WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Норма амортизації На % 15
15.Активна частина основних виробничих фондів Фа тис. грн. 634,95
16. Пасивна частина основних виробничих фондів Фп тис. грн. 423,3
17-Фондовіддача Фвід грн.ТП грн. Фс р 3,37
18. Фондоозброєність Фозб тис. грн. чол.. 6,6
19. Фондомісткість Фміст грн. Фср
грн.ТП 0,30
2().Середньоспискова чисельність ПВП Чсс чол.. 160
21.Виробнича програма (обсяг виробництва продукції) QВ тис. грн. 3568
22. Затрати на 1 гривню товарної продукції ЗІ гри. ІТІ грн. 1
0,83
23. Фондорентабельність Френт % 57
24. Сума прибутку Пр тис. грн. 606,56
25. Коефіцієнт оновлення ОВФ Кон % 15
26. Коефіцієнт вибуття ОВФ Квиб % 10
27.Коефіцієнт придатності
ОВФ:
- на початок року Кприд % 80
- па кінець року 70
28. Коефіцієнт зносу ОВФ:
-- на початок року Кзн % 20
-- на кінець року 30
29.Кількість верстатів в цеху В од. 50
З0.Кількість відпрацьованих змін в добу W в/змін 80
31 .Змінність роботи устаткування Кзм.у коеф. 1,6
Фпр=Qппр*Цонпр =3548*0.28=993і66(тис.грн.)
Фн=Qпн*Цопн =532,317*0.295=157,03(тис.грн )
Фв=Qпвив* Цоппр = 355* 0,28 = 99,4 (тис.грн)
Фкр = Фпр + Фн - Фв = 993,66 + 157,03 - 99,4 - 1051,49 (тис.грн)
Фср =Фпр + Фn1- Qn*n2 = 993,6 +157,03* 10 - 99,4 * 8
12 12 12 12 =993,66+130,86-66,27 =1058,25
Фв = Ов = 3568 = 3,37
Фср 1058,25
Фн = Фсер = 1058,25 = 0
Qв 3568
Фоб = Фср = 1058 = 6,6
Чсс 160
Кон = _Фн_ * 157,03 *100% =15%
Фкр 1051,40
Квиб = Фв = 99,4 *100% =10%
Фпр 993,66
Кзму = 80 =1,6
50
Пр = Qв - Qв * Зтп грн.
Фр =Пр = 606,56 * 100% = 57%
Фср 1058,25
Фзнпр =993,66 * 0,20 = 198,73
Фзнкр = 1058,30*0,30 = 317,50
Ав= 1058,30*0,15 = 158,7
Кзнпр = Фзн.пр *100% = 198 *100% = 20%
Фпр 993,66
Кзн кр = Фзн.пр * 100% = 317 *100% =30%
Фкр 1051,4
К прид пр =100% - Кзнпр=100% -20% =80%
Кприд кр =100% - Кзнкр = 100% -30% =70%
Як видно з таблиці 3.1, сума основних фондів на кінець року зросла на 974,37тис. грн. ,що є високим показником. Сума зносу становила на кінець року 292,31тис.грн. Це свідчить про високий рівень придатності обладнання. Частка активної частини основних фондів становить 60 %, що є оптимальним коефіцієнтом для даної галузі. Коефіцієнт оновлення основних фондів є більшим за коефіцієнт вибуття, що свідчить про переважання темпів введення основних фондів над темпами виведення.
Отже, усі коефіцієнти є в межах норми, що свідчить про оптимальне використання основних фондів.
Проте підприємство може поліпшити структуру основних виробничих фондів за рахунок підвищення частки виробничого устаткування. Це можливо завдяки більш раціональному розставлянню устаткування усередині цехів, розміщення його на відкритих площадках, де це можливо, а також виносу з виробничих площ невиробничих служб і розміщення на них додаткової кількості устаткування.
Розділ 4
Матеріально-технічне забезпечення.
При здійсненні господарської діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси: сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби тощо. В процесі виробництва вони перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню.
Необхідні для виробництва ресурси підприємство купує на ринку, де продавцями і постачальниками є безпосередньо підприємства-виробники, або організації-посередники. Купівля матеріально-технічних ресурсів може бути організована за прямими зв'язками, тобто безпосередньо у виробників, що забезпечує можливість оперативного врахування спеціальних вимог покупця до продукції, конкретних побажань щодо її складу, конструкції, оформлення, планування тощо. За прямими зв'язками поставляються в першу чергу ті матеріально-технічні ресурси, які потрібні постійно та у великій кількості, а також вироби за індивідуальними замовленнями й складне устаткування. Проте вся номенклатура матеріально-технічних ресурсів, потрібних у виробництві, не може поставлятися за прямими зв'язками. Ті ресурси, які потрібні в невеликій кількості, періодично або нерегулярно, іноді економніше купувати у посередників - в оптових і роздрібних підприємствах. Вони комплектують певний асортимент товарів для продажу і територіальне розміщуються неподалік від підприємств та організацій-споживачів. Нерегулярна або періодична купівля матеріально-технічних ресурсів може здійснюватися на товарних біржах, де концентрується інформація про продаж продукції та рівень поточних цін.
Коло основних постачальників підприємства є досить стабільним, особливо за умови масового та серійного виробництва, коли існує постійна потреба у великій кількості однакових матеріалів. Але періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально-технічних ресурсів і, відповідно, нових постачальників.
Між постачальником та споживачем матеріально-технічних ресурсів укладається, договір, що регламентує всі умови постачання:
o кількість, якість та ціну матеріально-технічних ресурсів;
o термін доставки;
o форму розрахунків;
o відповідальність за порушення договору. Основний обов'язок постачальника - поставка продукції згідно умов укладеної угоди.
Після вивчення ринку сировини та матеріалів треба скласти специфікації на потрібні види матеріальних ресурсів. Специфікація повинна включати найменування і характеристику матеріалів, а також вимоги до них. До специфікації входять усі характеристики і стандарти потрібного матеріалу.
Після складання специфікацій складають список можливих постачальників для кожного виду матеріальних ресурсів. Джерелом інформації для складання списку постачальників є вивчення ринку сировини і матеріалів. Ціна матеріальних ресурсів - одна із суттєвих умов договору, вона зазначається в угоді або в специфікації.
Ціна може бути твердою (фіксованою) або змінною. У ринкових умовах постачальники матеріалів рідко погоджуються на фіксовану ціну.
При визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах для основного виробництва використовуються різні методи розрахунку.
Методи визначення потреби в ресурсах - це способи встановлення кількості матеріальних ресурсів, Потрібних для здійснення виробничої та іншої діяльності підприємства.Основні дані для визначення потреби - це Погоджені з попитом пропорції підприємства щодо виробництва товарів і послуг та норм витрат на їх виготовлення. Використовують різні методи визначення потреби в матеріалах залежно від наявності потрібних даних, специфіки технологічних процесів виготовлення продукції, призначення матеріалів та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...