WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку - Курсова робота

Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку - Курсова робота

2.3. Функції торговельних посередників.

Види і характер торговельно-посередницьких операцій обумовлюються функціями, які виконуються посередниками:

 • Дослідницька робота — збір інформації, необхідної для планування і покращання обміну.

 • Стимулювання збуту — короткотермінові заходи, спрямовані на збудження швидкої реакції ринку у відповідь на пропоновану фірмою продукцію.

 • Встановлення контактів — налагодження і підтримання зв'язків з потенційними покупцями.

 • Пристосування товарів — підгонка товару під вимоги покупців.Це стосується таких видів діяльності як виробництво, сортування,монтаж,упакування.

 • Проведення переговорів — спроби узгодження цін та інших умов для подальшого акту передачі власності.

 • Організація товароруху — транспортування і складування товарів.

 • Фінансування — пошук та використання кошт для покриття витрат діяльності з доставки товарів до споживачів.

 • Пийняття ризику — прийняття на себе відповідальності за доведення товарів до кінцевих споживачів.

  Виконання перших п'яти функцій сприяє заключенню угод, а наступних трьох — виконанню уже заключених угод.

  Питання не в тому, чи потрібно ці функції виконувати—потрібно і обов'язково,-- а скоріше у тому, хто повинен їх виконувати. Всім цим функціям властиві три загальні властивості: вони поглинають дефіцитні ресурси; нерідко можуть бути виконані краще завдяки спеціалізації; можуть виконуватися і посередниками, і виробником. Якщо частину їх виконує виробник, його витрати відповідно зростають, а, значить ціни на товар повинні бути вищими. При передачі частини функцій посередникам витрати, а внаслідок, і ціни виробника нижчі. Посередники у цьому випадку повинні вилучати плату, щоб покрити свої витрати по організації робіт.

  2.4. Посередницькі операції, об'єкти і суб'єкти посередницьких операцій.

  Найбільш характерними посередницькими операціями в рамках перелікованих функцій являються операції по перепродажу товарів, комісійні, обмінні, консигнаційні, брокерські, агенські, лізингові, біржові, аукціонні.

  Посередники здійснюють операції на ринках засобів виробництва, сировини, нерухомості, товарів, послуг, цінних паперів, інтелектуальної власності. Відповідно і об'єкти посередницької діяльності відповідають виду ринку і його особливостям. Інакше кажучи, об'єктами посередницьких операцій виступають продукція промислового призначення, товари широкого вжитку, послуги, цінні папери тощо.

  Суб'єктами торговельно-посередницької діяльності являються фізичні та юридичні особи:торговці по договору, торгові агенти, комісійні фірми, консигнаційні склади, лізингові компанії, аукціонні центри, біржі та ін. Суб'єкти посередницької діяльності діляться на незалежні, частково залежні і залежні. Залежність настає в силу територіального цінового та інших обмежень посередника з боку замовника.

  Основні елементи торговельного посередництва представлені в таблиці.що подана нижче. На практиці їх значно більше,причому коло посередницьких операцій розширюється. Одночасно зростає і кількість посередників — оптових і дрібнооптових фірм, консигнаційних складів брокерських контор, дистриб'юторів,

  ділерів. Уже тепер вони контролюють значні території і сегменти внутрішнього ринку України.

  По мірі посилення позицій торгових посередників, товаровироб-

  ники,експортери ,крупні споживачі продукції все більше віддають їм перевагу в забезпеченні процесу купівлі-продажу. Але розвиток торговельно-посередницької діяльності пов'заний зі значними труднощами і складними проблемами.

  Зміст торговельного посередництва

  Вид операції

  Об'єкт

  Ступінь залежності

  Характер

  посередництва

  посередника

  взаємовідносин

  Перепродаж товарів

  Засоби праці, товари,сировина

  Незалежний,частково незалеж-ний

  Діє від свого імені і за свій рахунок

  Консигнування

  Товари,сировина на

  Частково залежний

  Від свого імені за

  міжнародних ринках

  рахунок консигнанта

  Обмін

  Продукція,сировина,

  Частково залежний

  Від імені і за раху-

  товари

  нок третьої особи

  Агентськ

  і

  Всі види товарів та

  Частково залежний

  Від імені і за раху-

  операції

  послуг

  нок третьої особи

  Брокерські

  Здійснює фактичні

  Залежний

  Від імені і за раху-

  операції

  дії з товаром

  нок третьої особи

  Лізингові операції

  Обладнання,тран-

  Незалежний

  Від свого імені і за

  спортні засоби,ма-

  свій рахунок

  шини,складські при-

  міщення та ін.

  Біржові операції

  Біржові товари (біля

  Незалежний

  Від свого імені за

  70 найменувань)

  рахунок учасника

  торгів

  Аукціонні операції

  Аукціонні товари

  Незалежний

  Від свого імені за

  (6-7 груп)

  рахунок третьої

  особи

  3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні.

  Найбільш складною і нерозв'язаною проблемою розвитку торговельного посередництва являється слабка правова база.

  Потрібно відмітити,що правова база регулювання торговельно-посередницької діяльності, як і всього економічного обороту , складається із фрагментів непрямих законів. В її основі лежать також відомчі нормативні акти, різні інструкції і положення, а частіше за все розробки самих посередників. Зрозуміло,що таку базу неможливо вважати прийнятною.

  Необхідні прямі закони, систематизовані норми права. Мова йде перш за все про прийняття Закону України "Про торгівлю". Такий закон буде сприяти ефективному регелюваннювсієї сукупності відносин,які виникають у сфері торгівлі. Разом з тим , в будь-якому варіанті такий закон не в змозі охопити і тим більше регулювати багатоманітність аспектів торговельно-посередницької діяльності. В зв'язку з цим дуже важливо прискорити прийняття Цивільного(Комерційного) Кодексу, відобразивши у ньому види договорів торговельно-посередницької діяльності і регелювання договірних відносин. Як не парадоксально звучить, але сьогодні, по суті, відсутні норми регулювання таких специфічних договорів, як договір про надання права продажу товарів(не говорячи вже про кваліфікацію діяльності дистрибьютерів, ділерів), договір консигнації,агенський договір, біржевий контракт, договір лізингу, договір аукціонного продажу та ін. Між тим на практиці операції в рамках таких договорів здійснюється досить широко.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...