WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

рік
Актив 2004 2006 Питома вага Зміни
2004 2006 в абсолютних величи-нах у питомій вазі
1.Необоротні активи 79,3 62,4 65,9 48,6 -16,9 -17,3
2.Оборотні активи 41,0 66,1 34,1 51,4 +25,1 +17,3
У тому числі:
- виробничі запаси 12,5 20,3 10,4 15,8 +7,8 +5,4
- готова продукція 0,6 0,9 0,5 0,7 +0,3 +0,2
Дебіторська заборгованість 11,9 24,5 9,9 19,1 +12,6 +9,2
заборгованість з бюджетом 5,3 17,5 4,4 13,6 +12,2 +9,2
грошових коштів 8,5 219 7,1 2,2 -5,6 -4,9
інша поточна заборгованість 2,2 - 1,9 - -2,2 -1,8
Баланс 120,3 128,5 100 100 +8,2 0
Пасив власний капітал
В тому числі статутний капітал 101,3 101,3 - - - -
- за розділом власн. Капіталу 98,5 96,9 81,9 75,4 -1,6 -6,5
4.Поточні зобов'язання 21,8 31,6 18,1 24,6 +9,8 +6,5
В тому числі кредитна заборгованість 15,2 22,2 2,6 17,3 +7,0 +4,7
Баланс 120,3 128,5 100 100 +8,2 0
За 2 роки (2004-2006 р.) капітал підприємства збільшився на 8,2тис.грн. і становить 128.5 тис.грн. Але відсутня заборгованість прострочена банком і бюджету, а навпаки ще й бюджет винен не відшкодовувань ПДВ (податок на додану вартість) в сумі 17,5 тис.грн.
На підприємстві запаси і затрати не перевищують розмір мінімальних джерел їх формування (власний оборотний капітал, довгострокові та короткострокові кредити і позики).
Уперше поняття і загальну форму порівняльного балансу на основі балансу підприємства запропонував засновник балансоведення Н.А. Блатов у 1920-х роках.
Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від стану грошових коштів, які є наймобільнішою частиною оборотних коштів. Сума грошових коштів повинна бути такою, щоб її вистачило для прикриття всіх першочергових платежів.
В ТзОВ "Лугок" загальна сума грошових коштів змінилася з 8,5 грн. до 2,9 тис.грн. тобто зменшилася на 5,6 тис.грн., тобто на 4,9 %.
Збільшилась на підприємстві дебіторська заборгованість, що є як безпроцентна позика клієнтом.
Відвернення коштів у дебіторську заборгованість призводить до фінансових ускладнень, підприємство відчуває брак коштів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати, розрахунків із постачальниками, бюджетом. Окрім того, заморожування коштів призводить до сповільнення оборотності капіталу. Тому варто вести на ТзОВ "Лугок" передоплату за продукцію, бо із-за зростання дебіторської заборгованості відчувається брак коштів грошових на рахунку підприємства.
3. Вдосконалення організації праці та виробництва на підприємстві
3.1. Основні напрямки вдосконалення організації праці
та виробництва на підприємстві
Існує багато шляхів вдосконалення існуючої організації виробництва. Одним із таких шляхів є більш раціональне розміщення виробничих приміщень. Тобто повинен бути зручний зв'язок між цехами та підсобними приміщенням.
Другим напрямком являється механізація як основних трудомістких робіт, так і якомога в більшій степені механізація всіх інших робіт. Механізація праці також дозволить скоротити штат робітників до необхідного, що позначиться на економічних показниках підприємства.
Важливе значення для організації умов також модернізація обладнання та заміна старого устаткування на нове, яке значно відрізняється за продуктивністю від старого. Переваги нового устаткування являються у зручності цього в користуванні, зручних розмірах, більшою продуктивністю.
Раціональним являється використання технологічних ліній, тобто де все необхідне устаткування встановлено в порядку виконання виробничих операцій.
Важливе значення для організації має нормування праці, тобто її вдосконалення. Це передбачає поширення галузі нормування, використання технічно обумовлених нормативів часу і чисельності, розробку норм часу на виробництво на базі впровадження прогресивної технології і організування виробництва.
Шляхом вдосконалення організації виробництва являється також покращання умов праці робітників. Сюди входить механізація робіт, використання підйомно-транспортних механізмів і засобів малої механізації.
Необхідно використовувати сучасні системи вентиляції і кондеціонування повітря, проводити профілактичне очищення вентиляційних систем; зменшувати чи геть видаляти шум від устаткування за допомогою спеціальних шумовбираючих пристроїв, проводити у відповідність до санітарних норм освітлення, покращувати побутові умови та інше.
Важливий вплив на підвищення працездатності дає використання раціонального режиму праці і відпочинку, що проявляється у розробці різних видів графіків виходу на роботу.
Отже, з подальшим розвитком суспільства і науково-технічним прогресом, все потребує вдосконалення. Не виняток і виробничі підприємства. Вдосконалюючи організацію виробництва, впроваджуючи нові технології, ми не тільки крокуємо в ногу з науково-технічним процесом і часом, але й розкриваємо широкі можливості для економічного розвитку підприємства та швидкого і якісного задоволення потреб споживача.
На досліджуваному підприємстві необхідно розширювати економічну самостійність підприємства та:
- підвищувати його відповідальність за результати перед суспільством та споживачами;
- підвищувати і розширювати економічну зацікавленість у випуску конкурентноздатної продукції, її реалізації усередині країни і на експорт;
- встановлювати пряму залежність рівня доходів колективу від ефективності роботи;
- розширювати соціальні гарантії й оплату праці за рахунок зароблених колективом коштів.
Таблиця 3.1
Заходи щодо вдосконалення методів прийняття управлінських рішень
Назва заходів Методи
здійснення
заходів Цілі, що досягаються Показники ефективності, що характеризують результат
Удосконалення принципів та методів управління Здійснюється
оптимізація
співвідношення
між
централізацією та
децентралізацією
в управлінні Посилюється програмно-цільове управління підприємства на основі досягнень науково-технічного прогресу і впровадженнявеликомасштабних проектів Здійснюється активізація ефективності взаємодії між підрозділами;
Розроблення системи економічних важелів Застосування планування й про-гнозування, що ґрунтуються на використанні довгострокової економічної політики; Надання пріоритетного значення економічному аналізу діяльності на основі удосконалювання обліку і звітності на базі всебічного застосування електронно-обчислювальної техніки; Вироблення ефективної політики в сфері трудових відносин
Пошук способів впливу на об'єкт управління Поліпшення взаємодії між підрозділами; виділення в самостійні господарські підрозділи програмно-цільових
проектних груп чи створення на їхній базі нових підрозділів; Оптимальний
розподіл
повноважень і
відповідальності;
реорганізація
внутрішніх
структур; Створення в апараті
управління все більшого числа проміжних управлінських ланок - спеціалізованих підрозділів..
Єдність
колективних
інтересів Розроблення чітких планових показників,

 
 

Цікаве

Загрузка...