WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

особливостей виробництва і споживання матеріалів.
Метод прямого розрахунку дає змогу одержати науково обґрунтовані дані про величину нормативних витрат матеріалів. Суть його полягає в тому, що розрахунки нормативної потреби матеріальних ресурсів проводяться шляхом множення норми витрат на відповідний обсяг виробництва чи робіт у розрахунковому періоді. Методом прямого розрахунку визначається потреба в сировині і матеріалах для випуску готової продукції при встановлених нормах їх витрат.
Раціональність використання ресурсів визначається порівнянням фактичних витрат з нормативними, а також розрахунком таких показників, як: матеріаловіддача:
Мв =ТП/М3 (4.2)
матеріаломісткість продукції:
MM = M3 / m (4.3)
матеріалорентабельність:
Мр = Пр/Мз (4.4)
запас матеріальних ресурсів на початок і кінець року визначається, виходячи з денної величини витрат ресурсів і кількості робочих днів згідно нормативу1.
Таблиця 4.1
Розрахунок потреби матеріальних ресурсів на виготовлення 19-го
виробу
Найменування елементів виробу К-сть
па
1 виріб Розміри, мм Площа, м2 Об'єм, м3
довжи-на ширина
тов
щина на 1-цю на виріб на 1-цю на виріб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кришка стола 1 1600 1600 25 2:56 2,56 0,064 0,064
Кришка лавки 6 1600 400 25 0,64 3,84 0,016 0,096
Спинка лавки 6 1600 250 25 0,40 2,4 0,01 0,060
Повздовжній брусок короткий 12 350 25 25 0,009 0,108 0,0002 0,002
Повздовжній брусок 12 1100 25 25 0,027 0,324 0,0007 0,008
Вертикальний брусок 6 800 25 25 0,02 0,12 0,0005 0,003
Вертикальний брусок короткий 24 450 25 25 0,011 0,264 0,0003 0,007
Всього 9,616 0,240
Таблиця 4.2
Розрахунок потреби матеріальних ресурсів
на річний обсяг виробництва.
Річна програма-2518 шт.
Найменування
матеріальних
затрат (по групах
ресурсів) Одиниц
і виміру На
1-цю
виробу На річну програму Ціна за одиницю
шт.. Вартість,
тис. шт..
І 2 3 4 5 6
Дерево м2 3,6 36364,4 18 654,56
Металічні вироби кг 20 25953,3 12 311,44
Шурупи шт. 48 286 0,35 100
Електроди шт. 15 333 0,15 50
Лако-фарбувальні матеріали кг(л) 0,5 10 5 50
Разом 1166
Таблиця 4.3
Розрахунок поставки матеріальних ресурсів з помісячною
розбивкою.
Найменування показників Залишок
на поч..
року. Потреба
на річну
програму Залишок
на кінець
року Річна потреба
Середньо-місячна потреба
1 2 3 4 5 6
Деревині елементи 1010,1 36364,4 3030,3 38384,6 3198,7
Металічні вироби, кг 1081,4 25953,3 2162,77 27034,67 2252,89
Шурупи, шт.. або кг 16 286 24 294 24,5
Електроди шт.. 19 333 28 342 28,5
Лако-фарбувальні матеріали, кг або л 0,83 10 0,83 10 083
При розрахунку поставки матеріальних ресурсів було враховано, що залишки на початок року становлять: дерев'яні елементи - 10 днів; дерев'яно-волокниста плита -5 днів; металічні вироби - 15 днів; шурупи - 20 днів; лако-фарбувальні матеріали - 30 днів .
Залишок на поч. року = 36364,4 /12/30 *10л= 1010,1
25953,3/12/30* 15 = 1081,4 286/12/30*20=16 333 /12/30*20 = 19 10/12/30*30=0,83
Залишок на кінець року = 36364,4/12/30 *30 - 3030,3
25953,3/12/30*30 =2162,77 286/12/30*30 - 24 333/12/30*30 = 28 10/12/30*30 = 0,83
Річна потреба - 3030,3- 1010Д + 36364,4 - 38384,6
2162,77- 1081,4 + 25953,3 = 27034,67 24-16 + 286 = 294 28-19 + 333=342
Таблиця 4.4
Показники використання матеріальних ресурсів
Найменування показника Позна-чення Одиниці вимірювання Числове значення
1 2 3 4
1. Обсяг виробництва Qв шт 2518
тис. грн. 3568
2. Матеріальні затрати МЗ тис. грн. 1166
3. Матеріаловіддача Мв грн.ТП
грн.МЗ 3,06
4. Матеріаломісткість Мм грн.МЗ
грн.ТП 0,33
5. Сума прибутку Пр тис. грн. 606,56
6. Матеріалорентабельність Мр грн.Пр
грн.МЗ 0,52
Для виготовлення лавок-столів в кількості 2518 одиниць необхідно затратити матеріальних ресурсів на суму 1166 тис. грн., при цьому
матеріалорентабельність становить 52 % .
Матеріаловіддача =обсяг виробництва/ матеріальні затрати = 3568 /1166 = 3,06
Матеріаломісткість =матеріальні затрати / обсяг виробництва - 1166/3568 =0,33
Матеріалорентабельність = прибуток/ матеріальні затрати = 606,56/1166 = 0,52
Розділ 5
Персонал підприємства, продуктивність праці, організація і
оплата праці
Для характеристики усіє сукупності працівників підприємства застосовуються терміни - персонал, кадри, трудовий колектив.
Трудові ресурси (персонал) підприємства - це постійний склад працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають практичний досвід і виконують різноманітні виробничо-господарські функції. Крім постійних працівників, у виробничій діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на основі трудового договору.
Частина трудових ресурсів є важливим елементом потенціалу підприємства, тобто його персоналом.
Персонал є основним ресурсом підприємства, що складається з окремих працівників, які об'єднані певним чином та діють цілеспрямовано для досягнення цілей підприємства й особистих цілей.
Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності й забезпечують господарську діяльність суб'єкта господарювання.
У діяльності підприємства, крім постійних працівників, часто беруть участь інші працездатні особи, які працюють на підприємстві тимчасово на підставі трудового договору (контракту).
Залежно від функцій, які виконують працівники на підприємстві, вони поділяються на дві групи: персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності. Так, у промисловості до першої групи (промислово-виробничого персоналу) відносять працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних структурних підрозділів і лабораторій, заводоуправлінь, складів, охорони - тобто всіх зайнятих у виробництві або безпосередньому його обслуговуванні. До другої групи персоналу відносять працівників структур, які належать підприємству, але не пов'язані безпосередньо з процесами промислового виробництва, тобто житлово-комунального господарства, навчальних і медичних закладів, дитячих садків та ясел, культурно-побутових установ тощо.
Залежно від характеру виконуваних функцій, персонал підприємства поділяється на такі категорії: робітники, керівники, спеціалісти, службовці, охороната учні.
Керівники - це працівники, що займають керівні посади на підприємствах та у їхніх структурних підрозділах, а також їхні заступники.
До спеціалістів відносять працівників, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи, зокрема: інженери, економісти, бухгалтери, інспектори, психологи, соціологи, фізіологи, техніки, нормувальники, юрисконсульти тощо.
Службовці - це працівники,

 
 

Цікаве

Загрузка...