WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

закуповує новітні технології, що повинно зменшити в майбутньому знос обладнання, як фізичний так і моральний.
Коефіцієнт оновлення виробничої потужності є вищим за коефіцієнт вибуття виробничої потужності, що свідчить раціональне використання основних виробничих фондів.
Січень 2503* 19*0.95= 178(шт)
253
Лютий 2503*20*0.95=188(шт)
253
Березень 2878*21*0.95=227(шт)
253
За перший квартал: 178+188+ 227=593(шт)
Квітень 2878*21*0.95=227(шт)
253
Травень: 2628*20*095=197(шт)
253
Червень:2628*22*0.95=217(шт)
253
За другий квартал: 227+197+217=641(шт)
За перше півріччя: 593 + 641= 1234(шт)
Липень 2628*21*0.95=207(шт)
253
Серпень: 2628*22*0.95=217(шт)
253
Вересень:2628*22*0.95=217(шт)
253
За третій квартал:207+217+217=641 (шт)
Жовтень:2628*21 *0.95=207{гпт)
253
Листопад: 2628*22*0.95=217(шт)
253
Грудень: 2628*22*0.95=217(шт)
253
За четвертий квартал:207+217+217=641(шт)
За друге півріччя: 641+641=1282(шт)
За рік: 1234+1282=2516(шт)
Таблиця 2.2
Виробнича програма помісячно, шт..
Місяці Потужності на початок періоду Надійшло Вибуло Потужності на кінець періоду Середньорічна виробнича потужність в даний період К-сть робочих днів Кп План завдання
випуску
продукції
А І 2 3 4 5 6 7 8
Січень 2503 - - 2503 2503 19 0.95 178
Лютий 2503 375 - 2878 2878 20 0.95 188
Березень 2878 __ -- 2878 2878 21 0.95 227
За 1 квартал 2503 375 - 2878 2753 60 0.95 593
Квітень 2878 -- 250 2628 2628 21 0.95 227
Травень 2628 - -- 2628 2628 20 0.95 197
Червень 2628 - -- 2628 2628 22 0.95 217
За 2 квартал 2878 - 250 2628 2628 63 0.95 641
За 1 півріччя 5381 375 250 5506 5381 123 0.95 1234
Липень 2628 -- -- 2628 2628 21 0.95 207
Серпень 2628 -- - 2628 2628 22 0.95 217
Вересень 2628 - - 2628 2628 22 0.95 217
За З квартал 2628 - - 2628 2628 65 0.95 641
Жовтень 2628 __ -- 2628 2628 21 0.95 207
Листопад 2628 - - 2628 2628 22 0.95 217
Грудень 2628 - - 2628 2628 22 0.95 217
За 4 квартал 2628 - _ 2628 2628 65 0.95 641
За 2 півріччя 5256 -- - 5256 5256 130 0.95 1282
За рік 10637 375 250 10762 10637 253 0.95 2516
Як бачимо, протягом року відбувається рівномірне виробництво. В першому кварталі були введені нові потужності, правда уже в квітні відбулось виведення верстатів, які виявились не придатними для подальшого виробництва. В першій половині року спостерігається значна кількість свят, що зменшило кількість робочих днів у році та знизило обсяг виробництва, що зокрема має бути надолужено в третьому і четвертому кварталах.
В, цілому, можна зробити висновок що виробнича програма відповідає виробничим потужностям, тому обсяг виробництва буде залежати від стану основних фондів на підприємстві.
Січень: 3548000*19*0.95= 253128 (грн.)
253
Лютий: 3548000*20*0.95=266450(грн.)
253
Березень: 4080000*21 *0.95=321723(грн.)
253
За перший квартал: 253128+266450+321723=841301(грн.)
Квітень: 4080000*21*0.95=321723(грн.)
253
Травень: 3726000*20*0.95=279818(грн.)
253
Червень: 3726000*22*0.95=307800(грн.)
253
За другий квартал: 321723+279818+307800=909341 (грн.)
За перше півріччя: 841301+909341=1750642(грн.)
Липень: 3726000*21*0.95=293809(грн.)
253
Серпень: 3726000*22*0.95=307800(грн.)
253
Вересень: 3726000*22*0.95=307800(грн.)
253
За третій квартал: 293809+307800+307800=909409(грн.)
Жовтень: 3726000*21 * 0.95=293 809(грн.)
253
Листопад: 3726000*22*0,95=307800(грн.)
253
Грудень:3726000*22*0.95=307800(грн.)
253
За четвертий квартал:293809+307800+307800=909409(грн.)
За друге півріччя: 909409+909409= 1818818 (грн.)
За рік: 1750642+1818818=3569460(грн.)
Таблиця 2.3
Виробнича програма помісячно, грн.
Місяці Потужності на початок періоду Надійшло Видуло Потужності на кінець періоду Середньорічна виробнича v потужність в даний пепіад К-сть робочих днів Кп План завдання
випуску
продукції
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Січень 3548000 -- -- 3548000 3548000 19 0.95 253128
Лютий 3548000 532000 -- 4080000 4080000 20 0.95 266450
Березень 4080000 -- -- 4080000 4080000 21 0.95 321723
За 1 квартал 3548000 532000 -- 4080000 3902666 60 0.95 841301
Квітень 4080000 -- 354000 3726000 3726000 21 0.95 321723
Травень 3726000 -- -- 3726000 3726000 20 0.95 279818
Червень 3726000 -- -- 3726000 3726000 22 0.95 307800
За 2 квартал 4080000 354000 3726000 3726000 63 0.95 909341
За
1 півріччя 7628000 532000 354000 7806000 3814333 123 0.95 1750642
Липень 3726000 -- -- 3726000 3726000 21 0.95 293809
Серпень 3726000 -- -- 3726000 3726000 22 0.95 307800
Вересень 3726000 -- -- 3726000 3726000 22 0.95 307800
За З квартал 3726000 -- -- 3726000 3726000 65 0.95 909409
Жовтень 3726000 -- -- 3726000 3726000 21 0.95 293809
Листопад 3726000 -- -- 3726000 3726000 22 0.95 307800
Грудень 3726000 -- -- 3726000 3726000 22 0.95 307800
За 4 квартал 3726000 -- -- 3726000 3726000 65 0.95 909409
За 2 півріччя 7452000 -- -- 7452000 3726000 130 0.95 1818818
Зарік 15080000 532000 354000 15258000 7540333 253 0.95 3569460
Як бачимо, протягом року відбувається рівномірне виробництво. В першому кварталі були введені нові потужності, правда уже в травні відбулось виведення верстатів, які виявились непридатними для подальшого виробництва. В першій половині року спостерігається значна кількість свят, що зменшило кількість робочих днів у році та знизило обсяг виробництва, що зокрема має бути надолужено в 3 і 4 кварталі. В цілому можна зробити висновок що виробнича програма відповідає виробничим потужностям, тому обсяг виробництва буде залежати від стану основних фондів на підприємстві.
Розділ 3
Основні засоби виробництва. Розрахунок показників стану,
руху і використання
Термін "фонди" походить від латині і дослівно означає "основа". Це дійсно основа продуктивної діяльності підприємства, так як виробниче підприємство не може діяти, не маючи засобів виробництва. В процесі виробництва здійснюється поєднання робочої сили і засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці. У вартісному виразі вони становлять виробничі фонди (засоби) підприємства, які поділяються на основні та оборотні.
Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється (робіт, що виконуються, послуг, що надаються) частинами в міруспрацювання.
Основні засоби - це матеріальні актини, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду Іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних

 
 

Цікаве

Загрузка...