WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства - Дипломна робота

грн.., більше як вдвічі, на 127% зростання, що говорить про ріст винагороди за працю.
Так середня зарплата по підприємству в 2004 р. складала 195 р., в 2005 р. - 317 грн., в 2007 р. - 205 грн. Але на підприємстві багато працівників (майже всі) працюють з неповний робочим днем. Заробітна плата в ТзОВ "Лугок" виплачується вчасно. Заборгованості по зарплаті немає.
Податки теж сплачуються вчасно.
Статут підприємства зареєстровано в органах державної влади: рішеннями комітету Коломийської міської ради народних депутатів ;0690 від 13.03.2001 р. і статутний фонд створений у розмірі 162090 грн., що становить 3000 дол. США за курсом НБУ 29.11.2000 р., який формується за рахунок внесків учасників у вигляді основних засобів, грошових коштів, цінних паперів, нерухомого майна, а також майнових прав.
Зміни та доповнення до Статуту зареєстровані виконавчим комітетом Коломийської міської ради 25.08.2001 р. №286, 10.05.2002 р. №334, 8.11.2002 р.№ 383. Згідно змін до Статуту від 8.11.2002 р. №383 статутний фонд створено у розмірі 88119 грн., що становить 16626 дол. США по курсу НБУ на 16.10.2002р. Згідно подальших змін статутний фонд становить 101, 3 тис.грн.
Таблиця 2.1
Частка засновників фірми в статутному фонді
№ п/п Код за ЄДРПОУ Назва /П.І.Б. Частка в статутному фонді
1 Чехія о.Угреське Градіще ТзОВ "SiDe" s.r.o. 47%
2 Код 2105904675 Угорський М.І. 26,5%
3 Код 2283103970 Лубів В.П. 26,5%
Результати господарської діяльності лише частково характеризують фінансовий стан підприємства. В той час наявність дебіторської заборгованості та тенденція до її зміни показує більш реально фінансовий стан підприємства. Із збільшенням обсягів реалізації продукції збільшились і ці показники.
Аналізуючи витрати виробництва бачимо, що збільшились матеріальні витрати з 2004 р. 110,0 - до 148,2 в 2006 році на 38,2 тис. грн. у зв'язку із збільшенням доходу від реалізації на 40.4 тис. грн.
Найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати.
Таблиця 2.2
Показники виробничого-господарської діяльності підприємства
за 2004-2006 роки
Найменування пок-в 2004 р. 2005 р. 2006 р.
% % %
1. Дохід від реалізації і пр-ції 223,0 100 148,1 100 263,4 100
2. Всього витрат 220,3 100 155,8 100 287,3 100
- матеріальні витрати 110,0 49,9 62,3 40,0 148,2 51,6
- оплата праці 23,4 11,4 31,7 20,3 55,6 19,4
- нарахування на з/ту 8,9 4,0 12,1 7,8 20,5 7,1
- інші витрати 67,8 30,8 38,7 26,1 55,4 19,3
- амортизація 8,7 3,9 9,0 5,8 7,9 2,6
Так в 2004 р. матеріальні витрати склали 49,9%, в 2005 р. - 40,0% в 2006 р. - 51,6%.
Теж велику питому вагу у витратах займають інші витрати, де включаються витрати на відрядження в Чехію (доставка товару здійснюється фірмою за її рахунок). Так в 2004 р. 30,8%, в 2005 - 26,1%, 2006 р. - 19.3% - витрати зменшились за рахунок того, що одним із засновників було придбано Галузь транспортну і не треба орендувати транспорт зі сторони, що несло більші витрати.
Зросли витрати по оплаті праці, в2004 р. складали в витратах загальних 11,4%, в 2005 р. - 20,3%, в 2006 р. - 19,4%.
Підприємство має відкритий в банку кредит - овердрафт, за рахунок якого йде постійне поповнення обігових коштів в сумі 4690 грн.
Виробництво і реалізації на ТзОВ "Лугок" співпадає, так як підприємство працює не на склад, а на конкретні відправки на Чехію по замовленнях. По Україні теж зразу ж виготовлена продукція реалізується.
Ефективність використання трудових ресурсів характеризується продуктивністю праці. Обчислюємо середній виробіток промислової продукції у розрахунку на одного працюючого або на одного робітника.
Для цього:
Так в 2004 р. з 2005 роком продуктивність праці була вища, в 2006 р. порівняно з 2004 і 2005 р. ще більше зросла 23,9 тис.грн. - 18,6 тис.грн.) на 5,3 тис.грн.
Зростання продуктивності праці має для підприємства дуже велике значення і дає змогу:
1) збільшити обсяги випуску і реалізації продукції;
2) знизити собівартість продукції і її ціни;
3) збільшити прибутки і зміцнити фінансовий стан підприємства.
Проведено аналіз продуктивності праці вивчивши її динаміку.
Таблиця 2.3
Аналіз продуктивності праці
Показники 2006/2004 Відхи-лення
абс./% 2006/2005 Відхи-лення
абс./% 2005/2004 Відхи-лення
абс./%
Обсяг продукції, тис. грн. 263,4/223,3 +40,4/+18,1 263,4/148,1 +115,3/77,9 148,1/223,0 -74,9/-50,6
Середньорічна чисельність працюючих 11/12 -1/-9 11/10 +1/+9 10/12 -2/-20
У т.ч. робітників 6/6 - 6/6 - 6/6 -
Середньорічний виробіток, тис. грн. на одного працюючого 23,9/18,6 +5,3/+28,5 23,9/14,8 +9,1/+61,5 14,8/18,6 -3,8/
-20,4
Одного робітника 43,9/37,2 +6,7/+18 43,9/24,7 +19,2/+77,7 24,7/37,2 -12,5/
-33,6
Можемо зробити висновок про те, що середньорічний виробіток на одного працюючого порівняно в 2004 р. з 2005 р. був більший на 3,8 тис.грн. тобто 20,4 % знизилась продуктивність праці на одного працюючого, 33,6% на одного робітника.
В 2006 році порівняно з 2005 роком в ТзОВ "Лугок" зросла продуктивність праці на одного працюючого на 61,5%, у тому числі робітника - на 77,7%, з 2004 р. - на одного працюючого на 28,5%, на робітника - на 18%.
Отже найбільша продуктивність праці на підприємстві ТзОВ "Лугок" була в 2006 р.
Зниження продуктивності праці в 2005 році пояснюється тим, що на підприємстві багато працівників працювали і частина працює зараз, неповинним робочим днем і по сумісництву.
Основні фонди на ТзОВ "Лугок" за 2004, 2005, 2006 роки не змінювались і не оновлювались. Їх первісна вартість 103,7 тис.грн. залишалася без змін.
Їх перелік приводиться в додаткову до звіту згідно інвентаризаційного опису за 2006 р.
В основному станом чеського виробництва, привезені з Чехії як внесена частка чеських партнерів ще в 2001-2004 роках. За ці роки варто б переглянути на підприємстві діючі основні фонди, визначити не економічну зношеність основних фондів, обчислену за нормами амортизації, що не відповідає їх фізичній та моральній зношеності.
Для глибокого дослідження та розроблення заходів з підвищення ефективності використання основних фондів потрібно вивчити віковий склад різних видів устаткування. Він характеризуєтехнічний рівень основних фондів і ступінь їх моральної зношеності, дає можливість визначити придатне устаткування, устаткування, але потребує капітального ремонту, непридатне устаткування та устаткування, що належить списати.
Таблиця 2.4
Аналіз змін технічного стану основних фондів
Показники 2004 2006 +/- відхил. 2005 2006 +/- відхил. 2004 2005 +/- відхил.
1.Початкова вартість ОФ тис.грн. 103,7 103,7 - 103,7 103,7 - 103,7 103,7 -
2.Зношеність ОФ тис.грн. 24,4 41,3 +16,9 33,4 41,3 +7,9 24,4 33,4 +9,0
3.Залишкова варість ОФ тис.грн. 79,3 62,4 +16,9 70,3 62,4 +7,9 79,3 70,3 +9,0
4.Коефіцієнт зношеності 0,24 0,40 +0,16 0,32 0,40 -0,08 0,24 0,32 -0,08
5.Коефіцієнт зношеності 0,76 0,60 -0,16 0,68 0,60 -0,08 0,76 0,68 -0,08
Початкова вартість основних фондів не змінювалась, зріс

 
 

Цікаве

Загрузка...