WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

нарахування заробітної плати розрізняють годинну, денну", та місячну оплату праці.
Ефективнішою системою є погодинно-преміальна, за якою оплачується праця як основних, так і допоміжних робітників. За цією системою заробіток робітникові нараховується не тільки за відпрацьований час, а й за досягнення певних кількісних і якісних показників.
На багатьох підприємствах застосовується також погодинно-преміальна система з нормованими завданнями. Працівники-погодинники преміюються за виконання установлених їм нормованих завдань.
В умовах становлення ринкової економіки дедалі більшого поширення набуває контрактна система оплати праці, яка може застосовуватись разом з існуючою на підприємстві системою оплати праці.
Персонал підприємства.
1. Управлінський персонал:
0,15 * ПВП = 0,15*160 = 24 (осіб)
- керівники
- спеціалісти
- службовці
2. Робітники 85 % ПВП : 0,85 * 160 = 136 (осіб)
- основні робітники: 0,8 *136 = 109 (осіб)
- допоміжні робітники: 0,2 * 136 = 27 (осіб)
3. Виробіток продукції на 1-го працюючого:
Qв/ 85 % ПВП = 3568 /136 - 26,235 (тис.грн.) = 26235(грн.)
Таблиця 5.1.
Персонал підприємства
Показники Один. вим. Числове значення
1 2 3
1 .Обсяг виробництва тис.грн. 3568
2.Виробіток одного працівника грн. 22300
3.Чисельність персоналу ПВП чол. 160
4.Управлінський персонал і спеціалісти, в т.ч.: чол. 24
- керівники чол. 2
- спеціалісти чол.. 9
- службовці чол.. 13
5.Робітники, в т. ч.: чол.. 136
- основні робітники чол.. 109
- допоміжні робітники чол.. 27
б. Виробіток продукції на 1-го робітника грн. 26235
В результаті проведених розрахунків чисельність управлінського персоналу становить 24 особа, з них керівники-2соби, спеціалістів-9 осіб, службовців- 13 осіб, робітників-136 осіб, з них основні робітники-109 особи, а допоміжних робітників-27. Виробіток продукції на одного робітника становить 26 грн.
Нарахування на заробітну плату (грн./міс)
Управляючий персонал і спеціалісти: 3200(грн./міс.)
- керівники; 1100(грн/міс.)
- спеціалісти: 1000(грн/міс.)
- службовці: 900(грн./міс.) Робітників:
-- основні робітники 4 розряд: 450(грн./міс.)
5 розряд: 480(грн./міс.)
--допоміжні робітники 2 розряд: 370(грн./міс.)
З розряд: 440(грн./міс.)
Преміювання 15% (від загального фонду оплати праці)
Загальна кількість (з/п) = кількість-працівників * з/п 1-го працівника
1) керівники: 2 * 1100 =2200
2) спеціалісти:7 * 1000=7000
3) службовці: 15 * 900=13500
4) 4-тий розряд: 40 *450 = 18000
5) 5-тий розряд: 53 *480 - 25440
6) 2-гий розряд: 28 * 370 =10360
7) 3-тій розряд: 15 *440 = 6600
Згідно розрахунку фонду оплати праці загальна кількість зарплати всього персоналу становить-83100 грн., преміювання становить-15% від загальної кількості зарплати, тобто 12465 грн.
Баланс часу робітника
Ефективний фонд часу - Номінальний фонд часу - Наявність на роботу.
253-34 = 219
Ефективний фонд = Ефективний фонд часу * Ефективність робочого дня.
219*7,8=1708
Неробочі дні = Календарний фонд часу - Номінальний фонд часу.
365-253 = 112
Вихідні дні = Неробочі дні - Святкові дні
112-14 = 98
Ефективна тривалість робочого дня = Номінальна тривалість - Внутрішні
простої.
8 - 0,2 = 7,8
Отже, в розрахунках балансу часу робітника номінальний фонд часу становить
- 253 дня, а неявки на роботу - 34 дні. За весь рік неробочих днів було - 112,
включаючи святкові та вихідні. Згідно наведених вище формул ефективний
фонд часу становить - 219 днів, а ефективний фонд робочого часу одного
робітника за рік становить -1708 годин. Внаслідок внутрішніх простоїв, що
становлять 0,2 години, ефективна тривалість робочого дня зменшується до -
7,8.
Розділ 6
Оборотні засоби виробництва.
Розрахунок оборотних коштів.
Оборотні кошти - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.
До оборотних виробничих фондів належать: сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні й швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикат" власного виробництва, витрати майбутніх періодів.
Фонди обігу - це залишки готової продукції на складах підприємств, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки коштів підприємств на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, а також вкладені в короткострокові цінні папери.
Склад оборотних коштів - це сукупність вартості окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу.
Структура оборотних коштів - це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів.
Оборотні кошти підприємств класифікуються за трьома ознаками:
o залежно від участі їх у кругообігу коштів;
o за методами планування, принципами організації та регулювання;
o за джерелами формування.
Відповідно до першої ознаки оборотні кошти поділяються на оборотні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди, та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу.
Залежно від методів планування принципів організації та регулювання оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані.
До нормованих оборотних коштів належать кошти, щодо яких установлюються нормативи запасів: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та залишки готової продукції на складах підприємств.
Ненормовані оборотні кошти включають фонди обігу, за винятком готової продукції на складі.
За джерелами формування оборотні кошти поділяються на:
o власні та прирівняні до власних;
o залучені;
o інші.
Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві ха-рактеризується швидкістю їхнього обороту (оборотністю) Прискорення оборотності цих коштів зумовлює:
1) збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства;
2) .вивільнення частини коштів і, завдяки цьому, створення додаткових резервів для розширення виробництва.
Розглянемо показники ефективного використання оборотнихкоштів.
Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів), що розраховується шляхом ділення вартості реалізованої продукції за діючими, оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період.
Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період. Розрахунковим періодом, за який визначають обсяг реалізованої продукції та середні залишки оборотних коштів, може бути місяць (30 днів), квартал (90 днів) та рік (360 днів).
Показником,

 
 

Цікаве

Загрузка...