WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

менша або дорівнює проектній. Наприклад, на підприємстві с технологічна лінія з випуску продукції, яка не користується попитом. В цій ситуації таку технологічну лінію краще не включати в роботу, толі підприємство отримає певну економію матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Резервна виробнича потужність створюється у певних галузях національної економіки (газовій, транспортній, харчовій тощо) для виконання цільових завдань в екстремальних ситуаціях для покриття так званих "пікових" та сезонних навантажень.
Поточна (фактично досягнута, діюча) потужність підприємства (цеху, лінії, агрегату) визначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури І структури трудомісткості продукції) або перевищенням проектних показників.
При формуванні виробничої потужності приймаються до уваги наступні чинники:
o номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;
o структура і обсяг основних засобів;
o якісний склад обладнання, рівень фізичного і морального зносу;
передові технічні нормативи продуктивності обладнання, використання площ, трудомісткість виробів, вихід продукції із сировини;
o прогресивність технологічних процесів;
o режим роботи підприємства; ступінь спеціалізації;
o рівень організації виробництва та праці;
o якість сировини і ритмічність поставок;
o фонд робочого часу обладнання.
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в розрахунковому періоді, який номенклатурою, асортиментом і якістю відповідає вимогам плану продажу. Вона зумовлює завдання щодо введення в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо.
Виробнича програма підприємства визначає склад, кількість і обсяг продукції, яка має бути виготовлена в плановому періоді й доставлена споживачам.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися таких вимог:
1) правильного визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів;
2) повного ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції;
3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю.
Для обґрунтованого і правильного формування виробничої програми підприємства у бізнес-плані необхідно представити наступну інформацію:
o характеристика пропонованої продукції;
o оцінка можливих ринків збуту та конкурентів;
o стратегія маркетингу.
Коефіцієнт використання виробничої потужності визначають за формулою:
Кп = Q / Qпcp (2.1)
Q - це виробнича програма (плановий або фактичний обсяг виготовленої продукції).
Q - Середньорічна виробнича потужність.
Середньорічну виробничу потужність визначають за формулою:
Qпcp = Qп np + Qп п * п1/12 - Qп вив * п2 /12 (2.2)
Виробнича програма визначається за формулою:
Qмic = Qп.пер * Кр.д міс *Кп
Кр.д року (2.3)
Визначимо величину виробничої програми:
Чсс=160чол
ПП=22300
Цо з ПДВ = 1700грн
QB = ПП*Чcc= 160*22300 = 3568000 (2.4)
1700*20 = 283,3 (грн.)
120
1700-283,3=1416,7
Цо - 1416,7 грн. без ПДВ
Qвн = 3568000 = 2518
1416,7
Визначимо середньорічну потужність за формулою
Кп = Qв Qп ср = Qв = 2518 = 2650 (шт..) (2.5)
Qп Qп 0,95
Qпcp = 3568 =3755789(грн.)
0,95
Визначимо ВП на початок року в штуках
Qncp=Qпnp + Он*п1 - Оп*п2 (2.6)
12 12
Qncp * 0,7*Qп ;_ 2650 = 12,7Qп
12 12
Qncp = 2650*12 = 2503 (шт..)
12,7
Визначимо ВП в тис. грн..
Qпcp - Qп пр + Оп*п1 - Оп*п2 (2.7)
12 12
3755789 = 0,7*Оп ; 3755789 = 12,7 Qп
12 12
Qnпp =3755789*12 = 3548777 ( грн..)
12,7
Визначимо нововведені потужності в шт.
Qп н = 15*2503 =375(шт.)
100
Визначимо нововведені потужності в тис. грн..
Qп н =15*3548= 532,2 (тис. грн..)
100
Визначимо виведені потужності в грн..
Qп вив = 10*2503 = 250 (шт.)
100
Визначимо виведені потужності в тис.
Qn вив = 10*3548 =354,8 (тис. грн..)
100
Визначимо ВП на кінець року в штуках
QП КР = Qп пр + Qп н - QnB 2503 + 375 - 250 = 2628 (шт.) (2.8)
Визначимо ВП на кінець року в грн..
Qп кр = 3548,7+532,2-354,8=3726,1 (грн.)
Визначаємо коефіцієнти оновлення і вибуття
Кп н = Qон = 0,14 KП B = QB_=0,1 (2,8)
Qcp Qср
Таблиця 2.1.
Розрахунок виробничої програми і показників використання
виробничої потужності.
Найменування показників Позначення Один.
Вим.. Числове значення
1 2 3 4
1. Чисельність ПВП Чсс чол 160
2, Виробітка на одного працюючого ПП(В) грн 22300
3. Коефіцієнт використання виробничої потужності
Чп
коеф. 0.95
4. Ціна одиниці використання потужності на початок року
Цоп пр
грн. 0.28
5. Ціна одиниці виробничої потужності нововведених
Цоп н грн. 0,295
6. Ціна одиниці продукції з ПДВ
Цо(ПДВ) грн. 1700
7.ЦІна одиниці продукції без ПДВ
Цо грн. 1416,7
8. Виробнича програма
QВ шт. 2518
тис.грн. 3568
9. Середньорічна потужність
Qп cp . шт. 2650
тис.грн. 3755
10. Виробнича потужність на початок
Qnnp шт. 2503
тис.грн. 3548
11 .Нововведені потужності з 1 березня
Qп н шт. 375
тис.грн. 532,2
12.Виведені потужності з 1 травня
Qп вив шт. 250
тис.грн. 354,8
13. Виробнича потужність на кінець року .
Qп кp шт. 2628
тис.грн. 3726,1
14. Коефіцієнт оновлення виробничої потужності
кпои коеф. 0,14
15. Коефіцієнт вибуття виробничої потужності
Кпв коеф. 0,1
Ціна одиниці нововведеної виробничої потужності вища за ціну потужностей, які уже використовуються. Це свідчить зокрема і про те, що підприємство

 
 

Цікаве

Загрузка...