість виготовлення виробу

с

6024

6424

400

6,2

4. Продуктивність праці на одного робітника у зміну

шт

1,21

1,13

0,08

6,6

5. Розцінка відрядна

грн.

2,67

3,15

0,48

6,2

6. Середньомісячна зар. плата

1 робітника

1 працюючого

грн.

грн.

381,83

386,22

364,75

367,12

17,08

19,1

4,6

5,2

7.Собівартість одиниці виробу

грн.

94,214

96,155

1,941

2,02

1,

8.Ціна оптова

грн.

105,524

107,695

2,171

2,01

9.Ціна вільна

грн.

139,284

142,155

2,871

2,02

Порівняльний аналіз ТЕП курсової роботи і підприємства .

Економічний аналіз господарської діяльності - це комплексне вивчення роботи цеха з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів і подальшого підвищення ефективності господарювання.

Економічний аналіз - важливий етап процесу керування, мета якого полягає в тому, щоб дати належну оцінку стану об'єкта і показати, наскільки цей стан відрізняється від потрібного,


 
 

Цікаве

Загрузка...