WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю - Курсова робота

Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю - Курсова робота

температури, щита управління. Це в свою чергу дозволить зекономити ручну працю, скоротивши кількість обслуновуючого персоналу з чотирьох чоловік до двох, дозволить досягнути економії по фонду заробітної плати, зменшити витрати електроенергії з 23584 кВт/год. до 18584 кВт/год. Вартість електроенергії взята з даного підприємства.
1 Термопара
2 Амперметр
3 Вольтметр
4 Блок.автом
2. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА.
В даному розділі курсової роботи розраховуємо вартість всіх витрат, пов'язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, а також визначити економічний ефект.
2.1 Розрахунок вартості засобів автоматизації.
Таблиця 2.1.
№ п/п Назва обладнання
Один, вимір. Кількість
Ціна, грн. Вартість, грн.
1 2 3 4 5 6
1 Термопара шт. 2 208 416
2 Амперметр шт. 3 74,1 222,3
3 Вольтметр шт. 1 94,9 94,9
4 Блок.автом. шт. 1 2435 2435
Разом 3168,2
2.2 Розрахунок вартості монтажних матеріалів.
Таблиця 2.2.
№ п/п Назва матеріалів Один, вимір. Кількість
Ціна, грн. Вартість, грн.
1 2 3 4 5 6
1 Кабель
трьохфазний 8-20 м 30 18,80 564
2 Кабель
трьохфазний 5-
1,5 м 20 14,40 288
3 Трубна проводка м 35 9,24 323,4
4 Ніхром НХ80 м 210 8,02 1684,2
Всього 2859,6
2.3 Розрахунок вартості обладнання на яке буде нараховано амортизацію
Таблиця 2.3.
№ п/п Назва Один, вимір. Кількість Ціна, грн. Вартість, грн.
1 2 3 4 5 6
1 Блок автоматичний шт 1 2435 2435
2.4 Розрахунок амортизації.
Таблиця 2.4.
№ Назва Вартість, грн. Амортизація Поточний ремонт
% Сума, грн. % Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Вартість засобів автоматизації 2435 24 584,4 40 233,76
Гр5=ГрЗ*Гр4/100=2435*24/100=584,4
Гр7=Гр5*Гр6/100=584,4*40/100=233,76
2.5 Розрахунок вартості електроенергії
Таблиця 2.5.
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна, Вартість , грн грн.
1 2 3 4 5 6
1 Електроенергія силова кВт/год 75 0,34 25,5
2.6 Розрахунок заробітної плати робітників , зайнятих встановленням засобів автоматизації
З = Тф o Тссер
(грн.)
З = 72 o 2,28 =164,16 (грн.).
2.7 Розрахунок відрахувань на соціальне страхування
Суму відрахувань на соцстрах слід вирахувати , виходячи із ставки 37,5 % від фонду оплати праці.
В = 164,16o 0,375 = 61,56 (грн..).
2.8 Розрахунок загально виробничих витрат
Загально виробничі витрати пов'язані з обслуговуванням виробництва, по даних підприємств приймаються в розмірі 30-40 % від фонду оплати праці.
ЗВВ = 184,32 o 0,4 = 73,728 ( грн ).
2.9 Розрахунок суми витрат на автоматизацію.
№ п/п Назва витрат Сума, грн.
1 2 3
1 Вартість засобів автоматизації 3168,2
2 Вартість монтажних
матеріалів 2859,6
3 Амортизація засобів автоматизації 584,4
4 Витрати на поточний ремонт 233,76
5 Вартість електроенергії 25,5
6 Зарплата 2,28;
7 Відрахування на соцстрах 61,56
8 Загальновиробничі витрати 65,664
9 Інші витрати ( 3% ) 210,02
Разом 7201,07
3.РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЇ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ
В загальному випадку автоматизація виробництва може привести до наступних результатів:
- до економії прямих витрат праці - зменшення чисельності обслуговуючого персоналу;
- до росту продуктивності праці, збільшення обсягу виробництва продукції, покращення її якості;
- до покращення умов праці - звільнення персоналу від стомлюючої або тяжкої фізичної праці та роботи в небезпечних або шкідливих для здоров'я умовах;
- до спрощення технологічних схем , зменшення витрат на виробництво. Розраховуємо річний фонд оплати праці робітників до автоматизації.
По даних підприємства середньомісячна зарплата одного робітника становить 700 грн.
Отже
5o 700* 12 = 42000 (грн).
Річний фонд оплати праці після автоматизації
2 o 700 o 12 =16800 (грн).
Відрахування на соціальне страхування до автоматизації
42000o 0,375 = 15750 (грн).
після автоматизації
16800 o 0,375 = 6300 (грн).
Економія по фонду оплати праці
42000 o 16800 = 25200 (грн).
Економія по відрахуваннях на соціальне страхування
15750 o 6300 = 9450 (грн).
Загальна сума економії
25200 + 9450= 34650 (грн).
4. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ
(р.)
4.2 Коефіцієнт економічної ефективності.
Коефіцієнт економічної ефективності буде:
5. ВИСНОВОК ПРО ЕКОНОМІЧНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ
В результаті автоматизації технологічного процесу виробництва морозива було впроваджено засоби автоматизації, які дозволяють автоматично контролювати виробничий процес.
В результаті вивільнено двоє робітників і досягнуто економії по фонду оплати праці.
Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 0,2 року з нормативним 6,7 року і фактичний коефіцієнт економічної ефективності 4,8 з нормативним 0,15 можна зробити висновок , що даний проект автоматизації систем дозування в процесі виготовлення карамелі є економічно вигідним.
СІТКОВИЙ ГРАФІК
№ п/п Найменування виконаних робіт Період часу ,год. К-ть
робітників, чол. Відпрацьованих годин
1-й
день 2-й день 3-й день
8 8 8
1 Монтаж засобів автоматизації 4 24
2 Підключення до мережі 4 24
3 Налагоджувальні роботи 4 24

 
 

Цікаве

Загрузка...