WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

НОП визначається різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) господарської діяльності підприємства. Перш за все результат (ефект) виробництва буває економічним або соціальним. Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати виробництва на підприємстві (в об'єднанні підприємств). До таких показників відносяться обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції, величина одержаного прибутку, економія тих чи інших видів виробничих ресурсів або загальна економія від зниження собівартості продукції тощо. Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці та побуту, стану оточуючого середовища, загальної безпеки життя тощо. Соціальні наслідки виробництва можуть бути не лише позитивними, але й негативними (наприклад, поява безробіття, посилення інфляції, погіршення екологічних показників). Вони мають ту особливість, що далеко не всі з них піддаються кількісному вимірюванню. У зв'язку з цим на підприємствах визначають, оцінюють і регулюють (у межах своїх можливостей) як економічну, так і соціальну ефективність виробництва (продуктивність системи) [17, c.168].
В залежності від об'єкту, стосовно якого визначають результативність заходів НОП, розрізняють локальний і народногосподарський ефекти. Локальний ефект означає конкретний результат виробничо-господарської чи іншої діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск. Якщо ж виробництво продукції на даному підприємстві вимагає додаткових витрат ресурсів, але її споживання (використання) на іншому підприємстві пов'язане з меншими експлуатаційними витратами або іншими позитивними наслідками діяльності, то йдеться про визначення народно-господарського ефекту, тобто спільного ефекту у сферах виробництва і споживання відповідних виробів (послуг). Внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства, впровадження на ньому прибуткових певних технічних, організаційних або економічних заходів має місце первісний (одноразовий) ефект. Проте майже завжди початковий ефект може повторюватися і примножуватися завдяки багатонапрямковому та багаторазовому використанню таких заходів не лише на даному, але й інших підприємствах, сферах діяльності.
Отже, наукова організація праці передбачає систематичне впровадження досягнень науки і передового досвіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ "ЛУГОК".
2.1 Загальна характеристика та основні показники діяльності підприємства.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугок" розташоване в передмісті Коломиї, на одній з вулиць паралельної головної вулиці Гетьмана Івана Мазепи. Підприємство складається з двох складових структурних частин: офісу-канцелярії і виробничого цеху.
Рисунок 2.1 - Схема розміщення ТзОВ "Лугок"
Офіс знаходиться поруч з виробничими приміщеннями.
Виробничі приміщення знаходяться на території колишньої бази районної споживчої спілки, де підприємство викупило один із численних складових приміщень і переобладнали його на цех по переробці деревини.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугок" створене згідно з рішенням установчих зборів засновників громадян України та Чехії від 1 грудня 2000 року і діє у відповідності до Законодавства Україна.
Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лугок" виступили юридичні та фізичні особи України та Чехії:
- ТзОв "Sidc S.R.O" - Чехія;
- Угорський Михайло Ількович;
- Лубів Василь Петрович;
Підприємство було створене з метою отримання прибутку від господарсько-фінансової діяльності, виробництва продукції і товарів народного споживання, комерційної діяльності та інших видів підприємницької діяльності.
На початках свого розвитку підприємство немало змоги придбати навіть власні станки (не говорячи про цих), тому воно вимушене було орендувати цех із його обладнанням у ВПТУ-14. Хоча в училищі, є одна з найкращих технологічних баз, але обладнання вже добряче застаріло. Це стало зрозуміле коли керівництво підприємства відвідали своїх чеських колег і ознайомилися з їх обладнанням. Тому товариство на чергових установчих зборах прийняло рішення про купівлю складського приміщення у міжрайбази, що якраз розпочала розпродувати своє майно. Після довгих приговорів було заключено договір про взяття складу в довготермінову оренду з подальшим його викупом.
Вже восени 2001 року розпочалися роботи по переобладнанню роботи по переобладнанню складу в виробниче приміщення. Поряд з цим проводилися роботи по ремонту цього приміщення.
Початок 2002 року ТзОВ "Лугок" зустрів з новим цехом і з новим деревообробним обладнанням, яке було перевезене з Чехії і встановлене в тільки що відремонтованому цеху.
З цього часу розпочалася справжня діяльність підприємства. Маючи в своєму розпорядженні власне устаткування підприємство швидко змогло налагодити безперебійне виробництво, потужність якого поступово зростає до масштабів, про які навіть і не сподівалися.
В даний момент підприємство далі розвивається, впроваджує нові типи продукції і з надією та великими сподіваннями дивиться в майбутнє.
Структура підприємства
Рисунок 2.2 Структура підприємства
Підприємство за своїми розмірами є доволі малим, тому чіткої структури виділити неможливо, але є все таки в загальному складається з двох складових структурних частин: адміністрації і виробничого підрозділу.
Адміністративний підрозділ складається з головного бухгалтера і касира, що виконують роботу також і секретаря-референта, друкарки, фінансиста, менеджера…
Виробничими підрозділами має більш чітку структуру. Він складається з головного технолога, що слідкує за виробничим процесом, і бригадира, що виконує обов'язки старшого майстра, тобто є старшим над майстрами. Бригадир керує роботою, правильно розподіляє її.
Ще нижчим щаблем цієї структури є звичайні робітники і спеціалісти (тобто спеціалізовані робітники). На перший погляд має ними немає різниці, але це не так. Робітники, як правило, мають лише середньо-спеціальну освіту, і стаж роботи не більше 3-х років. Спеціалісти ж, мають або вищу освіту, або стаж роботи понад 4 роки, причому частина його проходила закордоном.
Характеристика обладнання
Всі операції, пов'язані з обробкою деревини, на сучасних підприємствах виконуються на високопродуктивних верстатах різних конструкцій. У зв'язку з широкою номенклатурою виробів з деревини виникла потреба створення великої кількості різних за технологічними і конструктивними параметрами д/о верстатів.
Залежно від методу обробки деревини різання та технологічного застосування розрізняють д/о верстати:
- для розпилювання колод і брусків (лісопильні рами, круглопилкові верстати, стрічкопилкові верстати для колод);
- для розкрою дошок, брусків та щитів

 
 

Цікаве

Загрузка...