WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

Розробка програми підприємницької діяльності - Курсова робота

сумою податкового кредиту звітного періоду:
Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається в ціну цих товарів (продукції). Перелік підакцизних товарів і розмірів ставок акцизного збору затверджується Кабінетом Міністрів. До підакцизних товарів належать: ювелірні вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби, оргтехніка, автомобілі.
Оподаткування прибутку є важливим елементом системи прямих податків, яке дозволяє регулювати доходи суб'єктів господарювання та давати надходження до бюджету.
Суб'єкти господарювання, які є юридичними особами та одержують доходи від комерційної діяльності, сплачують податки на прибуток (дохід). За об'єкт оподаткування береться валовий прибуток підприємства, зменшений на суму рентних платежів, доходів від продажу цінних паперів та пайової участі в діяльності інших суб'єктів господарювання або валовий дохід, тобто сума доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), інших матеріальних цінностей і майна, нематеріальних активів і доходів від позареалізаційних операцій. Ставки податку на прибуток (дохід) підприємств та організацій коливаються в межах 15-30%, масових концертно-видовищних та спортивних заходів, відеосалонів, закладів грального бізнесу - 40-70% величини об'єкта оподаткування.
Відносини з бюджетом.
Розрахунок величини ПДВ і податку на прибуток, що перечислюється в бюджет
Нарахована ПДВ = 3568 * 0,2 = 713,6 (тис. грн.)
Сума ПДВ з матеріальних ресурсів = 1166* 0,1667 = 194,37 (тис. грн.)
Сума ПДВ в бюджет = 713,6 - 194,37 = 519,23 (тис. грн.)
Податок на прибуток = 606,56 * 0,3 = 181,96 (тис. грн.)
Всього ПДВ, що сплачується в бюджет = 519,23 + 181,96 = 701,19 (тис. грн.)
Розділ 11
Результати реалізації продукції і забезпеченість коштами, матеріально-сировинними ресурсами і проведення інноваційної
діяльності.
Проаналізуємо результати реалізації продукції. Оскільки виробництво не є сезонним, дефіциту матеріальних ресурсів не спостерігається, то можна зробити припущення, що реалізація ведеться рівномірно по місцях, основні споживачі - літні площадки, клуби - не є підприємствами безперервного виробництва, тобто можуть оновлювати свої основні фонди рівномірно протягом року.
Тому щомісячно підприємство буде реалізовувати продукції в межах 209шт., або на суму 297,3 тис. грн.. поступлення коштів за реалізацію продукції протягом 20 днів від часу відвантаження продукції.
За 6 декад підприємство отримає прибутку на суму 606,56 тис. грн.. З них ПДВ - 606,56 * 0,3 ,=181,96 тис. грн.. Вартість матеріальних ресурсів - 1166. грн..
Отже, отримані кошти в результаті реалізації продукції повністю покривають матеріальні витрати.
Забезпечення коштами для виплати заробітної плати також повне, оскільки місячний фонд заробітної плати - 83100 тис. грн., що повністю перекривається отриманим прибутком.
Забезпечення коштів для оновлення виробничих фондів було проаналізовано в розділі 9.
Оновлення виробничих фондів проводиться з фонду нагромадження, який формується з чистого прибутку підприємства.
Результати вивчення ринку товарів служать вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної діяльності підприємства (фірми) на перспективний період. Інноваційна діяльність охоплює науково-технічні розробки, технологічну і конструкторську підготовку виробництва, запровадження технічних, організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної політики на найближчі роки, визначення обсягу необхідних інвестицій тощо.
Ефективність Інноваційно-виробничих процесів, постійно здійснюваних на кожному підприємстві, визначається рівнем його комерційної діяльності, значущість якої за умов ринку істотно зростає. Це очевидно, оскільки від масштабів та якості саме цього напрямку діяльності підприємства найбільшою мірою залежить фінансова результативність виробництва, яку найповніше характеризує величина одержуваного прибутку.
Таблиця 11.1
Розрахунок величини ПДВ і податку на прибуток, що перечислюються в бюджет
Найменування показника Одиниці вимірювання Числове значення
1. Реалізована продукція тис. грн.. 3568
2. Нарахована ПДВ тис. грн.. 713,6
3. Придбані матеріальні ресурси тис. грн.. 1166
4. Сума ПДВ з матеріальних ресурсів тис. грн.. 194,37
5. Сума ПДВ в бюджет тис. грн.. 519,23
6. Величина прибутку тис. грн.. 606,56
7. Податок на прибуток тис. грн.. 181,96
8. Всього ПДВ, що сплачується в бюджет тис. грн.. 701,19
Отже, згідно проведених розрахунків сума ПДВ з матеріальних ресурсів становить 194,37 тис. грн., сума ПДВ в бюджет становить 519,23 тис. грн., а податок на прибуток становить 1/81,96 тис. грн., тому всього ПДВ, що сплачується в бюджет 701,19 тис. грн..
Висновок.
Результатом діяльності будь-якого підприємства є одержання прибутку, забезпечення споживачів необхідною продукцією створення робочих місць для населення, забезпечення всього персоналу нормальними умовами праці І можливістю професійного зростання, недопущення збоїв у роботі підприємства.
Розглянувши дану курсову ми побачили, що підприємство "Основа" досягло бажаних результатів. Основними замовниками товару, який виготовляє дане підприємство, є дитячі майданчики, садки. Створене підприємство має виробничу потужність 2518 шт. У вартісному вираженні це становить 3568000 грн. В лютому було введено виробничих потужностей на суму 532,2 тис. грн.. В квітні було виведено виробничої потужності на суму 354,8 тис. грн.. Чисельність персоналу підприємства становить 160 осіб. Ціна одиниці продукції 1700грн.
В процесі виробництва продукції були використані ряд ресурсів на суму 1166 тис грн.. Коефіцієнт обертання становив 18,38 тривалість одного обороту становила 19 днів. Після зниження тривалості обороту на 5 днів коефіцієнт обертання становив 25,7 обертів або 14 днів. Як висновок можна сказати, що чим більший коефіцієнт обертання, тим менша тривалість одного обороту. В наслідок своєї діяльності підприємство отримало прибуток у розмірі 606,56 тис. гри..
Всього ПДВ, що сплачується в бюджет становить 633,74 тис. грн..
Список використаноїлітератури:
1. Цигилик У.Л., Бибик Я. P та інші Економіка підприємства (у питаннях і відповідях). - Івано-Франківск :" ІМЕ" 2003.
2. Шваб М. І. Економіка підприємства. - К.: 2004.
3. Закон України "Про підприємства України" К.:1992.
4. Закон України "Оподаткування прибутку" К.: 2000.
5. Прошак Т. О. Економіка підприємства (навчальний посібник). - К.: 1999.
6. Бойко І. М., Харів П. С., Хопчак М. І., Економіка підприємств. Навчальний посібник. - Львів: В-во "Сполом". - 1998.
7. Економіка підприємств. Підручник. За заг. рекомендацією С. Ф. Покропивного. Вид.2-ге перероблене та доповнене. - К.: КНЕУ, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...